Ha még nem láttad

2018-s választásokig még nagyon sok víz le fog folyni a Dunán és sok minden megtörténhet és akár annak az ellenkezője is. De vázoljunk fel néhány olyan lehetséges szituációt, amelyek egyre inkább a valósághoz vannak közel, sem mint az olyannyira emlegetett összeesküvés elméletekre hajaznának…

**********

Talán még emlékeznek, emlékeztek 2014 év végén szervezett erők által provokált, gyenge és mégis elgondolkoztató próbálkozásra a Kormányunk megdöntésére tett kísérletre a liberálisok és azok hangadóinak a provokációktól sem mentes akciójára… elég volt a szikrához… egy nyomorult Internetes és Média – Távközlési technikai kérdés felvetése, amit el és kiferdítve, egyszerűen Internet Adónak titulálva adott el a jól szervezett és nyugatról támogatott ál-civilszervezetek és a Hazánkat már réges-rég nem képviselő, idegenszívű és Kozmopolita Pártok, prominens Ügynökökből álló hada….

Mondhatnánk, hogy kudarcot vallottak és Mi nyertünk… de igazából nem nyert senki… csak mindannyian veszítettünk.. Veszítettünk, méghozzá Hitet… hitet abban, hogy az igazság az Igazság és ha győz a jó… akkor majd elnyeri jutalmát.

Nem így van sajnos, mert ez csupán csak főpróbája mindannak, ami még ezután következhet. A nyugat azóta is folyamatosan keresi a lehetőséget, hogy a Kormányon lévő FIDESZ/KDNP pártszövetséget és az azokkal szimpatizáló lakosságot, akik jelenleg a többséget alkotják, alkotjuk… lejárassa a nagyvilágban negatív képet hordozva rólunk. Mivel a hazai liberális erők gyengének mutatkoztak, ezért majd mások után fognak nézni, mert senki se higgye azt, hogy ennyivel vége…és feladják… Ők sosem adják fel!

…akkor most TABUK NÉLKÜL – (mert végre ezt is ki kell mondani valakinek):

Geopolitikai és gazdasági önállóságra törekvési helyzetünk,:

Mindenki számára egyértelmű és köztudott, hogy fontos tranzitútvonal és nehezen megkerülhető térséghez tartozik Hazánk… Természetesen a nagyhatalmak a múltunkban már gondoskodtak arról, hogy a jelentős ásványanyagkincsünktől megfosszanak, de ettől függetlenül jelentős vízkészletekkel és jelenleg még GMO mentes termelés mellett, használható és kifejezetten jó minőségű termőföldjeink vannak és egy Európai mértékkel is elfogadható és jó infrastruktúrával rendelkező ország a Hazánk….. és Humán erejére sem kell szégyenkeznie egyikünknek sem a Hazánkat illetően!

Ennek ellenére mégsem (legalábbis nem elsősorban) ez, ami miatt az USA és a Nyugat, foggal és körömmel, ina szakadtáig ragaszkodik a befolyási övezet megtartása mellett. Az okok közé sorolható, hogy Magyarország és a Keleti államok között, főként Oroszországgal kiegyensúlyozott kapcsolatokkal bírunk, amely ma már a gazdasági köreiket is nagyban zavarja a Nyugatnak… például Paks… az Atomerőművi beruházás, amely, nem kizárólagosan az Ő zsebükre hoz hasznot… dollár milliárdokban mérhetőt… ez nagyon fáj sokaknak… és tartanak attól is, hogy az eddigi Bankrendszeren keresztüli, Hazánk kifosztásának megtorpanásával (persze ne higgyétek hogy megszűnt) végképp felszámolásra kerülhet a gépezetük az eddigi kiapadhatatlannak tűnő pénzszivattyúnak használt Nemzetünk, amelyek közé Te és Én is tartozok…. számadat… amely számszerűsíthető profitjaik kamatlábai csupán…

Na meg ugye a Térségben bekövetkezett és megvalósítható, közös érdekképviseletre, történő igyekezete a Kormányunknak….a V4, amely történelmi lehetőséggel bír, mindannyiunknak, Nemzeteinknek…ahol már nem csak az számít, hogy mi történt köztünk a múltban, hanem az is, hogy a közös múlttal és hagyományokkal tudunk e kezdeni valamit s új alapkövünkre építve, még akár eljöhet az Újkori Kiegyezés Kora is…amelyben a Magyarok és a Kárpát-medence összes népe egyenrangú Partnere lehet egymásnak és az unokáinknak sem kell majd, gyanakvón tekintenie a másikra, hogy az vajon mit is gondol róla, rólad, rólam és róluk …. ez az amely az USA és egyes világpolitikai tényezők és azok gazdasági támogatóinak, hagymázas rémálma az Egyesült Európai Uniójának az útjában áll… nem kicsit…hanem nagyon… nekik nem kellenek a Nemzetek és Mi, akik ennek zászlóvivői vagyunk… csak útjukban vagyunk ezen eszmékkel…ezért van útjukban többek közt a FIDESZ/KDNP Kormány is… most nem leszek P.C. : SZAR ÜGY, de többek közt ez van és még folytatom:

A migrációra se gondoljon senki sem úgy, hogy ez csak úgy egyszerűen és hirtelen ötlettől vezérelve, varázsütésre egy-két év alatt kipattant, mint véletlen események láncolata…Kedveseim a fenéket…ez egy hosszú évek óta dédelgetett álma volt, mindazon multikulturális és azok mögött megbújó, profitéhes multinacionális hálózatoknak és az azokat kiszolgáló, Kozmopolita nemzetellenes Kormányoknak és pártoknak! Akik 30 ezüstért eladnák még az édesszüleiket is, mint akár Júdás, aki eladta Jézust…. nem, Ők most minket adnának el…

…..és most mondjatok és mondjunk el mindennap egy imát, hogy ide születtünk Magyarországra és ilyen Miniszterelnökünk van, mint ahogy az, sok más Európai nemzetnek nem adatott meg… Nekünk igen…

…és tudják ezt Ők is… pont emiatt, nem fogják annyiban hagyni… nem akarnak 2018.ig várni… és lehetnek jogos félelmeink… semmilyen eszköztől sem fognak visszariadni… az olyannyira Demokrata és álszent Nyugat élükön az USA-val, mindent és mindenkit felhasznál, csak azért hogy a romlott suicid neoliberális eszményeiket megőrizhessék és nem mellesleg azokat a Dollár Trilliárdokat, amelyhez ezen eszmék juttatják Őket… ezért nem tudnak hozzá, eleget lopni, csalni, ölni és fájdalmat okozni más Nemzeteknek, amivel ezt a feneketlen űrt ki tudnák tölteni… amely űr az éhségük a pénz a befolyás és a hatalom utáni vágyuknak mérhetetlenül óriási feneketlen Bugyra….

Zavarkeltésre és anarchia kirobbantására, kiváló eszköz számukra azon szélsőségesek, akik pénzügyi és később esetleges fegyveres támogatása mellett a belföldi életet destabilizálnák… A környező államokkal szintén provokációkat kezdeményezhetnek, mert ez is eszköz… nekik bármi lehet eszköz… politikailag előre meg és kitervelt gyilkosság…bármi…. a természetükből fakad… mert aki Uralkodni akar és nem Vezetni az ilyen… még egy államelnök eltávolítása sem Tabu…. semmilyen eszköz sem kizárt számukra….mert nekik nincsenek félelmeik és nincsenek gátlásaik… csak az éhségük van… az meg csillapíthatatlan…

Amit Mi tehetünk az nem más, mint az, hogy párbeszédet kell folytassunk mindenkivel, rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel és ha ezen túl vagyunk, akkor igen azoknak is el kell mondanunk mindezt, akikről tudjuk, hogy a világnézetükből fakadóan mást gondolnak mint Mi, légyen az a sarki fűszeres, vagy akár a szomszédunk, akivel már évek óta nem váltottunk két szót sem, mert tudja rólunk és Mi is tudjuk róla, hogy máshová tette azt az X-et, mert másképp lát dolgokat… de Kedves honfitársak, velük közös Hazában élünk és Ők is ugyanolyan emberek, mint Mi…..nem az ellenségeink.. Magyar Magyarnak nem lehet Farkasa!

2018-ig még rengeteg dolgunk akadhat, akinek módjában áll, annak párbeszédet kell folytatnia, mind Kormányzati szinten és mind a saját környezetében…. egymásért és a Hazánkért…mert:

Magyarnak születni, élethosszig tartó kötelesség a Nemzetünk iránt!

Varjú Zoltán

magyartudat.com

2 thoughts on “2018-ról tabuk nélkül

 1. Tisztelt Olvasók és Magyar Tudat szerkesztősége!

  Szeretnék elsősorban is köszönetet mondani, mindazoknak akik elolvassák, elolvasták a fenti írásomat és ezúton, ugyancsak tiszteletben tartani, mindenkinek a szabad gondolatait és véleményét. Ugyanakkor én Önöknek és Nektek meg kell valljam, próbálva persze a saját nézőpontomat figyelmen kívül hagyva, hogy a saját értékrendemet tekintve a klasszikus értelemben vett mérsékelt jobb-közép táborához tartom a személyemet közel…amely határvonalak természetesen sosem definiálhatók igazán….vannak az ismerősi köreimben, olyanok akik, megint csak klasszikus értelemben véve baloldalinak gondolják magukat és ugyanúgy van a gyermekkori barátságból kifolyólag, olyan is aki relatíve radikalizálódott és aszerint látja, azon szemüvegen keresztül nézi a világot… Náluk…és Nálatok, Én sosem gondoltam és gondolom többnek, vagy kevesebbnek magam… mert egy valami, mindörökre közössé teszi a múltunkat és a jelenünket s talán majd a Jövőnket is.. EMBEREK vagyunk, akik szeretjük a Hazánkat s a mindennapjainkban tesszük a dolgunkat a családjainkért, ki így ki úgy a lehetőségeihez és képességeihez mérten… számomra sosem volt az fontos, hogy kinek fia, vagy lánya vagy… csak egy valami ami fontos kell legyen, hogy Mi, akik nem vagyunk politikusok…s nem vagyunk semmilyen politika által befolyásolt döntéseknek, amelyek lehetnek jók avagy rosszak, nem vagyunk ezen döntések béklyóinak foglyai…. merjünk nyíltan és egyenesen, nem egymásban ellenséget keresve, közös gondolatokat megfogalmazni a Hazánk…családunk Jövőjéért… mert az örökös szembenállás, megosztottsághoz vezet és egy megosztott Nemzet, elkerülhetetlenül lassú agóniáját követően pusztulásra van ítélve… nem vagyunk egyformák és ez így van jól… sem genetikailag, sem pediglen egyéb téren sem vagyunk homogén Nemzet… olyan ez mint a kukorica hibridizációja folytán történő „nemesítése” Nemzetünknek… ezért nem korcsosultunk el, emiatt van Jövőnk és Mi Magyarok már számtalan alkalommal a történelem folyamán, bebizonyítottuk a nagyvilágnak, hogy jöhetnek vészterhes idők, de Mi örökké talpra fogunk állni, bármely hatalom, vagy bárki is kényszerítse térdre Nemzetünk… az összefogás szikrája és magjainak csírája, mindvégig jelen volt és jelen van, minden Magyar ember szívében, azoknak is, akik most úgy vélik, elfordultak tőlük és nem gondolják, hogy valaha is békére találnak a tőlük nem is annyira biztos, hogy olyannyira mást gondolók táborával… Az Origó a Középpont közös: a családunk, ezáltal szélesebb értelemben vett sorsközösségünk és ergo Hazánk boldogulása… sokféleképpen lehet ide a közös nevezőre eljutni… egy biztos, hogy mindez az egymás elfogadása, megbecsülése és tisztelete nélkül, sosem fog bekövetkezni… nem arról van szó, hogy ne legyen személyes rátermettség, egyéni tudás alapjain keresztül, tisztességes verseny… ez mindennapjaink része… de Nemzeti Alapokon nyugvó, mindenki számára szentírásként betartandó és megkerülhetetlen alapértéket kell képviselnünk… nem az épp aktuálpolitikai viharok és a politikusok közt fejét felütött rossz döntések, korrupciók melyek mélyre hatnak, kell meghatározzák az embertársaink iránt érzett bizalmat… hiszen az autóban ülve is potenciálisan, áldozatok és elkövetők vagyunk…mégis működtetjük a rendszert a kölcsönös bizalom elvén… itt ugyanerről van most szó… aki vét a szabályok ellen az nyerje el méltó büntetését, de ettől még nem bénulhat le Hazánk jövőjébe vezető végtelen hosszú autósztrádánk, mert az Út megszakad és többé nem vezet ki minket sehová…csak egy helyben járva őröljük fel erőnket…. és veszni hagyjuk a Jövő nemzedékeinek talán általunk el sem képzelhető felemelkedését a Jövőben. Végezetül egy gondolatébresztőnek szánt korábbi írásomat osztom meg Veletek és azt kérem Istentől, hogy minden Magyar Honfitársamra és minden Magyar családra éljen bárhol is a nagyvilágban s szálljon áldása, segítse mindennapjaikban és adjon örömöt s osztozzon bánatukban! Legyen szívetekben béke.

  Ezt az Utat választottam:
  Ezt az utat választottam és nem azért mert könnyűnek találtam, hogy mérsékeljem haragom és indulatom…ne a szélekről kiabáljak, miközben nem látom, hogy középen mi zajlik…Mérsékelt jobboldalinak bélyegeznek! Alulról, felülről egyaránt, mint ahogy a szélekről balról illetve jobbról is ezt teszik…mert aki nincs velünk az ugye ellenünk.. De kérdem Én, ha Isten van velem, Ki lehet ellenem? De ez is túl egyszerű lenne így, sarkosítva mert ez lenne persze az egyszerű és talán a kényelmes is…Győzzön hát az Ego, kiáltsunk fel mindannyian és törjünk lándzsát!….De kérdem Én Ki ellen és Mi mellett, vagy Kiért és Mi ellen? Még ha csak verbálisan is török ellened…vagy Te teszed ellenem, hogy is nyújthatunk utána egymásnak kezet? Ide születtünk, ugyan nem kértük senkitől, de ha már Itt vagyunk, nem tagadhatjuk meg Önmagunk és Önmagad…ha hátat fordítasz annak akihez és ahová tartozol….úgy leszel igazán Hontalan…Én nem gondolok rád a ként, hogy kinek fia, lánya vagy, nem gondolom rólad hogy kevesebb lennél és Nálad több vagyok. Te is kérdezd meg magad…ha nem teszed, tisztelik majd akaratod az Égiek, de lesz idő mikor már hiába kérdezed…Ezt az Utat választottam, mert szeretném hinni, nem az számít honnan jöttél és Kinek fia, lánya vagy…ember légy és ha EMBER vagy… Ne tagadd meg Önmagad!

  Magyarnak születni, élethosszig tartó kötelesség Nemzetünk iránt!

  Varjú Zoltán
  Honfitársatok.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás