Huszonnyolc európai szabadkőműves páholy írt alá egy közös nyilatkozatot, amiben felszólítják az európai kormányokat, hogy fogadják be az összes, Európába tartó bevándorlót. Nemleges válasz esetére azzal fenyegetnek, hogy újabb konfliktusokat szítanak Európában.
A francia Médias-Presse által közölt nyilatkozatban (itt) a szabadkőműves páholyok felszólítják az európai kormányokat, hogy engedélyezzék a korlátlan bevándorlást Európába, hogy ezzel “felülemelkedjenek a nemzeti egoizmuson”. A nyilatkozat szerint Európa vezetői tiszteletben kell tartsák az “emberi jogokat”, a “szolidaritás és testvériség eszméit”, valamint az elődeik által elfogadtatott “Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára” hivatkoznak, amit szerintük Európa elsődleges irányelvnek kell tekintsen.
Hogy valójában mit is jelent a “nemzeti egoizmuson felülemelkedés”, arra a Corrispondenza Romana beszámolója rámutat;
a szabadkőműves páholyok aláásnák a HAZA eszmeiségét, az európai népek identitását.
El akarják árasztani Európát idegen népekkel, hogy az európai országok lakossága a demográfiai összetétel radikális átrendeződése miatt többé ne legyen képes nemzeti identitást kialakítani.
szabadkomuvesseg_tamogatja_az_europai_illegalis_bevandorlastA nyilatkozatot jegyző szabadkőműves páholyok a felszólítást ultimátum jelleggel tették: arra az esetre, ha az európai kormányok nem engedélyezik a korlátlan bevándorlást, “megosztottságot és konfliktusokat” helyeznek kilátásba. A figyelmeztetésként tett kijelentés egyértelműen fenyegetésnek tekinthető: a szabadkőműves páholyok azzal fenyegetik Európát, hogy megosztottságot és háborút szítanak, ha Európa nem hajlandó többé az általuk elfogadott alapelvek mentén működni.
A nyilatkozat önmagában felhívja a figyelmet arra, hogy a szabadkőműves páholyok biztonsági kockázatot jelentenek Európában. Mint az köztudott, Olaszországon át húzódik az Európába irányuló bevándorlás egyik fő útvonala. A közös nyilatkozatot pedig Olaszország Nagypáholya is aláírta. Amennyiben az olasz nagypáholy tagjai döntéshozatali szinten jelen vannak Olaszország hatalmi struktúrájában, a szervezet önmagában is képes lehet arra, hogy ellenőrzés nélkül ráengedje Európára az Észak-Afrikából érkező bevándorlók millióit.

magyartudat.com

10 thoughts on “A szabadkőművesség támogatja az európai illegális bevándorlást”

 1. Kik azok a szabad demokraták? Szabó Dezső írásai, 1927-ből

  „A közéletben súlyos tehetségű morális embert veri az immorális, minden ordításra kapható, ezerfogú éhes emberbestia. És megszületik a szervezett gyilkosságok, rablások a morállá konszolidált bűnök, hazugságok és perverzitások irtózatos szisztémája, a világtörténelem legóriásibb arányú haláltánca: a korlátlan szabadverseny, a polgári kapitalista demokrácia, a zsidónak megígért nagy történelmi szüret… Legáltalánosabb formája a politikai szabadverseny elvének: az állam minden felnőtt tagja választhat, és választható.

  De egyszerre felhemzsegnek a műveletlen, semmi lelkiismereti törvénytől meg nem kötött, vad politikai kalandorok, elszánt, éhes politikai apacsok, akik a törvények dzsungelében könyörtelenül gázolnak át mindenen szilaj étvágyuk kielégítésére. És ezek jobban tudnak ordítani, ezek mindent tudnak ígérni a nép őselégületlenségének, ezek a végsőkig tudják nyargalni az aktuális jelszavakat, mert a becsületes lehetőségek, hazafias aggódás és a felelősség nehéz érzése nem köti őket.” (A népképviselet problémája cikkből)

  A liberális tábor, mint a páncél a harcos testét, a nemzetközi imperialista zsidó tőke testét vértezi. És így az a hallatlan történelmi humor kerekedik a vizsgáló megfigyelésébe, hogy a kizsákmányoló, elnyomó, imperialista nagytőke a szocializmus, a szociális igazság, szabadság és a gazdasági elnyomottak nevében hirdet harcot a kizsákmányoltak, a megrablot¬tak, a nincstelenek tábora ellen.

  Az egyik igazság a „liberális” tábor lényegét mutatja meg. A világtörténelem egyik legzseniálisabb ténye volt az, mikor a világuralomra törő vér szerint imperialista és kapitalista zsidó faj az emberi elégületlenséget, a szociális forradalmat tette hódítása eszközévé

  Hirdet szocializmust, szabadságot, kommunizmust, új gazdasági világrendet, világmegváltást, hogy a kihasználtak nagy tömegeit a maga imperializmusa eszközévé tegye.

  Hogy a kommunista, a szocialista, a forradalmár zsidó csak előharcosa, élő tankja zsidóságnak, s győzelmük esetén meghamisítják a kommunizmust, megsemmisítik a szabadságot, széttörnek minden szociális jogot, a proletárt csak vak eszköznek tűrik meg, s szocializmusuk nem más, mint átmenet egy új most már az egész faj szélesebb alapjaira fektetett kapitalizmus világuralmi berendezkedésére.

  Ebből három dolog következik: Szabó Dezső ráérzett a globalizációra, ezt se tanították a pártiskolán, és nem véletlenül volt indexen!

  1. A “szabad demokraták” nem azonosak a “szadkőművesekkel”, ez szemenszedett hazugság!

   1. Természetesen.
    Az internet interaktiv és anonym.
    Mindenki azt ir (ki magából) amit akar.
    Értékes, igaz, normális szemléletű cikk alig.
    Ez már ilyen.
    Sarlatánok hatalmas mennyiségben nyilvánulnak meg,
    azért a csendes tömegnek helyén van a józan esze.

 2. Nemzeti önzés? Indentitás kiirtása? Ez annyira menne, mint a tökéletesen egyenlősdit ígért kommunizmus. Gyakorlatilag lehetetlen, hiszen az állat is védi területét, fajtáját. És jól teszi!

 3. A szabadkőművesség, mint háttérhatalom, az új világrend megvalósításában játszik fontos vezető szerepet. Tagjai szinte ismeretlenek a kormányok számára. Sajnos működésük célja, egy világkormány megalapítása, amihez minden tőkét összevonni kell, ezzel egyidőben egy világegyház létrehozása is a terv része. E kettő vezetése határozza majd meg a világ sorsát, aminek befejezése katasztrófális helyzetbe sodródik egy ilyen vezetés alatt, aminek főmozgatója, tanácsosa, kézbentartója stb. a szabadkőműves háttérhatalmi szervezet. Ezek bizony nem buta emberek, hanem nagyon is cltudatosan teszik azt, amit eltervezte, azon véleményeket, indulatokat, káromlásokat figyelmen kívül hagyva, amik itt megfogalmazódnak. Ez semmiben nem befolyásolja őket, hiszen nem másra, mint a világ feletti uralomra törekednek. Lehet szidni az őseiket is sorba, mit sem számít nekik. Ez ellen, csak egy olyan, még nagyobb tudással, bölcsességgel felruházott szervezet tud fellépni, ami s szidalmak helyett hatalmi szóval, érvekkel, leépítéssel megakadájozni tudja a katasztrófa bekövetkezését…..Ennek hiányában, sajnos a tervük megvalósulni látszik…..

  1. “Tagjai szinte ismeretlenek a kormányok számára.” Kedves István! Egymás mellett ülnek, de nem tud(hat)ják, hogy a másik, melyik páholy érdekeit szolgálja.”…véleményeket, indulatokat, káromlásokat figyelmen kívül hagyva…” Könnyen megsértődnek és rendkívül alattomos módon intézik el azokat, akik úgymond rosszat mondanak róluk. Ehhez elég a jelrendszerük alkalmazása, csak példaként: bizonyos ujjukkal egyik szemöldök vakargatása. Ebből a beavatott már tudja mit kell tennie.

 4. Igen István2!
  Korrektnek látszó… ám mázsányi irodalma van. Egyik érdekesebb, mint a másik, s ha félmázsányit elolvas az ember, a káosz fokozódik. 🙂

 5. Igen István2!
  Korrektnek látszó… ám mázsányi irodalma van. Egyik érdekesebb, mint a másik, s ha félmázsányit elolvas az ember, a káosz fokozódik. 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük