AZ AZ ÁTKOS HORTHY RENDSZER! – Magyarország aranykora

Nagy kár, hogy ezt sem mi – és jórészt – a gyerekeink sem tudják.

SZÁMVETÉS

egy tanulságos összeállítás Horthy 17 évéről. Tizenhét év…

Ez a történelemben semmicske, apró idő néha megtelik nemzetpusztító tragédiákkal, mint egykor Mohácstól a török berendezkedéséig, de megtelhet nemzetet felemelő építkezéssel, mint máskor: az1832-es reform-országgyűléstől a szabadságharcig eltelt több mint másfél évtized.

Épp ennyi, tizenhét évünk adódott – hatalmas csapások sora után – végre újból egy független Magyarország felépítésére. Nem volt könnyű: infláció, munkanélküliség, válságok, kis háborúk, merényletek környékeztek bennünket, nagyhatalmak és kelletlen szomszédaink acsarkodtak ránk. De sikerült.

Hazánk lakossága e rövid idő alatt 1.639.479 fővel növekedett.

Alap- és középfokú iskoláink száma 7418-ról csaknem a duplájára: 13780-ra; óvodáinké 975-ről 1140-re emelkedett.

Új kórházat 160-at is építettünk a kezdetekkor meglévő 187 mellé, s bennük megkétszereződött az orvosok száma.

2628 km . elsőrendű országutat építettünk, vasútvonalaink hossza 8671 km-re nőtt, ebből 243 km-t villamosítottunk – magyar találmány alapján. Dieselmozdonyok gyártásában pedig világelsők lettünk!

Duna-tengerjáró flottánk összeköti vízi útjainkat a világtengerekkel.

Államadósságunkat az időszak felére kifizettük, sőt el tudtuk engedni a gazdák összes tartozását.

Megteremtettük a mindenkire egyaránt vonatkozó szociális ellátórendszert, biztonságos működéshez szükséges vagyonnal látva el a nyugdíj- és betegségbiztosítókat. Ingyenes gyógyszert kaptak a növekvő számú cukorbetegek.

Budapest(gyógy)fürdővárossá vált. Nyaralótelepeket építettünk a munkásoknak a Dunakanyarban, a Soroksári Dunaágban; a tisztviselőknek a hegyvidékeken és a Balatonnál.
Filléres vonatok szolgálják a hétvégi kikapcsolódást. A köz szolgáinak (közüzemek dolgozó, köztisztviselők, közalkalmazottak) vasúti, üdülési, biztosítási, közüzemi díjbéli és egyéb kedvezményekkel honoráltuk áldozatos munkáját.

Mindehhez a világ egyik legértékállóbb valutájának megteremtése is járult.

Politikai téren önállóságra törekedtünk.

Korlátok közé szorítottuk a szélsőséges pártok működését, megtiltottuk a horogkereszt használatát, és az Egyesült Államokat másfél évtizeddel megelőzve (!) eltöröltük a máskülönben csupán ideiglenesen bevezetett numerus clausust.

Horthy Miklós kormányozta ekkor a világháborút elszenvedett, spanyolnáthát, eszeveszett vörös terrort, és Trianont elszenvedő Magyarországot, vagyis az 1920 és 1937 közötti, a még
újvilágháborútól mentes korszakról szól az írás.

Adataim pontosak. A boldog Kádár-korszak alatt kiadott enciklopédiafélékből szemelgettem őket, legfőképp az 1982-ben megjelent Magyar Történelmi Kronológiából (Akadémiai Kiadó).

A milliószámra előforduló munkás-mozgalmár szócikk közé nyilván nem a gaz horthy fasiszta érát dicsérendően pöttyentették ezt a néhány adatot, így bátran elfogadhatjuk hitelesnek mindet. Természetesen felhasználtam saját jegyzetanyagomat is.

Lássunk ezekből is egyet! Nagyanyám, Sárközy Istvánné, született Bleszkányi Irén – a Csobánc utcai elemi iskola tanítónője 275 pengő nyugdíjra volt jogosult.

Egy pengő ma 1200-1300 Ft-nak felel meg, (ez közel 400.000.-ft) Unokája (kétszer hosszabb munkaviszonnyal, néhány diplomával és egy vasas szakmával) mintegy a negyedét- ötödét kapja ennek a nyugdíjnak.

Jómagam egy megbélyegzett osztályban érettségizvén (Antall József volt az osztályfőnökünk) kényszerűségből Angyalföldön dolgoztam évekig, tanultam szakmát. S nemcsak szakmát tanultam az öreg szakiktól, hanem azt is, hogy az esztergályos kétszeres úr volt (Herr Dréher/r/), és glaszékesztyűben, keménykalapban ment be dolgozni a Lángba, Ganz-Mávagba – s az általa gyártott diesel-vonatok máig vidáman szolgálják a dél-amerikai közlekedést.
Üres óráiban nem maszekolt, hanem énekelt a gyár kórusában, evezett a gyár csónakházában, sportolt a kötelezően (úgy bizony!) előírt s felépített gyári sportpályán – tehette, mert a feleségének nem kellett dolgoznia. Gyermekei pedig – óh, borzalom! – a hazáról tanultak az iskolában.

A hazáról!

Természetesen – mai szóval – “vesztesei” is voltak e kornak..Gyámolításukra ott voltak az ONCSA-házak, az ínség- akciók, a tehetségmentő szolgálatok… Tehettünk, amennyit tehettünk. Hisz ne feledjük: ebből a tragédiákkal induló 17 évből 3-4 év a Nagy Gazdasági Világválságnak épp a közepén volt!

És hogyan is állunk azzal a rémületes Horthy- fasizmussal? Mindenekelőtt szögezzük le: Horthy alatt nálunk se fasizmus, se nemzeti szocializmus nem volt! (Csupán zárójelben fűzöm ide: ma Magyarországon új politikai fogalom született, itt nem nemzeti szocializmus, hanem 60 évig nemzetellenes szocializmus dühöngött ).

Nem uralta egy, egyetlenegy politikai irányzat a médiumokat, és hallatlan választék: 1500 lap, s ebből mintegy 400 politikai jellegű jelent meg e korban! És bizony nem tartotta rettegésben semmiféle terrorrendszer a lakosságot.

Természetesen nem volt XXI. századi értelemben vett demokrácia, már csak azért sem, mert a XX. század elejéről van szó. A mai fogalmak visszavetítése egy más korra elemi tudatlanság, vagy gonosz indulat!

A valóban antidemokratikus és szélsőséges pártok korlátozása akkor nemzetet mentett.
Tekintélyuralmi rendszer? A Kormányzó csupán egyszer küldhette vissza megfontolásra a képviselőháznak a törvényjavaslatokat – emlékezzünk Göncz papára, mit művelhetett az Antall-kormány törvényeivel! A puszta tekintélyt pedig megérdemelte, mint tisztakezű, becsületes, erős akaratú magyar vezető!

Barátaim! Egyszer végre el kellett mondani mindezt.

(És még valami, mikor lemondatták, a Horthy család birtoka ugyanakkora volt, mint mikor kormányzóvá választották )

 

47 thoughts on “AZ AZ ÁTKOS HORTHY RENDSZER! – Magyarország aranykora

 1. Az Isten áldja meg a sorok íróját! Az ilyen írások úgy kellenek, mint éhezőnek egy falat kenyér.

  1. Horthy hőstette, ostobáknak!

   1919-ben Horthy Miklós ugyancsak nyugati, elsősorban francia támogatással szerezte hatalmát. Horthy az országra törő antant oldalán a hont védelmező fehér tisztek vezette vörös hadsereg ellen gerilláskodott, majd hatalomra jutását követően annak legendás főparancsnokát Stromfeld Aurélt börtönbe vettette. Stromfeld Aurél nemcsak parancsnok, de a magyar nép zászlóvivője is volt, kinek sikeres hadjáratait a nyugat csak hazugsággal (Clemenceau jegyzék) és persze a magyar politikai vezetés ostobaságát kihasználva tudta megtörni. Aláíratta Trianont, árulása jutalma kormányzósága elismerése!

   1. Göre Gábor = ??? Kicsit nagyképű !!!(Gárdonyi Géza írói álneve pl:/Kátsa sorozat/)

    Stromfeld Aurél -ról, Én a Dunapataj – Harta – Solt környékieket kérdezném. Ők bizton többet tudnak a ’19-es Stromfeld elvtársról.

  2. Amit a cikk írója le írt részben igaz.Akkor sorban.A népesség amit sikerült növelni-e az a háborúban fel is áldozta.Kórházat a “komcsik többszörösét építettek”Nyugdij?Még 40-évig kapják akik a “komcsi”időbe mentek nyugdíjba.Munkahely?Az lehet hogy egyes gyári munkások jól kerestek kérdezzem én a bányászok az éh bérért dolgozó parasztság itt nem a földes urakról beszélek hanem a szolgálókról és a béresekről,itt szeretném hozzáfűzni a gyermekunkát a nagy iskola építés fel magasztolása miatt.Én nem voltam soha párt tagja egyiké sem de szem ellenzősen minden rendszerből ki lehet ragadni pozitívumokat.Ahhoz hogy ki kinek issza a szavát valamikor Rákosiét is itták.

   is itták.

   1. Ember! (?) Botrányos a helyesírásod!!! Mielőtt megpróbálkozol a gondolkodással (ami láthatóan még nem megy), vedd kézbe a helyesírási szabályokat és szorítsd erősen! Hidd el, jót fog tenni.

 2. Nagyjából 2013-ra sikerült szétverni mindazt (oktatás, egészségbiztosítás, nyugdíjrendszer), amit Horthy felépített!
  Az idegen hatalmaknak a nemzeti érzésnél nagyobb bűn és baj nem létezik.
  Ismerjük ezt a stratégiát: lejáratás, lehetetlenné tétel, folyamatos hazug elferdítése a tényeknek.
  Sok ilyen nagyszerű politikusra lenne most nagyon nagy szüksége Magyarországnak, aki a legnagyobb bajból is biztos kézzel vezette ki Magyarországot!
  Ezekből, akik ma beszennyezik a Parlamentet és idegen kézből kapják a zsoldot, a helytartókból, hazaárulókból sosem lesz magyar és sosem lesz hazafi, nemzeti politikus.
  Csak végig kell nézni az elmúlt 23 éven: ezek leszerelték Magyarország teljes gazdaságát, mindent idegen kézre juttattak, szétloptak és tönkretettek. Nem volt kivétel. Gazdaságilag teljesen kiszolgáltatottá tették Magyarországot, nemzetéből több, mint négymilliót nyomorba juttattak, miközben kilopták az országból a mai teljes adósságállomány kétszeresét!

   1. Igen, itt egy lehetőség van, a már 2009 óta megjelenített Apostoli Magyar Királyság teljeskörű terjesztése, hogy minél előbb tudja meg a Magyar Nemzet, hogy Horthy Kormányzónk utóda, Borbély József Kormányzónk már sok éve küzd a Nemzet jogaiért a Szent Korona égisze alatt.
    http://www.apostolimagyarkiralysag.hu

 3. Hát igen, ezért is gondolhatjuk hazaárulásnak, ha az eddigi “rendszerváltó” vonalra szavazunk.

 4. A történelem még majd a helyére teszi Horthy Miklós kormányzó urunkat, ha a csőcselék uralmát egyszer sikerül lerázni.

  1. Nem egyszerűen csőcselékről van itt szó,hanem a zsidó hatalombitorlásról.Ez a befogadott kisebbség uralja Magyarországon a politikát,gazdaságot,médiát,igazságszolgáltatást és minden fontos területet.Ezt kell felszámolnunk,hogy Magyarország ismét élhető legyen a magyarok számára is.

 5. 84 eves leven ebben a korszakban nőttem fel.. Ganz Gyárban dolgoztam, majd a soproni egyetemet Vancouverban végeztem el. Tehát tudom hogy mit adott a Horthy rendszer es mit nem a kommunizmus. Végre valaki írásba foglalta.

 6. VÉLEMÉNYEM Horthyról és tetteinek okairól
  Engedtessék meg nekem, hogy 86 évesen személyesen átélt tapasztalataim alapján alkossak a Horthy ügyben véleményt és ezt leírva, (talán egy kicsit pontosabban mint a mai emberek elferdített tudatában leledzik), segítsek megérteni az akkori történteket.
  Az időben előbbről kell indulni , hogy a kor hangulatát mai szemmel pontosabban lássuk .KB. 1930 körül tetőzött egy akkora gazdasági válság, hogy a maihoz hasonlítani sem lehet. Majdnem 10 évbe került, hogy ebből az ország kilábaljon és meginduljon a gödörből kifelé! Ki lassabban, ki gyorsabban erősödött gazdaságilag. A növekedésnek nagyon fontos oka volt, hogy Németország Hitlerrel az élén már akkor a háborúra készült és a magyar ipar német exportja nagymértékben segítette a magyar gazdaság fejlődését. Persze lehet ezt ma úgy is értelmezni, hogy Horthy támogatta a háborúra készülő (SZOCIALISTA ! ) Hitlert, de a választás a lehetőségek közül vagy a további nyomor, vagy az ország gyarapodása ! Az ország határok megváltoztatása Európában a napi politikai véleményeket tekintve csak a fegyverkezés nagysága szerint volt igazságos, vagy igazságtalan. Ennek volt Magyarország is szenvedő részese (Trianon) . Országunkban állandó feszültség uralkodott, és nem volt olyan magyar ember, aki ne reviziót követelt volna. Hitler ekkor már elég erős volt ahhoz, hogy Bécsben döntést hozzon a magyar határok megváltoztatására. Nagy örömünkre visszakaptuk a magyarok lakta elcsatolt területek nagy részét. Hitler elvárása ezért a teljes szolidaritás volt. Igen ám, de közben beindult a háború! Na az sem úgy ahogy ma tanítják! Két SZOCIALISTA állam (nemzeti, a másik meg nemzetközi) teljes egyetértéssel új Európai határokat kívánt megrajzolni. Felosztották egymás közt Lengyelországot, Sztalinék elfoglalták a balti államokat, Hitler a cseheket, osztrákokat. Na mivel ez a pár sor Horthyról kíván szólni, mai szemmel nézve kihez kellett volna neki csatlakozni? A románok, szlovákok azonnal beléptek a háborúba Hitler oldalán, azzal a kívánt viszonzással, hogy visszakapják a Trianonban hozzájuk csatolt területeket! Mai szemmel nézve mit kellett volna Horthynak tenni?! Szembe fordulni Hitlerrel és ujra elveszteni az ország nagy részét? Sztalinhoz csatlakozni, (bezárni a templomokat, kiirtani a vallásokat, nemzetközivé tenni holnapra a világot?) Ő másképp döntött. Döntését NEM MAI SZEMMEL KELL MEGÍTÉLNI, HANEM AZ AKKORIAK SZERINT!!!
  Zsidó kérdés : Ehhez csak annyit teszek hozzá : nézzék meg Kenderesen a sírjára tett koszorúk között a legszebbet és legnagyobbat: rajta az írás :A HÁLÁS MEGMENTETT MAGYAR ZSIDÓSÁGtól. A statisztika szerint ma Európában Magyarországon él a legnagyobb százalékban a zsidóság! Minden ettől eltérő ujsághír, csak rosszindulatu propaganda! Ma valakiknek az ország lejáratása (vagy inkább a mai vezetőinek lejáratása) az érdekük ! Ilyen álhírekkel próbálják növelni az ellenszenvet az országban, aztán hangosan rasszizmussal vádolni minket. VIGYÁZZUNK !!! NE A PROVOKÁTOROKAT IGAZOLJUK!!!

  1. A kor állapot, nem érdem! Nyílván az ön ifjúkorában a kornak megfelelő hazugságokat tanították! No ez nem változott! Csak a hazugságok!

 7. Mint szegényparaszti származék nem dicsőithetem Őfőméltoságát,de amit összehoztak ide a rendszerváltás óta attól sokkal jobb volt a rendszere.

 8. Köszönjük ezt a cikket! Nagy szükség van manapság az igazságra! Csatlakozom egy előttem szólóhoz, “mint egy falat kenyérre”! Mi akik csak a történelemből tudjuk a dolgokat, természetesen elferdítve, nagyon hasznos egy-egy ilyen cikk. Köszönet, annak, aki összeszemezgette nekünk. A szomszéd néni szülei kertszomszédok voltak a Horty családdal, és tőle is csak jót hallottam. Ő is ismerte személyesen is Hortyt. Ha lesz ideje és nekem is, akkor át akarok menni egy interjúra, mert érdekel az igazság !!! Annál is inkább mert Borbély József újra felelevenítette a Kormányzóságot!!! Visszahelyezte jogaiban a Királyságot, és Horty Miklós példájára Ő is önjelölt kormányzó lett! Ha igaz, az amit itt leírtak, akkor Borbély Józsefnek is azt kivánjuk, hogy legalább úgy szendje rendbe az országot, mint anno Horty tette !!! Nagyon ráfér már az országra!!! Egyébként már el is kezdte, több olyan dolgot bevezetett, ami az emberek jólétéhez vezet! Azaz vezetne, ha a jelenlegi rendszer hagyná! De minden lehetséges módszerrel próbálják ellehetiteni, nevetségessé tenni, hogy az emberek elforduljanak tőle! Csak azt nem veszik észre az emberek, hogy ha elfordulnak tőle, azzal saját maguktól fordulnak el! Mert épp a segítő szándékot utasítjákel !!! Ezzel azt a rendszert erősitik, aki tönkre tette őket! Ennyire el vannak butítva az emberek, mert az évek során kilúgozták az agyukat!!! Ha valódi változást akarktok, akkor csatlakozzatok hozzánk az Apostoli Magyar Királysághoz!!! Inforáció : http://www.apostolimagyarkiralysag.hu ! Vagy irjatok nekem a szabone64@gmail.com -ra !

  1. Én csak azt szeretném kérdezni öntől hogy azt tudja e hogy Horti 1923-ba tartóztatta le a törvényes Magyar királyt és királynét és kitoloncoltatta Magyar országról?Ja meg lesz e elég avas szalonna a szolgálóknak béreseknek,jobb esetbe káposzta leves nagy anyámék azt kapta az egész napos gürcölésért.Esetleg a gyerek munka kor határát 6-ról 5-re leviszik?Ha vissza állna az a rendszer ön hova sorolja magát?Ezzel csak anyit akartam mondani senki ne gondolja hogy Horti idején olyan jó volt mindenkinek.Ami most van az is egy rakás sz… de ezen mi talán tudunk változtatni.

 9. Tamulságos acikk is és a commentek is. Azért pár sort szentelhettek volna a Valéria és a hasonló nyomornegyesedbe lakókról is. A felmenőim ott élték “boldog” életüket. És onnan mentek el a Don kanyarig, de sajnos nem jött vissza nagy részük. Szerintem evvel a ténnyel mindent alúlírt a szó igaz értelmében ÁTKOS Horty rendszet, És a fentirás szerzőjével és a kommentelők meglepetésére szintén MAGYAR vagyok.

  1. Végre egy olyan ember aki nem szem ellenzősen látja a Horti kérdést.Azok akik istenítik azt a rendszert gondolom már varratják maguknak az atillát csak nehogy a béres bő gatya jusson.

 10. Ja! Szerintem Magyarországnak soha nem volt aranykora, mert ugye “Olyan országot ami mindenkinek tetszik nem lehet építeni”, meg tudná valaki válaszolni ki mondta ezt a mondatot?
  Ha néha jobban is ment a szekér akkor is milliók nyomorogtak, Önök szerint ez így igazságos?

  1. Volt olyan korszak az emberiség, így a magyarok történetében is, amikor valóban keresztényi módon, egymás iránti testvéri szeretettel éltek az emberek. Addig győzhetetlen volt a magyarok országa. De azután, úgy 1000 évvel ezelőtt elkezdték bevezetni a liberalizmust, amikor nem egymásért, hanem egymásból igyekszik élni az emberek egy jó része. Na onnantól egyre rosszabb a helyzet.

 11. Horthy Miklós kormányzása első évtizedében, hála az akkori nemzetközi hatalmi konstellációnak, ha csak területének egynegyedén is, végre független volt Csonkamagyarország. Az első világháború utáni -Weimári Németország- gyenge volt a szomszédjait, illetve Magyarországot befolyásolni. Az angolszászok pedig még nem hódították meg a világot, amint ez a 20. század végére sikerült nekik.
  Hogy a nemzeti függetlenséget nem tudta végül megőrizni, az a Kárpát-medence szerencsétlen földrajzi fekvésén múlott, amelyen minden hadakozó félnek át kellett-kell vonulnia! Az akkori rendszer pedig, -esetleges hibái ellenére- talpra állította a kivérzett, megcsonkított nemzetet és szerény, de élhető gazdasági körülményeket teremtett, amilyent az utána következő rendszerek máig sem bírtak biztosítani.

 12. A helytállás titkai! Ezek azok a módszerek, melyekkel Hitler és
  becstelen magyar helytartója, Horthy arra akarják kényszeríteni a
  honvédet, hogy pusztuljon el rabtartója, a gyűlölt német náci
  rablóháborújában. S ne csak a honvédet, az egész nemzetet érje ez a
  sors: a cölöphöz kikötött honvéd, akinek orrán-száján dől a vér, aki
  előtt csúfolkodó, gúnyolódó SS-legények parádéznak, az egész magyar
  nép sorsát példázza. A Vörös Hadsereg oldalára átjövő honvéd viszont
  azt mutatja, hogy nincs az a “sulykolás”, ami hazája árulójává, német ágyútöltelékké aljasíthatja azt, aki gondolkozik és cselekedni mer. A hazáját szerető magyar tudja, hogy a német megszállók és bitang cinkosaik napjai meg vannak számlálva. Tudja, hogy a honvéd, akit gépfegyveres tábori csendőrök őriznek,
  A jelentés hallatára az embernek a gótok és vandálok pusztításaira
  kell gondolnia. A történetírók elmondják, hogy ezek a barbár hordák
  hogyan rendezték be istállóknak Róma mozaikos, márványpadlós
  templomait és középületeit, hogyan feszegették le lándzsákkal az
  oszlopokról a nemesfém díszítéseket, hogyan rabolták el a templomi
  kelyheket és kereszteket, hogyan gyújtották fel a könyvtárakat, hogyan
  ölték halomra válogatás nélkül a békés lakosság apraját, nagyját.
  Ugyanez a kép ismétlődik meg Kievben. A náci vandálok előszeretettel
  rendezték be istállóikat a modern gyermekkertekben és iskolákban. A
  múzeumokat kirabolták, tartalmukat szétlopkodták vagy Németországba
  vitték. Az ezüstkoporsókat, a X-XI-ik századból való kegyszereket
  elrabolták, a templomokat, köztük a világhírű Uszpjenszkij
  székesegyházat, az orosz építőművészetnek a XI. századból származó
  remekét felrobbantották. A Sevcsenkóról elnevezett egyetem könyvtárát
  mint a többieket is, elpusztították, amit el nem hordtak
  Németországba, azt feltüzelték. 1941 és 42 telén a náci
  kultúrterjesztők előszeretettel fűtöttek az ukrán könyvtárak
  könyveivel és szekrényeivel. Az ikonokat, az orosz szentképeket a
  templomokból elrabolták s a szamovárok mellett az ikon volt a
  legkeresettebb emléktárgy, amit a Berlinbe vagy Budapestre utazó
  tisztek magukkal hurcoltak.
  Jól tudjuk, hogy amit Kievben (amúgy Keve vára, Árpád vezér születési
  helye!) Horthy tisztjei műveltek, azt megtették otthon is. A Bácska
  megszállásánál 1941-ben és az újvidéki tömegmészárlásoknál nemcsak
  gyilkoltak a honvédcsapatok vezetői, hanem zsaroltak és raboltak is, amennyi beléjük fért. Itt mutatkozott meg először tisztán kitenyésztve az a szegedi szellem, mely jó 20 esztendő alatt nagyra nevelte a korrupciót és az aljas ösztönöket.

  1. Veletlenul apam resztvett a dkvideki bevonulasban es elso kezbol ertesultem a szegeny szerencsetlen szerbek elleni akciorol. Ugynis apames szakasza egyhelyen volt elszallasolva ,miutan Neki ejszaka mas parancsa leven nem volt modja a szallason maradni masnap megdobbenve tapasztalta hogy a tobbiekne az ejjel veget ert a haboru ugynis legyilkoltak almukban oket

  2. Kedves Gábor! Elolvastam a hozzászólását. Mint ahogy a fenti cikk is írja, az akkori időben nem volt Magyarországon olyan ember aki Sztálin alá akart kerülni. Csak egy pici logika kell hozzá semmi más. Csonka ország voltunk, fájt még az elszakadás. (Nagymamám halálig kívülről szavalta: “Ilyen nagy volt Magyarország, most pedig már ilyen kicsi….” ennyi maradt meg bennem, de egy jó hosszú vers volt) Románia, Szlovákia már a németek szövetségese volt. Ön szerint mit tehetett volna Horthy? Még azt a pici országot is kockára tegye ami megmaradt?
   Mellesleg egyvalami mindig bennem marad, és most elnézést kérek az összes, németek által elhurcolt családtól. De az én nagymamám elmondta, a német katonáktól soha nem kellett félni. Nem vertek meg senkit, nem erőszakoltak meg senkit. Sok német szó, mondat megmaradt a nagyinak is. Tátott szájjal hallgattam ahogy németül beszélt. Ő akkoriban fiatalasszony volt, csinos és szép. Kicsi logikával kikövetkeztettem, hogy ezek szerint beszélgetett velük, nem bántották őket. De amikor az oroszok jöttek, akkor bizony több hétig a szalmalyukban kuporogtak a hugával együtt, mert azok lesöpörték a padlást, elvittek mindent, és minden nőt megerőszakoltak. Aki esetleg látott már szalmalyukat, tudhatja, nem egy leányálom, guggolva fér el az ember, ha a fejét behúzza.
   Akkor szépen mindenki gondolja át, mi volt jó nekünk és mi nem. Ennek alapján ítéljük el Horthy Miklós kormányzónkat, ne a történelemkönyvek szerint.
   NEkem bizony olyan történelem tanárom volt, aki nem hallgatott sosem a felsőbb vezetésre. Azt tanította ami valóban megtörtént, nem a könyvet.

   1. Nagymamám Kézdiszentléleken tanított. A román állam elmaradt 3 évi fizetésével, ingyen tanított, csak azért, hogy ne hozzanak idegent a gyerekek nyakára. 4O-ben mikor bejöttek a felszabadítók, a magyar állam, kemény pengővel kifizette az elmaradt fizetést. Párhuzam: – A jelenlegi magyar kormány egyetemet (Sapientia)hozott létre az erdélyi magyarság számára, mivel gyarmatosítóék nem hajlandóak visszaadni az anyanyelvű oktatási intézményeinket,annak ellenére, hogy adófizető polgárokként jussunk lenne hozzá!

  3. Göre, mi volt az eredeti neved, mért nem az alatt írsz?
   Gondolom a hitközség taníttatott ki, aztán jött a marxista “egyetem”
   Szerintem lapíts, és símogasd a pajeszod!

   1. szemtanúja volt apám, azon versenyeztek derék magyar bakák, egy szál gyufával, melyikük tud, több ukrán viskót felgyújtani! Egyik viskóban, vén szülék, bölcsőben csecsemő, anyja nem jött elő, bajonettel átszúrta a magyar vitéz! Apám puskatussal leütötte, belépő felettesük mentette meg, meglincseléstől!

    A “gerinces” Kárpátokon túli magyar pártját aszerint választja, melyikbe lesz, a hatalom támogatott állatja!” Szabó Dezső: Mit jelent ez a jobb és baloldaliság? Azt, hogy az illetők egy az országot érintő egyetemes, vagy részletkérdésekben nem fizikai és pszihikai adottságok összes ismeretéből s a szóban forgó probléma elképzelhető minden hatásából alkotják meg az ítéletüket: hanem egy híg tudományellenes, elemeiben ellentmondó piszkos frázeológia szerint mely őket jobb- vagy baloldaliakká kötelezi” — aszerint, hogy melytől reméli a maga boldogulását, zsákmányát, mondom hozzá én. 90 éve rágjátok a lóleányka ezen álmát! Vitézi telkesek Horthyért lelkesek!

 13. Göre úr, ön nagyon görbén ismeri a valóságot. A háború sajnos ilyen dolgokkal is jár, de itt errefele a civilek nem a német katonáktól féltek, akik segítették az otthon maradt asszonyokat a gazdaságban, hanem a kozákoktól, akik kirabolták és megerőszakolták őket. Itt Magyarország szempontjából vizsgálják az eseményeket. Aki ennyire utálja a magyarokat, miért nem felejti el ezt a nyelvet?

  1. szemtanúja volt apám, azon versenyeztek derék magyar bakák, egy szál gyufával, melyikük tud, több ukrán viskót felgyújtani! Egyik viskóban, vén szülék, bölcsőben csecsemő, anyja nem jött elő, bajonettel átszúrta a magyar vitéz! Apám puskatussal leütötte, belépő felettesük mentette meg, meglincseléstől!

 14. Karvaly orru barataink kerunk titeket menjetek haza ez a szep orszag ellessz nelkuletek.

  1. Igazságod vagyon, de a bolha is csak akkor hagyja abba a vérszívást ha a kutya kikaparja magából!

 15. Bízva bízva cselekedtek annó.
  Számunkra is ez az út vihet elobbre……

 16. Én 1943-ban születtem, ezért csak a szülők elmondásaira emlékszem a háború kicsi kis részleteire.A Répce folyó hidján jöttek át a németek. bejöttek a lakásba, de nem kértek semmit, nem nyultak semmihez.Anyám sírt és a német katonák vigasztalták, hogy ne sírjon, elviszik őt Németországba a 3 pici gyerekkel és ott jobb sora lesz.Azt hitték, hogy a férje elesett a háborúba, szerencsére nem így volt, csak éppen nem volt otthon. Senkit nem bántottak a németek a faluban.A visszavonuló német hadsereg után jöttek az oroszok.A Répce híd mellett a vizen jöttek át, mert azt hitték, hogy alá van aknázva. Velük jöttek magyar katonák is.Egy orosz és egy magyar katona bejött a lakásba, az orosz kisórát keresett minden fiókban, meg germánt. Az asztalon lévő kenyeret azonnal elvitte, de ez nem is gond, hisz háborúban ott esznek ahol találnak valamit.Volt egy telepes világvevő rádiónk és az orosz megparancsolta a magyar katonának, hogy vágja földhöz. A magyar katona csak leejtette, de nem tört össze, aztán mégeygszer, s akkor sem.Erre az orosz katona méregből teljes eővel földhözvágta, darabokra hullott széjjel.Elvitte a női kerékpárunkat, s a faluban agyonlőtt egy embert mert nem huzta le a csizmáját a lábáról. Miután agyonlőtte, lehuzta róla a csizmát és elvitte. A nők a faluban a padlásokon voltak elrejtve.

 17. Annak idején én is kérdeztem erről a korszakról a nagyszüleimet. Azt mondták, akkor éltek a legjobban. Aztán jött a 2. vh. és az ávh, meg a hatalmas infláció és elvesztették mindenüket. Anyagilag sosem tudtak utána helyre jönni.

 18. 1936-1942 között Horthy Kormányzó Úr alatt olyan gazdasági mutatók születtek az országban , melyeket Kádár rezsimje mindig el akart érni ill túlszárnyalni
  Sem túlszárnyalni , sem elérni , még csak megközeliteni sem tudta

  Gróf Edelsheim Ilona -Horthy menye-jó néhány évvel ezelőtt Debrecenben a következőkkel zárta beszédét egy lakossági összejövetelen: ” büszke voltam a Kormányzóra, mint apósomra, mint nagyapára, mint államférfira stb stb , de a legbüszkébb vagyok arra, hogy 1920-ban , mikor hatalomra került 2000 hold földje volt , s mikor 1944 őszén lemondott akkor is 2000 hold földje volt”

  Az elmúlt 24 év alatt található ilyen vezető, vagy képviselő a magyar életben????Lásd pl Szijjártó külügyminisztert 30 egynehány éves korára 160 milliós házban éldegél!!

  Horthy megbüntetését sem a nyugat ,sem Sztálin nem kérte ill szorgalmazta,
  A Baki féle csendőrpuccs leverésével -1944 jul első napjai- min 350ezer zsidó személy életét mentette meg . Erről a mai történelemkönyvek sem tanítanak semmit.Szégyene ez a mai vezetésnek is.

  Azoknak akiknek átmosták az agyát , javaslom olvassák el az általa írott emlékiratait

 19. A helytállás titkai! Ezek azok a módszerek, melyekkel Hitler és
  becstelen magyar helytartója, Horthy arra akarják kényszeríteni a
  honvédet, hogy pusztuljon el rabtartója, a gyűlölt német náci
  rablóháborújában. S ne csak a honvédet, az egész nemzetet érje ez a
  sors: a cölöphöz kikötött honvéd, akinek orrán-száján dől a vér, aki
  előtt csúfolkodó, gúnyolódó SS-legények parádéznak, az egész magyar
  nép sorsát példázza. A Vörös Hadsereg oldalára átjövő honvéd viszont
  azt mutatja, hogy nincs az a “sulykolás”, ami hazája árulójává, német
  ágyútöltelékké aljasíthatja azt, aki gondolkozik és cselekedni mer. A
  hazáját szerető magyar tudja, hogy a német megszállók és bitang
  cinkosaik napjai meg vannak számlálva. Tudja, hogy a honvéd, akit
  gépfegyveres tábori csendőrök őriznek,

  A jelentés hallatára az embernek a gótok és vandálok pusztításaira
  kell gondolnia. A történetírók elmondják, hogy ezek a barbár hordák
  hogyan rendezték be istállóknak Róma mozaikos, márványpadlós
  templomait és középületeit, hogyan feszegették le lándzsákkal az
  oszlopokról a nemesfém díszítéseket, hogyan rabolták el a templomi
  kelyheket és kereszteket, hogyan gyújtották fel a könyvtárakat, hogyan
  ölték halomra válogatás nélkül a békés lakosság apraját, nagyját.
  Ugyanez a kép ismétlődik meg Kievben. A náci vandálok előszeretettel
  rendezték be istállóikat a modern gyermekkertekben és iskolákban. A
  múzeumokat kirabolták, tartalmukat szétlopkodták vagy Németországba
  vitték. Az ezüstkoporsókat, a X-XI-ik századból való kegyszereket
  elrabolták, a templomokat, köztük a világhírű Uszpjenszkij
  székesegyházat, az orosz építőművészetnek a XI. századból származó
  remekét felrobbantották. A Sevcsenkóról elnevezett egyetem könyvtárát
  mint a többieket is, elpusztították, amit el nem hordtak
  Németországba, azt feltüzelték. 1941 és 42 telén a náci
  kultúrterjesztők előszeretettel fűtöttek az ukrán könyvtárak
  könyveivel és szekrényeivel. Az ikonokat, az orosz szentképeket a
  templomokból elrabolták s a szamovárok mellett az ikon volt a
  legkeresettebb emléktárgy, amit a Berlinbe vagy Budapestre utazó
  tisztek magukkal hurcoltak.
  Jól tudjuk, hogy amit Kievben (amúgy Keve vára, Árpád vezér születési
  helye!) Horthy tisztjei műveltek, azt megtették otthon is. A Bácska
  megszállásánál 1941-ben és az újvidéki tömegmészárlásoknál nemcsak
  gyilkoltak a honvédcsapatok vezetői, hanem zsaroltak és raboltak is,
  amennyi beléjük fért. Itt mutatkozott meg először tisztán kitenyésztve
  az a szegedi szellem, mely jó 20 esztendő alatt nagyra nevelte a
  korrupciót és az aljas ösztönöket.

  Feketehalmi-Czeidler altábornagy,
  vitéz Grassy vezérőrnagy meg a többiek szökése mutatja, hogy a magyar
  népen belül érnek az erők, melyek ki akarják küszöbölni azt a mérget
  és salakot, amit a Horthy-rendszer olyan szívósan terjesztett és
  védett. A kievi borzalmakról szóló hivatalos jelentés a maga szörnyű
  meztelenségében mutatja azt a rezsimet, melynek a magyar reakció olyan
  szíves készséggel állott szolgálatába s amelyről el lehet mondani,
  hogy amilyen az úr, olyan a szolga. S a hazáját, népét szerető magyar
  az ilyen tények ismeretében akkor cselekszik előrelátóan és helyesen,
  ha maga üt szét a saját háza táján és maga tisztítja meg országát a
  modern vandáloktól s minden rendű csatlósaitól.
  Ez persze aljas propaganda! Az ellenség mondja el, amit elhallgatni igyekeznek!
  A jelentés hallatára az embernek a gótok és vandálok pusztításaira
  kell gondolnia. A történetírók elmondják, hogy ezek a barbár hordák
  hogyan rendezték be istállóknak Róma mozaikos, márványpadlós
  templomait és középületeit, hogyan feszegették le lándzsákkal az
  oszlopokról a nemesfém díszítéseket, hogyan rabolták el a templomi
  kelyheket és kereszteket, hogyan gyujtották fel a könyvtárakat, hogyan
  ölték halomra válogatás nélkül a békés lakosság apraját, nagyját.
  Ugyanez a kép ismétlődik meg Kievben. A náci vandálok előszeretettel
  rendezték be istállóikat a modern gyermekkertekben és iskolákban. A
  múzeumokat kirabolták, tartalmukat szétlopkodták vagy Németországba
  vitték. Az ezüstkoporsókat, a X-XI-ik századból való kegyszereket
  elrabolták, a templomokat, köztük a világhírű Uszpjenszkij
  székesegyházat, az orosz építőművészetnek a XI. századból származó
  remekét felrobbantották. A Sevcsenkóról elnevezett egyetem könyvtárát
  mint a többieket is, elpusztították, amit el nem hordtak
  Németországba, azt feltüzelték. 1941 és 42 telén a náci
  kultúrterjesztők előszeretettel fűtöttek az ukrán könyvtárak
  könyveivel és szekrényeivel. Az ikonokat, az orosz szentképeket a
  templomokból elrabolták s a szamovárok mellett az ikon volt a
  legkeresettebb emléktárgy, amit a Berlinbe vagy Budapestre utazó
  tisztek magukkal hurcoltak.
  Jól tudjuk, hogy amit Kievben (amúgy Keve vára, Árpád vezér születési
  helye!) Horthy tisztjei műveltek, azt megtették otthon is. A Bácska
  megszállásánál 1941-ben és az újvidéki tömegmészárlásoknál nemcsak
  gyilkoltak a honvédcsapatok vezetői, hanem zsaroltak és raboltak is,
  amennyi beléjük fért. Itt mutatkozott meg először tisztán kitenyésztve
  az a szegedi szellem, mely jó 20 esztendő alatt nagyra nevelte a
  korrupciót és az aljas ösztönöket. Feketehalmi-Czeidler altábornagy,
  vitéz Grassy vezérőrnagy meg a többiek szökése mutatja, hogy a magyar
  népen belül érnek az erők, melyek ki akarják küszöbölni azt a mérget
  és salakot, amit a Horthy-rendszer olyan szívósan terjesztett és
  védett. A kievi borzalmakról szóló hivatalos jelentés a maga szörnyű
  meztelenségében mutatja azt a rezsimet, melynek a magyar reakció olyan
  szíves készséggel állott szolgálatába s amelyről el lehet mondani,
  hogy amilyen az úr, olyan a szolga. S a hazáját, népét szerető magyar
  az ilyen tények ismeretében akkor cselekszik előrelátóan és helyesen,
  ha maga üt szét a saját háza táján és maga tisztítja meg országát a
  modern vandáloktól s minden rendű csatlósaitól.
  Ez persze aljas propaganda, de általában az ellenség mondja ki, amit
  eltitkolni igyekeznek!
  “A helytartók alkalmassági hagyománya!”
  ezért próbálnak most egy maroknyi gonosztevőből bábkormányt ültetni a
  magyar nép nyakára. Norvégiától Görögországig nem először
  kísérleteznek Hitlerék azzal, hogy hazaárulókból, a nép söpredékéből
  kormányt csapjanak össze. Meg kell állapítani, hogy az a rablóbanda,
  melyet a bécsi születésű örmény-sváb kalandor Szálasi vezetésével
  összecsődítettek, ebből a szempontból elviszi a pálmát.

 20. Az utoso és első becsűletes rendszer volt Matyas kiraly utan ,zsidokat mentett ,aki mast mond hazudik

 21. Ezt a kis ismertetőt a tudatlanok kedvéért írtam le. Rettenetes véleményeket olvastam a hozzászólásokban, ami nagyon sértette az igazságérzetemet.

 22. A magyar fasizmus Horthy M. védőszárnyai alatt alakult ki.
  Azt remélte Hitlertől, hogy “Trianon” vissza rendezhető.
  Mélyen antibolsvista volt, ami ugyan jól hangzik, de az
  akkori szovjetúnió a Szövetségesek tagja volt itt a szomszédunkban.
  Nemeskürty tanárúr szerint semlegesnek kellett volna lennie,
  egyetértek. Ez jóval kevesebb áldozattal járt volna.
  Az amatőr “kiugrási” kisérlettel csak a saját életét mentette,
  igy meg úszta a számon kérést.
  Egy felelőtlen, buta államfő volt,igy vezetésre teljesen alkalmatlan.
  Más: a Magyar az egy Nyelv eredetileg, mint nép és nemzetiség
  keveredik benne a szlovák,szlovén,zsidó,cseh,sváb,cigány,ukrán,
  román,székely,kelta-macedón,görög. Tehát ne szidjuk magunkat.

 23. Elakadt a mókuskerék az interneten.
  Vissza kellene menni, oda, hogy

  I. István ránk szabadította a németeket.
  Aztán miért nem fogtunk össze a tatár-járás és a török-dúlás ellen ?
  Miért hagytuk, hogy uralkodjanak felettünk
  az egymással acsarkodó vezetőink és a habsburgok ?
  Miért utáltuk ki a saját nemzetiségeinket, akik ráadásul többen voltak mint mi ?
  Miért üzentünk hadat akkor, amikor egy anarchista megölte
  a magyarok legnagyobb ellenségét ?
  Miért nem álltunk csatasorba a román megszállás ellen ?
  Miért nem lettünk semlegesek, inkább hagytuk
  kiirtani saját magunkat és pusztulásba vinni az egész országot ?
  Miért … ?
  Miért gondoljuk még ma is, hogy a politika a politikusok dolga,
  “ahhoz nekem semmi közöm” ?

  Nem kell csodálkoznunk azon, ha esetleg egy nevetséges pojáca
  kerül a magyarországi vezetés élére. Ehhez mindent megtettünk.

 24. Ez az értelmiség (az állami alkalmazottak) véleménye. A Horthy-rendszer az övéké volt – ahogy ez a 89-ben felhordott szarkupac is.

  Még szobrot is emeltek neki.

  A Horthy-rendszer a 3millió koldus országa volt (ez a mai pedig négymillióé). Aki aranykornak nevezi az 1919 és 44 közötti időszakot, az egyszerűen nem veszi emberszámba a nyomorgókat.

  Jellemző a magát értelmiségnek nevező arrogáns söpredékre.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás