Coudenhove-Kalergi terv: Lopakodó népirtás Európa népei ellen

A tömeges bevándorlás egy olyan jelenség, melynek kiváltó okait a mai napig ügyesen kendőzi el a multikulturalista propaganda, mely azt – tévesen – elkerülhetetlen történelmi folyamatnak állítja be.

Ezen cikk célja az, hogy rámutasson a harmadik világbeli bevándorlás mesterségesen előidézett voltára, melyet sokan a modern világ, a társadalmi “fejlődés” elkerülhetetlen velejárójaként akarnak láttatni, ez a folyamat valójában több évtizedes, tudatos tervezés eredménye, hogy kontinensünk arculata végleg megsemmisüljön.

A Pán-Európai Mozgalom megszületése

Kevesen tudják, hogy az európai integráció egyik fő megindítója ugyanaz a személy volt, aki lerakta az ideológiai alapjait az európai népek ellen folyó csendes népirtásnak. Egy sötétlelkű emberről van szó, akinek a létezése ismeretlen a tömegek számára, de az elit az Európai Unió megalapítójának tartja. Neve: Richard Coudenhove-Kalergi, akinek az apja egy osztrák diplomata volt: Heinrich Coudenhove-Kalergi, akit rokoni szálak fűztek a Kallergis elnevezésű bizánci császári családhoz, édesanyja a japán származású Mitsu Aoyama volt.
Richard Kalergi a háttérből működve, távol a nagyközönség fürkésző tekintetétől, sikeresen győzte meg Európa legfontosabb államfőit az európai integráció tervének végrehajtásáról, mivel személyes ismerőse volt a korabeli európai nemesek és jelentős politikusok mindegyikének és mivel megörökölte a nemesi származású, diplomata édesapjának a politikai kapcsolatait.
1922-ben, Bécsben alapította meg a Pán-Európai Mozgalmat melynek célja egy “Új Világrend” létrehozása volt, melynek vezető államai az Egyesült Államok és a vele szövetséges, föderális államok lennének. E terv szerint a világkormány létrehozásának első lépése az európai integráció megindítása lenne.

A kezdeményezés legelső támogatói között voltak olyan cseh politikusok is, mint Tomáš Masaryk és Edvard Beneš, az anyagi alapot a dúsgazdag bankár Max Warburg teremtette meg a 60 000 márka pénzbeli adományával. A Pán-Európai Mozgalmat Ignaz Seipel osztrák kancellár és Ausztria későbbi miniszterelnöke Karl Renner vezette. Később olyan francia politikusok támogatták a mozgalmat, mint Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi.
Az európai fasizmus felemelkedésével a Kalergi tervet törölték és a Pán-Európai Mozgalmat szétverték, de a második világháború után, hála Kalergi fáradhatatlan és őrült tevékenységének, Winston Churchill és a B’nai B’rith elnevezésű zsidó szervezet támogatásának és olyan neves lapok médiatámogatásának, mint amilyen a New York Times, a tervet végül elfogadja az Egyesült Államok kormánya. Ennek eredményeképp a CIA végül belekezdett a terv végrehajtásába.

A Kalergi terv lényege

Könyvében – melynek címe: “Praktischer Idealismus” – Kalergi rámutat, hogy a jövő Európáját nem az Óvilág honos népei birtokolják majd, hanem egy fajta ember alatti ember, mely a különböző rasszok kényszerített keveredésének az eredménye.

Coudenhove-Kalergi
Coudenhove-Kalergi

Kalergi egyértelművé teszi, hogy Európa népeit sárga mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy identitás, etnikai hovatartozás nélküli gyökértelen és soknemzetiségű sokaság melyen a jövőbeli hatalmi elit könnyűszerrel tudna uralkodni.

Kalergi első lépésben az európai nemzetek önrendelkezési joguktól való megfosztását hirdette, a későbbiekben ezen nemzetek kiirtását tűzte ki célul tömeges bevándorlás és etnikai szeparatista mozgalmak révén.

Ahhoz, hogy Európát egy új vezető réteg akadálytalanul uralhassa, Kalergi egy feketékből, ázsiaiakból és fehérekből álló új, homogén faji keveréknépesség létrehozását hirdette. De ki lesz ezen a népességen uralkodó új elitréteg? Kalergi erről is felvilágosít minket:
A jövő embere kevertfajú lesz, a mai kor faji csoportjai és társadalmi osztályai lassan, fokozatosan eltűnnek a tér és idő beszűkülése, az előítéletesség megszűnése miatt.
Az eurázsiai-negroid faj a jövő, mely küllemében leginkább az ősi egyiptomiakra hasonlít. Ennek a fajnak a létezése fogja a népek és egyének sokféleségét felváltani. Európa a judaizmus elpusztítása helyett – akarata ellenére –, kiművelte és erőssé tette ezt a népet, hogy ezen mesterségesen előidézett fejlődési irány során a jövő társadalmi elitjét képezzék.
Egyáltalán nem meglepő, hogy az a nép, mely a gettók börtönéből szabadult, vált Európa új szellemi arisztokráciájává. Európa gondoskodása megteremtett tehát egy új, modern arisztokráciát, azokban az időkben, amikor a hagyományos európai, feudális arisztokráciát végleg szétzúzta a zsidó emancipáció. (a Francia Forradalom mészárlásai nyomán)

Bár Richard Kalergi nevét egyetlen tankönyv sem említi meg, az ő elgondolásai képezik az Európai Unió eszmei alapját. A különböző etnikai kisebbségeket előtérbe helyező és védő intézkedések és jogszabályok összessége azzal a céllal született meg, hogy elősegítse az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való keveredését, hogy elpusztítsák identitásunkat, hogy Európa teljes népességét egy fajta keverék, mulatt fajjá homogenizálják.
Ezen intézkedéseknek nem humanitárius célja van, hanem az, hogy megvalósítsák az emberiség eddigi legnagyobb népirtását, melyet a kíméletlen multikulturalista rezsim akar elkövetni. Minden második évben kiosztják a Coudenhove-Kalergi Európa díjat azoknak az európaiknak, akik élvonalában álltak ennek a bűnös tervnek a végrehajtásában. A díjat többek közt olyan politikusoknak is megítélték, mint Angela Merkel és Herman van Rompuy.

A genocídiumra – azaz népirtásra – való szüntelen uszítás szerves részét képezi az ENSZ felhívásainak, mivel a világszervezet állandó jelleggel bevándorlók millióinak befogadását követeli Európától, hogy enyhítsenek az úgynevezett “demográfiai válságon”.
lopakodo-nepirtas-europa3Az ENSZ New York-i kirendeltségének egy 2000 év január havában közzétett jelentése szerint – címe: “Immigration replacement: A solution to declining and aging population” – Európának 2025-ig 159 000 000 bevándorlóra van szüksége.
Az ember elgondolkozik azon, honnan jöhetnek ezek a számok, melyek azt hivatottak bizonyítani, hogy nekünk X év múlva Y számú bevándorlóra van “szükségünk”. Könnyű belátni, hogy a “demográfiai válságot” bőkezű családtámogatási rendszerrel, családbarát értékrend közvetítésével és a családromboló devianciák hirdetésének a szankcionálásával könnyedén meg lehetne oldani. Nyilvánvaló, hogy az Európán kívüli génállomány beáramlása tönkreteszi népeink genetikai örökségét, a bevándorlásnak hála egyszer megszűnünk létezni, mint egyedi faji és etnikai csoport.
A különböző deszegregációs, multikulturalista és “rasszizmus” ellenes intézkedéseknek az egyedüli célja az, hogy eltorzítsák népünket, hogy olyan ember alatti emberekké váljunk, akiknek nincs nemzeti identitása, saját kultúrája és történelme. Röviden összefoglalva a Kalergi tervben foglaltak alapozzák meg a mindenkori kormányok azon intézkedéseit és jogi szabályozóit, melyek a honos Európai népesség tömeges bevándorlással való megsemmisítését tűzték ki célul. G. Brock Chisholm az Egészségügyi Világszervezet egykori vezetője mesterien elsajátította a Kalergi terv doktrínáját, ez teljesen egyértelmű a hangoztatott álláspontja alapján: “Amit fontos lenne megtenni az, hogy mindenhol korlátozzuk a születések számát és népszerűsítsük a – rasszok közötti – vegyes házasságokat a célból, hogy létrejöjjön egy globális emberfaj, egy olyan világban, melyet egy központi kormány fog teljes egészében irányítani. ”

Végkövetkeztetések

Ha körbenézünk korunk multikulturális társadalmában, nyilvánvalóvá válik, hogy Kalergi terve a végkifejletéhez közeleg, mivel napjainkban Európa összeolvadása zajlik a harmadik világgal. A faji keveredés pestise évente többezer kevert fajú gyermek megszületését eredményezi, ők “Kalergi gyermekei”. A fősodratú média a félretájékoztatás és a bevándorláspárti álhumanitárius propaganda kettős nyomásával akarja a honos európai embereket szüntelenül a saját örökségük, identitásuk és származásuk megtagadására kényszeríteni.

A dolgozók millióit megnyomorító globális kapitalizmus tányérnyalói szakadatlanul arról akarnak minket győzködni, hogy identitásunk megtagadása egy “nemes”, haladó és humanitárius cselekedet, hogy az ún. “rasszizmus” bűn és elítélendő. Mindezt azért teszik, mert mindannyiunkból vak, atomizált fogyasztókat akarnak nevelni, akik nem rontják nekik a “bizniszt”. Napjainkban minden eddiginél fontosabb a rendszer hazugságai ellen küzdeni, hogy felébresszük az európai népek forradalmi küzdőszellemét, hogy kiálljanak nemzeti önrendelkezési és önszerveződési jogukért és felkeljenek a multikultikulturalista elnyomatás ellen! Mindenkinek látnia kell, hogy az európai integráció valójában csendes népirtás az európai gyökerű népek ellen, tehát nincs más választásunk, csak a forradalmi küzdelem létünkért, családjainkért, minden más alternatíva a nemzethalált jelenti!

(lica)

Szerző: Andre Lowoa

Magyar Tudat Nemzeti Hírportál

36 thoughts on “Coudenhove-Kalergi terv: Lopakodó népirtás Európa népei ellen

  1. Ennek Meg szuletnie sem lett volna szabad. Tul sok fereg van a foldon ilyen. Akikhez kepest a fereg egy intelligent allat.

 1. Nem hinném,hogy ezt némi gondolkodás után is el kellene hinnem,Továbbitanom pedig egyáltalán nem kell.Csupán “rossz tanulók” voltunk,vagyunk, leszünk? pedig a “Történelem az élet tanitómestere” kellene hogy legyen Van egy csomó jó dolog a világon.Nálunk is.Ha megengednétek egy kis szorgalmi Házi feladatot.
  -Mi a LASIPE?
  -Mi jó kezdeményezés is van Noszvajon?
  -Milyen önkéntes csoport alakult Szegeden a bevándorlók-menekültek segitésére?
  -Az élet szép, s paradicsomként élhetnénk benne.A paradicsommadár ugye nem piszkit a saját fészkébe?
  -Milyen követendő példát mutatott egy nyelvtanár a házi feladatával a szünidőre.

  1. Kedves Ildikó! A régi ismeretségre alapozva írom, hogy sajnos hihető, sőt a véres valóság ez.
   Eddig sem a paradicsomban éltünk, de ezután, maga a pokol lesz Európa. Akit Brüsszelben, vagy Párizsban megcsapott a robbanások füstje, már tudja, hogy nem a moziban ült.
   Felelősen gondolkodva, nem csak a saját, hanem a gyerekeink unokáink életét jövőjét tekintve is,ennek minden erőnkkel ellenállunk.
   Üdv,L

  2. Ha elő vennéd a jobbik eszedet és el gondolkodnál azon amit olvastál rá jönnél hogy rósz úton jársz.A vak is látja hogy mi történik a világban. Én 83 éves NŐ vagyok ez volt az első gondolatom mikor a SOROS KÁLVÁRIA el kezdődött.Pedig még közép iskolát sem végeztem. Csak olvasok és gondolkodom

 2. Értelmes ember nem kell mindent gondolkodás nélkül elhigyjen. Noha eléggé furcsa dolog, hogy egyből indult meg a bevándorlási hullám Európa fele, a fenti cikkk mégis megdöbbentő. Mintha Hitler Mein Kampfjából idéztek volna.
  Fajtisztaság, fajelmélet, eugenika, zsidók tömegpusztítása, Auschwitz és Dachau, T4-es program (miért csak a más rasszokat írtanánk ki ? Írtsuk ki a saját rasszunkból is azt, aki genetikailag nem megfelelő: beteg, mozgássérült, szellemi fogyatékos, stb.). Mindez vajon elmékezteti valamire a cikk íróját ? Isten egyenlőnek teremtette a rasszokat, mégis a fehér faj évszázadokon keresztül kizsákmányolta a többieket.
  Európa pedig valóban el van öregedve, kevés a gyerek. Sok az idős. Ezen nem segített eddig semmilyen kormányprogram vagy családtámogatás.
  Megértéssel, türelemmel, populizmus és szélsőségességek nélkül a bevándorlól kérdése is kezelhető, megoldható, Európa javára fordítható.

  1. Már a Kádárék is ezt csinálták a cigányokkal.Mindent megkaptak csak,hogy minél jobban szaporodjanak.Normális ember nem értette miért védik őket annyira, most meg még jobban.Új magyarok igy kellett hívni őket. Vicc! De most már itt a magyarázat.

  2. Uram! Ön nem veszi észre,hogy ezek a bevándorlók akarják európát de a törvényei nélkűl. Ókori törvényeket akarnak ide hozni. Olyanokat amiket mi már rég elvetettünk. Már megbocsájtson de ön vagy szűk látókörű vagy bevándorlásparti aktivista aki hasznot húz belőle és mint ilyen nem szabadna hozzaszólnia. Ami azt illeti igenis a nemzeti öntudat vitte előre a népeket és ha azt elveszítjük csakugyan manipulálhatóak leszünk.

 3. Menjenek bevándorolni a gazdag arab országokba!
  150 év mohamedán, török hódoltság után Tengelmann mit hozna a nyakunkra!

  1. Azok a “gazdag arab országok” az oszmán birodalom
   területei voltak, sokkal hosszabban, mint nálunk .
   Ma pedig az arabok kiüldözik a saját keresztény honfitársaikat,
   akiket viszont Izrael szép csendben befogad. Ezek vannak.

 4. Én a BÉKE pártján állok. Legszebb pedig itt e földi létben: Ember lenni, midig minden körülményben! A politika mindig piszkos dolog volt. SAJNOS! Én reménykedem , hogy a világ urainak lesz elég esze.
  Ami most van, az szörnyű.

  1. Kedveském el vagy tévedve!
   Ehhez a szörnyűséghez vajmi kevés közöd, és közünk van még majd 7 milliárd embertestvérünknek.
   Ezt a szörnyűséget azok hozták létre, akikben Te bízol, hogy eszük lesz.

  1. Hát lehet is ellenszenves a tartalma, de sajnos beigazolódni látszik. Amúgy ha tudsz olvasni-értelmezni, ezt nem a cikk írója állítja, hanem amiről szól, Kalergi ördögi terve.

 5. Nagyon úgy tűnik az írás beigazolódik .Már Európában vannak a leigázók Egyik ok az eu kötelezi a befogadást ,háttérben Merkel behívta alkudozik a vándorok elosztásáról .

 6. 2500 évet minimum vissza kell menni az időben ,legalább Egyiptomig !!!!
  A TÖRTÉNELEM HAMIS ,AMIT JAHWE KÜLDÖTTEI,TÉRÍTŐI ÉS A MOCSKOS VATIKÁN TALÁLTAK KI AZ EMBERISÉGNEK.!!!!
  A VATIKÁN A SÁTÁNISTÁK FŐ ÉPÍTMÉNYE !!!!

 7. Ez egy hadsereg !!
  Ennek a 10 %Szír a többi Afganisztánba kitudja usa álltal kiképzett katonák ,akik hont foglalni jöttek és ezt többször el is mondták.De az sincs kizárva ,hogy nem anya szűlte és valamiféle klónok.
  ÁLLATOKKAL SZEXELNEK ÉS GYEREKEKET ZAKKLATNAK ÉLVEZETEIK KIELÉGÍTÉSÉRE.
  AZ ISZLÁM ÉS A ZSIDÓ TALMUT NEM SOKBAN KÜLÖNBÖZNEK,,MI HITETLENNEK SZÁMÍTUNK VAGY GOJNAK .AZ ZSIDÓ TALMUT ÉRTELMEZÉSE AZ HOGY AKI ANYAI ÁGON NEM ZSIDÓ AZ GOJ.
  A GOJT A ZSIDÓ BECSAPHATJA ,NEM BÜNTETENDŐ.
  A ZSIDÓK RABSZOLGÁI A KERESZTÉNYEK ÉS A HITETLENEK ,EZÉRT AZ ÉLETÚK EGYENLŐ AZ ÁLLATÉVAL,MEG LEHET ÖLNIE A ZSIDÓNAK BÜNTETLENÜL.
  EL KELL OLVASNI AZT ÁLLÍTJÁK ,HOGY A KERESZTÉNYEKET EGYTŐL EGYIG KI KELL PUSZTÍTANI A FÖLDRŐL ,HOGY A ZSIDÓK ISTE ÖRÜLJÖN .

  1. Nem kell minden butaságot
   elhinni és ráadásul azonnal leirni “magyarozni,kinyilatkozni”.

   Javaslom:
   Tengelmann, 2015.7.1. 7h47 irásának figyelmes elolvasását.
   Teljesen rendben van az értékrendje, követendő példa.

 8. Ez a folyamat, Európát Rabszolgává tenni. Elkezdődött Trianonba. Magyarország, Európa közepe. Több mint ezer éveken keresztül, szembeszált minden Invázióval, ami Európát kiakarta irtani. Az első Világ Háború is azért tört ki, hogy céljukat azok az összeesküvő, Európát Leigázó terveket, jóval az Első Világ Háború Kirobbantása előtt, a Magyar Királyságot,elosztották, hogy Ördögi Művüket verge hajthassák. De az erős Magyar Hadsereg miatt nem volt lehetséges. Az össze darabolása Nagy Magyarországnak, meg kellett történnie. A Szerb-Állami gyilkosság, jó alkalom volt tervük megvalósításához. Ez volt a leg job alkalom. Magyarok ellen uszították a Szomszédos Országokat, kissebségeket. Nekik igérték Magyarországot, Szét darabolva, hogy gyenge legyen. Tudva, hogy az ország a Szent Korona Országa, Szűz-Mária-Jézus Édesanyjának Országa-Kertje. Mindenható Isten, kivitelezése, az ő kiválasztott népének adta, hogy minden néppel, akinek menedékre van szüksége, a Magyarok mint Ős-honosak, adjanak védelmet. Több mint 1,100-Írott-éveken át.be tartották. De a mai történelmi ásatások bizonyítják, hogy 20-vagy-30-vagy-40-ezer éveken keresztül tették hűségesen, saját életüket áldozták, betörő, gyilkos hadakkal szembeszátak, mert az ÚR-azt Parancsolta. hogy” Szeresd felebarátodat jobban mint ön magadat”. Most, miután az ördögi hatalom, uralkodik Európa fölött, ki fogja Európát védeni. Csonka Magyarország képtelen, az ÚR, parancsát megvalósítani. Az ő Országa ma az Áruló-Hátbatámadó-Oláhok. Szlávok, Srbek. Ezek kezébe van. Mind-máig bebizonyították, hogy gyilkojják, a hozzájuk erőszakolt, szerencsétlen, más-fajú embereket. Nem találok szavakat ellenük, hogy hogyan írjam le azt amit tesznek, hogy milyen embertelenek. Ez egy előre megfontolt titkos-szervezet, tömeg gyilkossági terve, emberkínzási, szadizmusba-gyönyörködő, gonoszok győzelme volt. Szorgos Istent, és a természetet szerető, népek elpusztítására, megsemmisítésére, iranyult minden amit tettek Trinonba. Miliókat lemészároltak, Hatalomért, Pénzért, Olajért. Lásd Berlin-Bagdad Vasútvonal tervét, Olaj-szállításra-árucsere forgalomra, építették. Királyi Nagy Magyarország útba volt. De ez még máig is így megy.

   1. Magyar Tudat Nemzeti Hírportál
    NINCS JOBB ÉS BALOLDAL! A LÉNYEG: MIT TESZEL A HAZÁDÉRT!
    Magyar Tudat!
    Ezt komolyan komolyan gondolják?
    Már hogyne lenne!
    Hiszen pont azt kell megnézni, hogy ki mit tesz a hazájáért és hogy melyik oldalon van.
    Pl. Mit tesz jákobpedró és mit tesz most csótany banda és a tolvaj liberal bolsevik tolvaj klán, és mit tesz mondjuk a FIDESZ vagy napjainkban 2020-ban a Mi Hazánk. Konkrétan a balosok és a jobb oldalon kiállók. Egyébként a cikk OK! Sajnos ez sem új keletű. Újra időszerű osztani.

    1. …. és vajon mit tesz maga a hazáért “Maria” ? Irogat összevissza, ennyi.
     Nevetséges, mindenki a pénzért tesz mindent, az a mozgató rugó.
     Nem is tehet mást, különben elbukik. A többi üres fecsegés, hőzöngés.

  1. Ugyan mit kell … “Ágika”.
   Fontosabb lenne az általános iskola elvégzése, és netán
   egy gimn. érettségi, egy diplomáról már nem is beszélve,
   vagy legalább rendszeres könyv olvasásról.
   “A tudáshoz nem vezet könnyű út”

   A “sajnos” szó használata arra utal, hogy valaki
   nagyon tudja a tuttit, ő egyedül,és csak is ő.

   Hagyjuk az embereket gondolkodni önállóan,
   bízni kell a honfitársaink értékítéletéban.

 9. Ezek után nem hihető a brüsszeli tolvajok által 50 milliós segítség Afrikába érkezik ….

  Brüsszelben dorbézolnak élősködő herék . Tizenötödik gyurcsányné gyanúba keveredett .
  Tizenegyedik Malin Björk bevándorláspárti EP-képviselő úgy vett fel lakhatási költségtérítést, hogy életvitelszerűen Brüsszelben él. A támogatás összegét egyébként elmondása szerint „baloldali lobbik nyomására számos háromdimenziós műanyagból készült női nemi szervek” vásárlására költötte többek között. Megjegyzendő, hogy hasonló turpisságon bukott le nemrégiben a hírhedt magyargyűlölő Sophie in ’t Veld is. brüsszeli körmös svéd here képviselő ..,,Brüsszelben lakik életszerűen közben több millió euró lakás támogatást felszedi … Jose Carreira, az Unió Menekültügyi Hivatalának vezetője, és a többi Merkel és a betolakodók ,Juncker adócsaló , Cecilia Wikströmöt , Guy Verhofstad , Nicolas Boëllel , , Soros csőgörény Sargentini , Schulz eus kasszából több milliárdot kimarkolt a német kommunista pártját támogatta a lopott pénzből , ,,, itta nyolcadik brüsszeli körmös több mint 27 ezer eurónyi (9 millió forint) szállásköltség-térítést vett fel 2018-ban Sophie in ‘t Veld,…

  A terhelő bizonyítékok ellenére sem indul eljárás az EASO, az Unió Menekültügyi Hivatalának vezetője, Jose Carreira ellen. A V4NA-ra hivatkozva írta meg az Origo, hogy a hivatal közpénzekből fizetett bulikat tartott luxusszállodákban, mintegy 7 millió euró értékben.

  Jose Carreira, az Unió Menekültügyi Hivatalának vezetője, ellen sikkasztás, hűtlen kezelés és az alkalmazottak zaklatása miatt indult vizsgálat, ami számos visszaélésre fényt derített. A jelentés szerint a hivatalban az elmúlt években felelőtlenül szórták az EU- s közpénzeket, az ez ellen szót emelő alkalmazottakat pedig megfenyegették és terrorizálták. A jegyzőkönyv szerint a szervezetben rettegés és pszichoterror volt az általános.

  1. De igen, van a legjobb megoldás. A Mindenható Istenhez fordulás, sőt leghatékonyabb formában, Nagyasszonyunk, Királynőnk, Szűz Mária által. Akkor közbenjárására Fia Jézus Kisztus a vizet legjobb minőségű borrá változtatta. Most, a szétdarabolt Kárpát medencét ismét Regnum Marianumé tudja tenni, ha megkérjük. Rajtunk múlik!

 10. Igen.Egyetértek Henry Ford-al! Isten fia,Jézus nem véletlenül született zsidó földre! Meg akarta őket váltani!!! Sajnos nem sikerült úgy és annyira ahogy eltervezte! Aztán círka 2000 év múlva szintén nem véletlen küldte az “antikrisztust”a földre Hitler képében! Kiket is akart elsősorban és véglegesen kiírtani?Hát a zsidókat! Második helyen a cigányok álltak.Nem véletlen az sem…Zsidó és cigány egy tőről fakad!!! Ugyanúgy közös a származásuk,mint nekünk a mongolokkal! Hát még a hitleri terv sem sikerült!…Bízom benne,hogy küld nekünk Isten egy 3.-ik “esélyt vagy embert”;ennek az egyre égetőbb problémának a megoldására! !Dúrván hangzik,de vannak helyzetek,mikor már szépen és békésen nem lehet megoldást találni…Én személy szerint továbbra is magyar szeretnék maradni,magyar földön! Ha indul emellett az állásfoglalás mellett bármilyen mozgalom,akár forradalom rám számíthattok!!!

  1. “Erdőséknek” ..
   Ha megvalósult volna a hitleri fasizmus teljes terrorja,
   akkor ma Magyarország sem lenne, így ön sem, és a “Magyartudat” sem.
   Szerencsére leverték, így nyugodtan irogathat ilyen marhaságokat bármikor,
   hiszen van számítógépe, internet lehetősége, miért ne … (?)
   Ha érdekli netán, nézze meg a 2.VH halottainak-áldozatainak teljes számát a neten.
   Ma Magyarországon kb 10 millió magyar él, nyugodjon meg, még maga is az,
   legfeljebb nem szignifikáns, (akár ateista, keresztény, izraelita, vagy roma,..satöbbi),
   ugyanis ne felejtsük a költő szavait: “fecseg a felszin, hallgat a mély”

   1. Köszönöm Fruba, de én jót nevettem azon a “erdős kommentelésen”.
    Ugyanis minden világháború, háború, felkelés után kialakult egy
    kommunista rendszer, így a Szovjetúnió, a Magyar Tanácsköztársaság, Kína,
    a Szocialista tábor, Indokína, Kuba, és 56 után lett a Kádár rendszer is.
    A többség megszünt, és kettő alaposan eltér a “lenini” elvektől,
    ki tudja mit hoz a jövő, reméljük háborút nem.

    A mai magyaroknak nincs köze a mongolokhoz sem,
    hogy valójában kik az őseik azoknak akik itt telepedtek le,
    azt csak a jó ég tudja, még Koppány is felvett (bizánci) keresztény volt,
    pláne Géza fejedelem, vagy I. István. A “tiszta” magyar pedig nem létezik.
    Számtalan nép, nemzet, vallás, kultúra hagyományait hordozzuk magunkban,
    ami közös, az a nyelv. Csak a népmesék és a népdalok rejtenek valamit haloványan.
    Minden történelmi emlékünket bezúzták, és deliriumos költők írták meg
    parancsutasításra. Az első valós tudósítónk Tinódi Lantos Sebestyén volt,
    persze a hírei alaposan késtek rádió hiányában.

    Az ókori történelemről, mítoszokról, mondákról
    valahogy keveset tudunk. Egy könyv, a
    “Bábel tornya” 1964 -es Móra Ferenc könyvkiadó.
    Aki ezt elolvasta már gyerekkorában, előnnyel indult a gimiben.

  2. A Mária bibliai eredetű női név. Eredeti héber formája Mirjam …..
   Legalább a saját nevünknek nézzünk utána, mielőtt “kinyilatkozunk”.
   Nyugodjon meg, azért maga is magyar, mint errefelé 10 millió emberke.

 11. Én csak gondolatokat vetek fel a Kalergi tervvel kapcsolatban:

  1, Migráns kérdés, régen is volt, de az utóbbi időben ( 5-10 év)megnőtt a jelentősége. Nyilván az ismert okok működnek, klíma, háborúk, magasabb életszínvonal utáni VÁGY, stb. De “érdekes”, Európa vezetőinek folyamatos lelkesedése, holott elég nyilvánvaló, hogy Európa munkaerő problémája ÍGY nem oldható meg. Mégis kitartanak (Merkel, Macron, ) a reménytelennek látszó migránspolitika mellett. Ennyire bolondok érthetetlenek nem lehetnek, kell lenni valami más mozgató rugónak is (Kalergi?)

  2, Utóbbi időben olvastam (Viszlát Europa) , csak részleteket a Kalergi tervről, érdekes hogy szinte sehol sem lelhető fel az alapműnek számító Praktikus idealizmus fordítása (még angolt sem láttam, az eredeti német ) . Meglepett, hogy gyakorlatilag az történik, ami ott le van írva, azaz egyre nagyobb a migrációs keveredés, (nem akarom ismételni részleteket, a cikk erről szól), illetve hogy jelenkori nyugat-európai vezetők egy része meg is kapta a Kalergi díjat. Szóval, felette gyanús hogy az 1, pontban említett kiváltó okok (klíma, …) mellett, más is szerepet játszik.

  3, Érdekes Európa szétválása a kérdésben: Nyugat-Európa döntő része migráns párti, Kelet-Európa alapvetően migráns ellenes. Ezt magyarázhatja a gyarmati illetve a világháborús múlt miatt érzett bűntudat (pl. a németek esetében), illetve a kialakult helyzet megmásíthatatlanságának érzete is ( ott már annyi “migráns” van , hogy komolyan szóba sem jöhet a hazaküldés, ) . Lényeg, hogy ebben az alapvető kérdésben mély törésvonal kezd kialakulni, ami valószínűleg hosszútávon meghatározza Európa jövőjét!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük