Szeptember 13-án a magyar iskolák 80-85%-a kapcsolódott be a pedagógussztrájkba. Komáromban a gimnázium tanárai az épület elé vonultak. Transzparenseiken kétnyelven ez áll: Minden cent az iskolaügybe, befektetés gyermekeink jövőjébe. 

Felvidék legtöbb iskoláiban elmaradt a tanítás, az érdeklődőket a sztrájkbizottságok fogadják és tájékoztatják este hat óráig. Az egynapos figyelmeztető megmozdulással a rossz gazdasági és szociális helyre hívják fel a figyelmet.
A pedagógusok legalább tíz százalékos béremelést várnak. A pedagógusok szakszervezete el akarja érni, hogy ez az oktatásügyi minisztérium 2013-2015-ös előzetes költségvetés-tervezetében már most tükröződjön. A szakszervezet el szeretné érni, hogy a választási időszak végére Szlovákiában hasonló arányban (a nemzetgazdaságban dolgozók átlagos béréhez viszonyítva) bérezzék a pedagógusokat Szlovákiában is, mint az EU-átlag.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Országos Elnöksége támogatja a pedagógusok és az oktatásügyi alkalmazottak béremelést, és az iskolaügyre fordított állami költségvetési támogatás emelését követelő egynapos figyelmeztető sztrájkját – közölte Pék László elnök a Felvidék.ma-val. A szakmai civil szervezet állásfoglalásában kifejtette: „Sajnálatos, hogy az egészségügy mellett az oktatásügy az a másik terület, ahol a piaci viszonyokra épülő versenyszféra alig képes a lábát megvetni. Üdvözöljük az oktatásügyi alkalmazottak szakszervezetének sztrájkra felszólító kezdeményezését, viszont a megszólítottak elvárták volna, hogy a sztrájkalap időbeni létrehozásával megkíméljék a munkabeszüntetésben résztvevőket az így jelentkező adminisztratív teendőktől.
A Magyar Koalíció Pártja egyetért a pedagógus-szakszervezet figyelmeztető sztrájkjával, s támogatja azt. “Döntésük, hogy nem nézhetik tovább szótlanul, ölbe tett kézzel az oktatásügyben dolgozó pedagógusok és egyéb alkalmazottak siralmas bérezését indokolt és szükségszerű. A kormány évek óta csak ígérgeti az oktatásügyben dolgozók bérének rendezését. Amíg tavaly az egészségügyben dolgozók jelentős, 20-30%-os béremelést harcoltak ki, addig a pedagógusoknak be kell érniük alig több mint 5%-kal. A helyzet megalázó és tarthatatlan. Sajnálatra méltó, hogy Čaplovič tárcájával kapcsolatos prioritásai között a bérek rendezése csak a harmadik helyen szerepel” – nyilatkozta Szigeti László, az MKP oktatásügyi és kulturális alelnöke.

Az oktatásügyi alkalmazottak szakszervezete a legtöbb iskolában meg is oldotta a sztrájkot. Leginkább ott nem tudtak csatlakozni a megmozduláshoz, ahol kis iskolák vannak, s nincs szakszervezet.
Alább a Szövetség a Közös Célokért területi irodáinak teljesség igénye nélküli felmérését olvashatják:

A pozsonyi óvodák, alapiskolák és gimnáziumok, Szencen minden óvoda, alapiskola, zeneiskola és a gimnázium pedagógusai részt vesznek a sztrájkban, az iskolák zárva lesznek. Hegysúron a magyar-szlovák alapiskola, Réte alapiskolája, a féli óvoda és alapiskola, valamint a hozzájuk tartozó vőki óvoda is bekapcsolódott a sztrájkba. Az éberhardi alapiskola viszont nem vesz részt a sztrájkban, mert utolsó évben működnek.
A komáromi Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium igazgatója Madarász Róbert elmondta, az óvoda, alapiskola és gimnázium összes pedagógusa bekapcsolódik a sztrájkba és a kollégisták is, akik csak este 6 után térnek vissza a kollégiumba. „A sztrájkkal egyben tiltakozunk az Oktatásügyi Minisztérium egyházi- és magániskolákat érintő diszkriminatív intézkedései ellen is” – közölte a Felvidék.ma-val Madarász Róbert.
A diákok igazgatói szabadot kapnak, a pedagógusok bemennek és aláírják a jelenléti ívet. Tanítás nem lesz. A sztrájkbizottság tart ügyelet az intézményben. Az iskola környezetében és tábláin tájékoztatnak a sztrájkról.
Komáromban az Eötvös Utcai MTNY AI igazgatónője, Csintalan Zsuzsanna kiemelte részvételükkel az iskolák rossz anyagi helyzete és a hiányos tankönyvellátás ellen is tiltakoznak. Bekapcsolódik a Jókai Mór MTNY AI, a Selye János Gimnázium is, ahol reggel rövid gyűléssel kezdték a napot, majd terveik szerint a gimnázium épülete előtt plakátokkal és transzparensekkel sztrájkolnak. A sztrájkbizottság egy tagja lesz egész nap ügyeletben az épületben, úgy ahogyan a a komáromi Ipari Szakközépiskolában, a Középfokú Gépészeti Szakközépiskolában, a Munka Utcai MTNY AI-ban. Információink szerint a Komáromi Művészeti Alapiskola és a komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola is bekapcsolódott a sztrájkba.
A csallóközaranyosi Kóczán Mór MTNY Óvoda és Iskola igazgatója Váradi Kornélia elmondta, felvették a sztrájkot, sztrájkol az iskola és az óvoda, az intézmény be van zárva, a sztrájkbizottság elérhetőségét kitették az épületre, az elnök ügyeletet tart az épületben. A gyerekek igazgatói szabadnapot kaptak.
Az ógyallai Feszthy Árpád MTNY Óvoda és Iskola igazgatója Dibusz János közölte, hogy ők is bekapcsolódnak a sztrájkba, a szakszervezet javaslatára mindenki otthon marad, a sztrájkbizottság, ill. a szakszervezet elnöke reggel leellenőrizték, zárva van-e az intézmény és kitették a sztrájkra utaló felhívásokat, értesítéseket. Az igazgató információja szerint sztrájkol a Perbetei MTNY AI is, szintén mindenki otthon maradt. Az ógyallai Építőipari Szakközépiskola is sztrájkol, nincs tanítás, a diákok haza mentek a kollégiumból is. Csak önkéntesek vannak bent és a sztrájkbizottság.
A szentpéteri Kossányi Jósef MTNY Óvoda és Iskolában csak Bukovszky János igazgató és sztrájkbizottság tartózkodik.
A gútai Korvin Mátyás MTNY AI-ban Csütörtöki Erzsébet igazgatónő elmondása szerint az össze pedagógus és alkalmazott bekapcsolódott a sztrájkba, a pedagógusok fizetetlen szabadságon vannak és az egészségügyi biztosítást erre a napra is maguk fizetik, a diákok igazgatói szünnapot kaptak, az épületben nincs senki, a háromtagú sztrájkbizottság ügyel, ellenőrzi az épületet, kitűzte és ellenőrzi a sztrájkplakátokat is. Hasonlóan járnak el a szintén gútai II. Rákóczi Ferenc MTNY AI-ban és a Nagyboldogasszony Egyházi MTNA Iskolában is.
A somorjai Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és a szlovák Bél Mátyás Alapiskola is csatlakozott a sztrájkhoz.
A Párkányi járás legnagyobb iskolájában, a párkányi Ady Endre Alapiskolában nem lesz sztrájk, mert a szakszervezet vezetője anyasági szabadságon van, s egyébként is kevés tagja van a szakszervezetnek, így nem volt, aki megszervezze. A szlovák iskolában viszont sztrájkolnak. A kéméndi Petőfi Sándor Alapiskolában is sztrájk, viszont a nánai kisiskola pedagógusai (1- 4. évf.) nem csatlakoztak, itt tanítás van. A nánai óvodások pedagógusai csatlakoztak a pedagógus sztrájkhoz, s a helyi hangszóróban is tudatták az okokat a szülőkkel.
A Zselíz környéki iskolák csatlakoztak, így Csata, Farnad, Ipolyszakállos, Zselíz és a Zselízi Comenius Gimnázium bekapcsolódott a sztrájkba, úgy ahogyan az ipolysági Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola, Óvoda és Gimnázium is. Zselízen a szlovák alapiskola és gimnázium valamint mind a két óvoda – szlovák, magyar. És a sárói alapiskola szintén csatlakozott.
Nógrádban is többségében részt vesznek a sztrájkban. Zárva tart az iskola Bénán, Losoncon, Füleken, Ragyolcon, Ipolybalogon, Ipolynyéken. A kisiskolák közül Sávoly és Fülekkovácsi viszont nem tudott csatlakozni. Nem kapcsolódott a sztrájkhoz az óvári és ipolyhídvégi egyházi iskola sem. A középiskolák közül a losonci Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola vegyes szlovák, magyar osztályai is részt vesznek a megmozduláson, ahogyan a füleki Gimnázium és a losonci Pedagógiai és Szociális Akadémia is.
Gömörben szintén nagy arányban kapcsolódtak a sztrájkhoz. Rimaszombatban a Tompa Mihály Alapiskola igazgatója Orosz István elmondta a szakszervezet biztosítja a sztrájkot. Erre a napra igazgatói szabadságot kaptak, mind a 70 alkalmazott bekapcsolódott, az iskolában az öttagú sztrájkbizottság van jelen, úgy ahogyan a Tompa Mihály Református Gimnáziumban is. A városi óvodák is egységesen csatlakoztak. Horváth Zsuzsa a Daxner utcai óvoda igazgatója elmondta, hogy reggel hat és este hat között a Rózsnyói utcai óvodában tart ügyeletet egy központi sztrájkbizottság, ahol kétóránként váltják egymást. A kis óvodákban és iskolákban viszont nem mindenhol tudták megoldani a sztrájkot. A cakói alapiskolában Győry Magdolna iskolaigazgató elmondta, nem volt könnyű a döntés, de végül nem csatlakoztak a sztrájkhoz, de mint mondta egyetértenek a követelésekkel. A Méhi Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgatója Anderkó Irén jelezte, hogy ők viszont csatlakoznak a sztrájkhoz. Ügyeletet tartank az iskolában, a gyerekek otthon maradtak.
Tornalján, a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága is értesítette a tisztelt szülőket, hogy 2012. szeptember 13-án igazgatói szabad nap lesz a pedagógussztrájk miatt, s ezen a napon itt sincs tanítás.
A Rozsnyói járásban 15 magyar tannyelvű, vagy magyar osztályt fenn tartó és 3 középiskola van, melyekben magyar nyelven is folyik az oktatás. Szerkesztőségünk felmérése alapján a járás magyar iskoláinak 84 % – a vesz részt az országos sztrájkon. Ez körülbelül 110 kis elsőst és további 850 diákot érint. A felméréskor volt olyan iskola is, amelyik nagyon kevés információval rendelkezett a sztrájkot illetően, de a járás 3-4 legnagyobb létszámával rendelkező magyar tannyelvű iskolái részt vesznek sztrájkban.
Szepsi valamint a Bódvavölgye minden oktatási intézménye részt vesz a munkabeszüntetésben. Kivételt egyedül a Szepsi Szakközépiskola képez, ahol a nyár folyamán elhunyt az igazgató, Liszkai István, így az őt helyettesítő Deák Andreának sok gond szakadt a nyakába az iskolai év kezdetén, nem tudta megszervezni a sztrájkot. Mivel 2011 szeptemberétől a Mecenzéfi Szakközépiskola is a Szepsi Szakközépiskola igazgatása alá került ezért ott sem várható munkabeszüntetés.
Kassa megyében az iskolák 96 %-a sztrájkol. Kassán a Márai Gimnáziumban és a Kassai Ipariban szintén nincs ma tanítás.
Királyhelmecen és Nagykaposon minden iskola bekapcsolódott, úgy a magyar, mint a szlovák iskolák. Bekapcsolódott a Bolyi MTNY alapiskola is. Szomotoron viszont csak a szlovák iskolában sztrájkolnak, a magyarban nem.

Fotó: Ujpál Beáta
Felvidék.ma/magyartudat.com

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük