1985 – 2015… és napjaink, NEKTEK A BOTRÁNY KELL!?! Tabukat sárba tiporva?… hát jó legyen!

Első csapás / bevezetés

Lehetne ezt a publikációt azzal kezdeni, hogy évtizedes kutatómunka és megannyi, átalvatlan éjszaka, hosszas órányi munkája van benne, de ezt mindannyian tudnánk, hogy nem igaz… Így hazugsággal indítva, nem kezdem és nem is folytatom, illetve nem is zárom majd igaztalan sorokkal a témakört körül járó írást, mert mindenkit megillet a Hazánkban, hogy felnőttként kezelve, egyenesen szóljanak hozzá… függetlenül attól, hogy hová született, kinek a kije és Kinek, meg Minek is képzeli magát, azon a képzeletbéli Társadalmi szinten, ahová saját személyét helyezi és abban a látszatvilágban éli életét… miközben csak és kizárólag Élet van… az meg olyan, … amilyen!
Időrendben, természetesen vissza mehetnénk Ádámig és Éváig az eredendő bűnig … meg még nagyon messzi távlatokig, de Én csak 1985-ig teszem, mert azt még sokan megéltük, igaz a valódi eseményekről és az akkori történésekről igazán kevesek tudnak és azon beavatottak, meg hallgatnak mint a sír… vagy azért, mert már nincsenek közöttünk, vagy amiatt mert ez az elemi érdekük és azok is hallgatnak, akik azon időszaknak, mára már több generáción túli haszonélvezői, mivel az érintett személyek gyermekeikről lévén szó… róluk szólnak a mai történetek és a híradások….
Azokban az időkben, csak uniformizáltan és beleolvadva az aktuális sodrásba lehetett érvényesülni, nem volt arra mód sem lehetőség, hogy egyéni harcokkal szembe mehessen bárki is az akkori vezetéssel… tudjuk ezt jól…kimondatlanul is… Olyan időszakról és olyan Új kor hajnaláról beszélhetünk, amikor az akkori vezetői elitnek, akinek persze volt megfelelő világlátása ahhoz, hogy az addigi életvitel és világeszme bukását előre lássa, mint valami olyan kórtünetet, aminek a betegség kiváltó okait, vagy szerves okozóját, illetve tétlen szemlélőjét magában keresse. Nem voltak egyszerű élethelyzetek és nem egyszerű ennek a megítélése sem, főként nem úgy, hogy ezekben a háttérben működő és akkor már előre elrendelt paktumokba, csak kevesen láthattak bele és azt is be kell lássuk, mivel Mi a többség nem vettünk ebben részt, reálisan nehéz erről, erkölcsi magasszékről prédikálva moralizálni… itt csak sejtések vannak és néhány levéltári kutatásokból kipattant botrányok…, de leginkább mesterségesen fenntartott csend és titok, titoktartás és titokgazdák…. meg néhányan, akiknek mindez a birtokába került, mert tudjuk és Én is tudom, hogy amiről már ketten tudnak… az többé nem képezi titok tárgyát! Így nem maradt más, mint a kínos hallgatás, mert aki beszélhetne az fél… vagy haszonélvezője az információnak és így megmarad az Ő hallgatása is….
…. és megmaradnak a mindennapjainkat átitató zsarolások, amik velünk élnek, mellyel még generációkig lehet sakkban tartani személyeket, amíg azok be nem látják, hogy azzal tennék a legnagyobb szolgálatot a Hazának, ha távol maradnának a közügyektől, esetleg mindörökre kimaradnának a közéletből.
De ez nem a Mi döntésünk és nem a Mi életünk, ez az Övék…
Néha, foggal körömmel ragaszkodva a hatalomhoz a felszínre törnek néhányan közülük a csatornák mélyéről, ahol sokan közülük megbújtak és próbálták mindvégig a háttérből igazgatni az életünket, ha másképp nem, akkor az utódaikon, vagy ha volt egy csöpp eszük, akkor stróman Szervezeteikből kinőtt strómanjaikon keresztül, még akár a sajátjaikat is megtévesztve tenni mindezt. Az igazi Ügyük a hatalom utáni vágy és a gazdasági befolyáson keresztül gyakorolt, mindenhatóságuk látszatának a fenntartása és az a törekvés, hogy elhitessék a tömeggel Ők érinthetetlenek… és ismeretlenek maradhatnak, amíg a világ… világ… Tették ezt, több és kevesebb sikerrel, amit közben megzavart a saját Egojuk, mivel mégiscsak „emberből” vannak Ők is gyúrva, legyőzve a józan ész határait és minden paktumot, érdekszövetséget. Emiatt néha-néha egymás ellen fordulnak Ők is, összemarakodva azon a koncon, ami még megmaradt, de leginkább, mára már az egymásé kell, mivel nem tudnak eleget birtokolni ahhoz, hogy azt a feneketlen űrt betöltsék, ami bennük tátong… a birtoklás és a hatalom utáni vágyuk, hihetetlenül kínzó érzetét… ehhez nem tudnak elég fájdalmat okozni másoknak és eleget lopni, csalni, hazudni, hogy e mérhetetlen gonoszságtól hajtott Uralom utáni vágynak eleget tudjanak tenni… itt már nincs józan ész…. ebbe nem férnek bele, olyan érzelmek, mint a feltétlen szeretet… a Haza és a Nemzet iránt… itt ezek üres frázisok maradnak és számukra érthetetlen és ismeretlen fogalmak… melyek mosolyt csalnak az ajkaikra… sőt ha túl sokáig és kegyetlen egyszerűséggel elidőzve e görbe tükröt eléjük tartja valaki, akkor már csak egy cél marad, kiiktatni a számukra kínos személyt, vagy Szervezetet, leradírozva a mindennapok lapjairól mindörökre… megbélyegzéssel és mindenki számára egyértelművé téve, hogy: Kerüljétek akár a pestisest! … mert így jártok Ti is! …ilyenkor lesz örökérvényű, Radnóti Miklós költeménye, amikor széjjel nézünk a nagyvilágban és visszatekintünk az elmúlt időszakig, kis Hazánkat beleértve.
Radnóti Miklós:
Töredék

Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.

Oly korban éltem én e földön,
mikor besúgni érdem volt s a gyilkos,
az áruló, a rabló volt a hős, –
s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest,
már azt is gyűlölték, akár a pestisest.

Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bujhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, –
az ország megvadult s egy rémes végzeten
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.

Oly korban éltem én e földön,
mikor gyermeknek átok volt az anyja,
s az asszony boldog volt, ha elvetélt,
az élő írigylé a férges síri holtat,
míg habzott asztalán a sűrű méregoldat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oly korban éltem én e földön,
mikor a költő is csak hallgatott,
és várta, hogy talán megszólal ujra –
mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, –
a rettentő szavak tudósa, Ésaiás.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szeretnék hosszasan elidőzni azon is, hogy az akkori Állami vagyon részét képező nagyvállalatok, ezen időszakban az akkori vezetésük alatt, hogyan vándoroltatta a saját, vagy az általuk képviselt körök magánvagyonának tárgyai közé, röpke 5-10 éven belül a köz vagyonát képező vállalatait és a tárgyi közvagyont… de ezt konkrét eseteken keresztül egy kicsit később még megtehetjük … addig akár lesz olyan is, aki megtámogatja a saját történetével az enyémet, amit a szerkesztőknél nekem címezve eljuttathat hozzám*… (szerző megjegyzése*)…
Megnyugtatásul az Én részemről, csak és kizárólag a tájékoztatás a cél és nem mások rossz színben történő feltűntetése… sarat és mocskot dobáljanak mások… irigységtől, haragtól és gyűlölettől vezérelve… Nekem pusztán a tájékoztatás a fontos, hogy a legendáriumokról, hulljon végre le a lepel… mert a pusmogás és mások igaztalanul történt bemocskolásának, egyszer s mindenkorra legyen vége! Akik viszont érintettek, azok nyugodtan vegyék magukra ezt a számukra, oly passzos kis kabátkát…, hogy végre az a zavaros víz leülepedjen, abban a bizonyos pohárba, mert mindegyikünket megillet a tisztánlátás privilégiuma.
Igen jó lenne most, hosszasan azon is elidőzni, hogy a rendszerváltás alatt és az azt követő időszakban, mi minden történt, amely játszmák jó előre eltervezetten, persze azon kevés beavatottakkal a háttérben miképpen is zajlottak… a regnáló hatalom örököseivel és a többnyire az orránál fogva vezetett – megvezetett, akkori ellenzékiek közt, meg a nagy és kishatalmakat kiszolgálók ügynökeivel, melynek még a mai napig begyűrűző hatásait élhetjük a mindennapjainkban, mert ma sincs vége az elmúlt 30 év kanasza futásnak és ennek sokáig nem látni még a végét…. Ígérem erről is pro és kontra, el fogunk elmélkedni, főként ha lenne gerince olyanoknak, akik ezt nyíltan felvállalnák kiállnának az érintettségük okán… persze csak akkor, ha lesz rá jelentkező, akivel lehet érdemi és nem pediglen ,személyeskedő, egyéni érdektől vezérelt vitát lefolytatni. Ez egy igazán fontos Nemzeti konzultáció lehet, amelyet minden féle „szélekről” folyamatosan számon kérnek rajtunk, akik középről nézzük a spektrumot, hogy minél nagyobb áttekintéssel lássuk a világot…. nem indulatból, érdekből és gyűlöletből.
Arról is lehetne szólni, akár most és mindenkinek, hogy az egyik legnagyobb bűnük, Velünk az egyszerű nép gyermekivel szemben, mind amellett amit elkövettek az a megtévesztés és az elhallgatás volt.
Elhallgatták többek közt, megtévesztve ezzel mindegyikünket, hogy az igazi változásokhoz, legalább ugyanannyi időre lesz szükség, mint az azt megelőző időszak és ennek a lehetséges pozitívumait, sokan már meg sem fogják, fogjuk élni, viszont a jövő nemzedékek érdekében a gyermekeinkért és az unokáinkért, ezt az Utat, be kell járjuk… közben azon is el lehetne elmélkedni, hogy az elmúlt időszakban, mi mindent halasztottak – szalasztottak el, milyen paktumokat kötöttek idegen hatalmak szolgálatában és milyen gazdasági bűncselekményeket követtek el a Haza sérelmére és kiknek, ebben mekkora felelőssége van… bizonyosan megtalálhatóak a személyes felelősök is… akik hátat fordítottak a Nemzetünknek, ezáltal (halkan súgom a fületekbe „kedveskéim”) sohasem elévülő bűncselekményt, Hazaárulást követtetek el…:

A hatályos magyar Büntető Törvénykönyvben
A 2012. évi C. törvény a hazaárulásról a 258. §-ban – a korábbi szabályozással lényegében azonos módon – a következőket rendeli:
Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.[10] A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást
a) súlyos hátrányt okozva
b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával
c) háború idején vagy
d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével követik el.[11]
Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.[12]
Jogi tárgy
A bűncselekmény jogi tárgya a Magyar Köztársaság alkotmányos rendje, függetlensége, területi épsége. Alkotmányos rend alatt értjük az alkotmányt, az alkotmányban foglalt elveket és intézményeket, valamint az azok zavartalan működéséhez fűződő érdeket.
Elkövetési tárgy
Elkövetési tárgya kettős: egyrészt kapcsolat felvétele, másrészt kapcsolat fenntartása külföldi kormánnyal vagy szervezettel. A kapcsolat felvétele feltételezi, hogy az elkövető a fent nevezett szervvel ténylegesen érintkezésbe kerül. A cselekmény ebben az esetben akkor befejezett, ha a másik fél a közeledést elfogadja. Ez történhet bármilyen módon. Kapcsolat fenntartása esetében már a két fél közti együttműködés a lényeg. A bűncselekmény elkövetéséhez külföldi kormány vagy szervezet megléte szükségeltetik.
Befejezettség
Akkor tekinthető a bűncselekmény befejezettnek, amint az elkövető a külföldi kormány megbízottjával vagy a külföldi szervezet képviselőjével kapcsolatba kerül. Kísérlete elképzelhető.
Alanya
A bűncselekmény alanya tettesként csak magyar állampolgár lehet, vagy kettős állampolgár. Hontalan állampolgár egyáltalán nem követheti el. Felbujtó vagy bűnsegéd azonban bárki lehet.
Szándékosság, gondatlanság
Fontos a célzat fennállása. Az elkövető azért kell, hogy létesítsen vagy tartson fenn kapcsolatot, hogy ezzel sértse a Magyar Köztársaság függetlenségét, alkotmányos rendjét vagy területi épségét. Ily módon csak egyenes szándékkal követhető el: az elkövetőnek tisztában kell lennie tettével, és annak eredményét kívánja. Motívuma sokféle lehet: bosszúvágy, sértettség, netalán a fennálló rendszerrel szembeni ellen érzet.
Minősítő körülmények
Súlyos hátrányt okozva: itt a nemzetnek okozott súlyos hátrányt kell érteni. Állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával: ez lehet saját vagy más személy szolgálatának a felhasználása.Háború idején: rendkívüli állapot, valamint az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények miatt elrendelt szükségállapot. Külföldi fegyveres erő: külföldi kormány fegyveres testülete, zsoldosok stb.

…ezt követően, ugyancsak hosszasan elidőzhetnénk azon, hogy a mai életünkben, mi mindent tehetnénk azért, hogy az átlagemberek szeme, felnyílhasson végre és ne hagyják magukat a félelmeik által és a tudatlanságban tartással és az irigység, haragra gerjesztés hajlamával, manipulálni hagyni magukat… igen ezen talán érdemes lenne hosszasan rágódni, hogy lehetne a Hazát szolgálva a polgárok tisztességére apellálva… egyenes úton járni…
No de, ennek is eljön majd az ideje… és szinte garantált azoknak, akik ezen az Úton fognak járni, hogy még a 2022-es választások győzelme is az Övék és azon túl sokáig. Ehhez persze teljeskörű megtisztulásra van szükség és azoknak a háttérbe szorítására, Akik azonnal elkezdik szajkózni, hogy nem szabad a tömegnek felnyitni a szemét, mert akkor nem lehet birka módjára terelni és irányítani Minket átlagpolgárokat. Tudjuk mindez, csak és kizárólag zárt ajtók mögött hangzik el… kifelé… azonnali karaktergyilkosság, lejáratás az osztályrésze ezen személyeknek, ha nem megy akkor, boszorkányüldözés… végső esetben a megsemmisítés a jutalom… igen 2016-ot írunk és még mindig a jól bevált évezredes beidegződések mentén működik minden… ha nem megy a meggyőzés, nem megy a megvásárlás, nem megy a zsarolás… akkor marad a régi jól bevált eszköz az erőszak… ezt lehet egy egyén, de akár egy nemzet ellen is elkövetni… ha nem akarjátok elhinni, nekem nem muszáj…csak nyissátok ki a nyomtatott sajtót… kapcsoljátok be a televíziót, nézzetek bele az internetes hírfolyamokba….
Halljátok az igazságot, ne csak azt amit mondanak és Lássátok a saját szemetekkel és ne csak azon a szemüvegen keresztül, amit nektek engednek megnézni… amibe beleengednek látni…
Beszélgetünk majd olyanról is, ha lesz kivel, akinek lesz gerince erről nyíltan a hivatalos álláspontot képviselve kiállni, hogy mit gondol arról, hogy egy államilag kiírt tender végén, hogy történhet olyan, hogy 1600.- és 1700.- Forint / rezsióra (ami jó esetben Nettó, de sok esetben Bruttó) összegekért, alvállalkozók tömegei dolgoznak, többnyire ezekre a projektre létrehozott Társaságaikkal, miközben sem a munkabér és járulékai nem gazdálkodható ki ezen összegekből. Persze ha nagyon gonoszkodók szeretnénk lenni, akkor lehet azt mondani, hogy piaci verseny van, de Én most szándékosan Állami kivitelezésű munkákról beszélek, miközben köztudott, hogy a versenyszférában, még ennél aljasabbul működik az úgynevezett, „tisztességes piaci verseny”…
Ígérem konkrét dolgokról fogunk még beszélgetni… sokaknak örömére… és lesznek olyanok is… akik kevésbé fognak majd ennek örülni, ha olyan általánosan elkövetett mindennapos simlik kerülnek majd a felszínre, amik a mindennapok témakörévé válhatnak, ami egy kicsit talán a felvilágosító programokra hajazhat… csak azért, hogy végre a személyes és elvakult sárdobálásokat a háttérbe szoríthassuk és nyíltan, egyenesen beszélhessünk arról, hogy: „Vétkesek közt, cinkos aki néma”, ha Te is a zsebbe nyomott plusz húsz – százezerért (kinek mennyi!) hagyod, hogy a valósághoz képest, töredékekért történő bejelentéseddel az Állami adóbevétel megnyirbálása mentén a Hazádnak okozzanak kárt…cinkosan, közvetlen és közvetve. Igen mindehhez az is hozzátartozik, hogy az is cinkosságot követ el abban az adóügyi bűncselekményben, Aki az alvállalkozói körét, olyan alacsony vállalási összegen foglalkoztatja tovább, bújtatott és hamis szerződések keretein belül, amibe eleve bele van foglalva az adócsalás és számos más számviteli fegyelmet súlyosan sértő cselekedet… igen ilyesmikről is beszélgetni kell a mindennapjainkban és nem pusmogni, meg sarat kenni másokra, hanem végleg felszámolni mindezt, mert épp ideje kimondani, hogy a szabadrablások korának, itt az ideje, hogy véget érjen… nagyjából 30 évet azt követően, amire senki sem adta a felhatalmazását annak idején!
Igen itt az ideje, hogy a következő 30 évben felépíthessünk, egy tisztességes és élhető jövőt, akár és a remények szerint, egy megifjult 10-12 milliós fős nemzettel a Hazánkban, ahol a mában ledöntött tabuknak köszönhetően, mindez már nem lehet a mindennapjaik része…s ha elő is fordul az ne rendszerszintű problémát jelentsen, hanem nagyon ritka anomáliát, amelyet azonnal felszámol az akkori államhatalom…… hosszú még addig az Út és rengeteg súrlódással fog járni… de Nekünk a többségnek higgyétek el megéri…. a többieknek meg tudomásul kell venniük… és tudjátok kedveseim, hogy miért?

Mert az általatok létrehozott Demokrácia… az tudjátok, így működik!

A Haza szolgálata, nem érdem és nem kegy… a Haza mindenek előtt van!

folyt.köv.

Szerző: Átlagember.

magyartudat.com

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás