Nincs jogom és lehetőségem felülbírálni azokat az intézkedéseket, amelyeket a katolikus egyházi vezetők itthon és a világon sokhelyütt kötelezően bevezettek a koronavírus miatt. Így csak a saját „bigott” hitem szerinti gondolatokat vetem papírra…

Amikor azt hallom, hogy minden misét felfüggesztettek, hogy nem lehet nyelvre áldoztatni, és a szenteltvíz tartókat is kiürítik, furcsa érzés fog el.

Úgy érzem, hogy papjaink és püspökeink híján vannak annak, amit hirdetnek: a hitnek. Hiszen Jézus nem fordult el a leprástól, a vaktól, a beteg emberektől, hanem meggyógyította őket. „Hited meggyógyított téged” – mondja, és útjára engedi azt, aki hittel kérte a gyógyulást…

Ma pedig? Mintha a hit semmivé vált volna.

Mintha csak a világi intézkedésekkel lehetne a betegség ellen küzdeni. Mintha az, amiben eddig bízott és hitt a keresztény ember, csupán átverés lett volna…

Krisztus testétől rettegnek a szentáldozáskor, a szenteltvíz érintésekor, a közösség szentmisén való részvételekor.

S eszébe nem jut senkinek a Szeplőtelen fogantatás kolostor és templom, amely a hirosimai atomtámadás epicentrumától alig egy kilométerre volt, és épen maradt.

Sőt! A benne lakók még a sugárfertőzést sem kapták el. Vagy elfelejtettük a gyógyulásokat, amelyek a Mária-kegyhelyeken történtek… azokon a kegyhelyeken, amelyeket ma bezártak a vírusveszély miatt – tilos megmártózni a csodatevő forrás vizében…

Elfelejtették a most tiltó rendelkezéseket hozók, hogy például Csíksomlyón mennyi gyógyulás történt… pedig csak a ferencrendi Losteiner barát könyvét kellene elővenni és végigböngészni… de nem Csíksomlyóról beszélek, hanem Lourdes-ról, Fatimáról és ezernyi más Mária-kegyhelyről, amelyeket ma, mint fertőző gócokat tart számon még az egyház is. És ez sátáni…

Elfelejtkeztünk a sokévszázados feljegyzésekről, amelyek a pestisjárványok idejéből maradtak ránk, s amelyek bizonyítják, hogy a legtragikusabb időkben is tele voltak a templomok, sokan vették magukhoz az Úr Szent testét, és életben maradtak. Nem nézünk a hálából emelt Szentháromság-szobrokra, amelyek azt jelzik, hogy az ima által megszűnt a pestis, a feketehalál.

Elfelejtettük, hogy Isten akarata nélkül semmi sem történik a Földön, és minden embernek előre tervezett életútja van, amelyben a halál is, Isten akarata szerint jelöltetett meg.

Elkerülni azt, ami meg van írva – nem lehet! Sem a szenteltvíztartók kiürítésével, sem a misék ideiglenes tiltásával, sem a nyelvre áldoztatás beszüntetésével… Semmivel!

A vírus maga tehát, ördögi mű, amely a hitet, a hagyományokat megszünteti és Krisztus testétől, valamint a Mária-kegyhelyektől való félelmet olt a keresztény emberbe, pápáján, papjain, püspökein keresztül…

Ha hittel és hitben élnénk, akkor az egyház vezetői a Rózsafüzér imádkozására, az Úr angyalára hívnák fel a figyelmet, arra ösztönöznék a népet, hogy Istenhez, és a Boldogságos Szent Szűzhöz imádkozzék… hogy teljenek meg a templomok és járuljanak minél többen a Szentségekhez, hogy vigyenek haza is szenteltvizet, amelynek ereje nem mesebeli képzelgés csupán, hanem valós, tisztító erő annak, aki hisz benne.

De nem! Inkább kerüljük a templomot, ne áldozzunk, ne mártsuk kezünket a szenteltvízbe… és ki tudja, még mit ne tegyünk… – mondják az elvilágiasodott, hit nélkül, a mai világnak megfelelve élni akaró egyházi vezetők.

Én pedig, mint esendő, bűnös katolikus ember, Krisztust botorkálva követni próbáló keresztény, azt mondom, azt kérem, arra szólítok fel, hogy imádkozzunk mi keresztények, keresztyének.

Forduljon ki-ki hite szerint Istenhez, Máriához, s használjuk a bizonyítottan minden baj ellen a legnagyobb fegyvert, a Rózsafüzért.

Ne hagyjuk hitünk hagyományait egy ördögi hisztéria miatt odaveszni, hanem bízzuk magunkat Krisztusra, s érintsük meg ruhája szegélyét, kérjük a világ és az egyház hitevesztettségének gyógyítását, bűneink bocsánatát, hitünk megerősítését és az isteni Kegyelmet.

Mert az erős hit a leghatékonyabb fegyver a sátáni erők, a vírusok és az emberi ostobaság ellen!

Stoffán György

Magyar Tudat Nemzeti Hírportál

6 thoughts on “Kiszáradt szenteltvíztartók, avagy a koronavírus ellen – hit nélkül…”

 1. Tisztelem Stoffán Györgyöt, adok a véleményére, de ezt most nem igazán értem.
  Jézus először megtisztította a bélpoklosokat, és csak UTÁNA küldte őket az emberek közé.
  Embertársainkat szándékosan vagy akár csak puszta felelőtlenségből betegséggel megfertőzni egyenesen BŰN.
  Nem frivolságból csatolom ezt a tanmesét, hanem mert pontosan arra mutat rá, mennyire vigyázni kell a hit és a vakhit közti keskeny mezsgyén.
  http://www.varoszoba.hu/2013/10/21/egy_magyar_tanmese_avagy_a/

 2. Ha Isten egyetért a koronavírus terjedésével, akkor hiába van kiűrítve a szenteltvíz tartó, hiába áldozunk saját kézből, hiába hagyjuk el a kézfogást, a vírus akkor is terjedni fog. Ha nem ért vele egyet, akkor megmenti az emberiséget a vírustól akkor is ha nem ürítik ki a szenteltvíz tartót, és ha nyelvre adott ostyával áldozunk, és akkor is ha kezet fogunk egymással.

 3. Én megrökönyödtem az intézkedésre. Olybá tűnt, mintha egy közösségi ház rendezvényére érkeztem volna. Molnár úr “vakhitnek” nevezi azt, ha bízunk Isten szeretetében és rábízzuk magunkat. (?) De ha elvonatkoztatunk attól, hogy a templomba hívő emberek járnak, és a hitünket valljuk meg és gyakoroljuk a szentmisében és egyáltalán a templomba járással, akkor vegyük csak a higiéniai oldalát. A kedves hívő megérkezik a templomba az utcáról, ahová mondjuk tömegközlekedéssel érkezett, ahol kapaszkodott, megfogta a mozgólépcső korlátját, majd ezután a szentmisében odaáll az áldoztató pap elé, és ezzel a kézzel, mellyel az utcán és a járműveken megfogott ezt-azt, most bal kezébe teszi a pap a Szentostyát, ő a jobb kezébe véve a szájába helyezi azt. Ez mennyire higiénikus?
  De kétségtelenül sokan viszolyognak attól, hogy a pap keze az áldozók ajkától nyálas lesz.
  Ennél elgondolkodtatóbb az, amikor betiltják a szentmisét. Ez valóban a sátán győzelme.
  Vagyis, ha baj van, akkor még a számunkra legszentebb segítségtől, oltalomtól, Istennel való élő kapcsolattól is elzárnak. Itt már valóban felmerül a kérdés, hisznek-e a rendelkezést hozók Istenben, az Ő erejében, jóságában, szentségében? Mert ha azonos módon viselkedünk, ahogy a világ, miben különbözünk tőlük?
  Miért van az, hogy eddig bármilyen súlyos nemzeti, erkölcsi vagy egészségügyi súlyos helyzet adódott, egyetlen főpap nem hívta fel a keresztényeket imára? Mi az, ami erősebb a szívből jövő, hívő imánál? Vagy tényleg vénasszonyi és szánalmas cselekedetnek tartják az imát, rózsafűzért? Ajánlom, ha olvassa, akinek kabátja, gondolkodjon el ezen, mert ha ez így van, akkor nagy a baj az Egyházban

 4. “Ne kísértsd Uradat, Istenedet!”
  Azaz, amit tudsz, tedd meg az egészségedért! És egyben mások egészségéért, mivel, ha te megfertőződsz, másokat is meg fogsz fertőzni. Isten szándékát ember nem ismeri – tegyünk hát meg, amit tudunk, hogy megóvjuk az egészségünket, mert ez Isten parancsa is. A többit Ő tudja!

 5. Van egy mondás; Segíts magadon, az Isten is megsegít! Szívünkben, lelkünkben, tetteinkben kell kereszténynek lennünk. Jézust követni, bízni benne! A külsőségeket el is lehet hagyni! Az óvó intézkedések nem ártanak, nem sátániak, attól még Jézust nem tagadjuk meg, kövessük és ne bántsuk egymást!

 6. Egy másik közmondás, vagy inkább jelszó: Bizz Istenben és tartsd szárazon a puskaport! (Oliver Cromwell)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük