L. Simon László kormánybiztos: Horthy Miklósnak nem lehet szobra Magyarországon

Horthy Miklósnak nem lehet szobra Magyarországon az 1944-es német megszállást követően játszott szerepe miatt – jelentette ki L. Simon László kormánybiztos szerdán az Eltiporva – A vészkorszak és az Országos Széchényi Könyvtár című kiállítás megnyitóján, Budapesten.

L. Simon László kormánybiztos.
L. Simon László kormánybiztos.

A Fidesz kultúrpolitikusa leszögezte: azzal a korszakkal nem akarnak semmiféle közösséget vállalni. L. Simon László ugyanakkor kiemelte azt is, hogy a német megszállást határkőnek tekinti, óriási tragédiának, amely ha nem következik be, talán a magyar történelem, a magyar zsidóság sorsa is másképp alakul. Hozzátette: a magyar zsidóság deportálása nem valósulhatott volna meg magyar közreműködés nélkül.
Horthy Miklós kormányzónak 1944. március 19. után volt választása – jelentette ki a képviselő.
A német megszállás után játszott szerepe miatt nem lehet szobra ebben az országban, még akkor sem, ha voltak érdemei a deportálások leállításában – jelentette ki.
L. Simon László elmondta, hogy azokról is meg kell emlékezni, akik helytálltak a nehéz időkben: példát mutatott például Sárbogárd szolgabírája, aki nem engedte, hogy elvigyék a településről a zsidókat, ezért a nyilasok őt deportálták.
A kiállítás megnyitója előtt tartott konferencián Romsics Ignác történész, akadémikus felidézte, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia idején a magyar országrészben az izraelita felekezethez tartozók a lakosság mintegy 5 százalékát alkották.
A második világháborúig ez az arány jelentősen nem változott, a kikeresztelkedett zsidókkal együtt sem érte el az egymilliót, túlnyomó többségük magyar anyanyelvű volt. Az első világháború előtt ez a zsidóság adta a felsőoktatásban tanulók 30 százalékét, de az orvosi, műszaki pályán ez az arány a 40 százalékot is meghaladta – mondta.
A zsidóságra jellemző volt, hogy a gazdasági és a szellemi élet modern szektoraiban helyezkedett el: a bankszférában, az iparban, a kereskedelemben, az ügyvédi és orvosi pályán, a mezőgazdaságban pedig főleg 200 holdnál nagyobb területen gazdálkodtak. A gazdasági elitben is jelentős arányban képviseltette magát a zsidóság, a legmagasabb, évi 200 ezer pengő adót fizető 70 főből 1940-ben 50 volt izraelita, a 100-200 ezer pengős kategóriában a 290 főből 160 – közölte Romsics Ignác. Hozzátette: a zsidóság 56 százaléka városokban élt, 45 százaléka Budapesten; a korszakban egymilliós magyar főváros lakóinak 20 százaléka volt zsidó.
Politikai beállítottságát tekintve a zsidóság rendszerkritikus, modernizációt sürgető társadalmi csoport volt, az 1919-es Tanácsköztársaság felső vezetésében arányuk 50-60 százalék volt, ami alkalmas volt arra, hogy később ezt korszakot zsidóuralomként emlegessék, holott például a Tanácsköztársaság idején szedett túszok 20 százaléka is zsidó volt, Kun Béla és társai pedig nem is voltak zsidó vallásúak – mondta a történész.
Romsics Ignác ugyanakkor arra mutatott rá, hogy a Tanácsköztársaság után fellángoló antiszemitizmust Bethlen István az 1920-as években sikeresen visszaszorította. Az 1930-as években azonban megfordult a trend, részben a belső szociális problémák, részben pedig a hitleri Németország gazdasági és szellemi dominanciája miatt.
Az 1930-as évek végén elfogadhatatlan módon megindult a zsidóellenes, diszkriminatív jogalkotás, 1941-ben Kamenyec-Podolszk térségében 18 ezer Magyarországról kitoloncolt zsidó vesztette életét, Újvidéken mintegy ezer – mondta.
Ugyanakkor a történész arra is felhívta a figyelmet, hogy 1942-től több más országban már zajlott a holokauszt, Magyarországon azonban a 800 ezres zsidóság létét évekig nem fenyegette közvetlen veszély, az 1944-s német megszállásig úgy tűnt, van esélyük a túlélésre.
1943-ban a Hitlerrel folytatott tárgyalásokon Horthy megvédte Kállay Miklós miniszterelnök politikáját és elutasította a deportálásokat – fűzte hozzá.
A német megszállás után két hónappal, 1944 május közepén azonban megindult a zsidók deportálása, június elejéig – amikor a szövetségesek normandiai partra szállása után Horthy leállíttatta a transzportokat – mintegy 439 ezer zsidónak minősített magyar állampolgárt szállítottak ki, a vidéki zsidóság mintegy háromnegyedét. A konferencián elhangzott, hogy közülük hozzávetőleg 40 ezren maradhattak életben.
Romsics Ignác szerint Horthy egyértelműen felelős a vidéki zsidóság deportálásáért, a kormányzó és magyar elit tudta, hogy milyen sorsot szántak a németek a deportáltaknak. A konferencián elhangzott, hogy az első, 1944. május 14-ei tízezres transzport kevesebb mint egyharmada élte túl az első napot Auschwitzban.
Ugyanakkor Romsics Ignác felvetette, hogy vajon mit tudhatott a társadalom többsége a deportáltak sorsáról, a történész szerint feltehetően nem sokat, hisz jobbára még az áldozatok sem volt tisztában azzal, mi vár rájuk.
A nemzeti könyvtárban a Holokauszt-emlékévhez kapcsolódóan megnyílt Eltiporva – A vészkorszak és az Országos Széchényi Könyvtár című kiállítás az 1944-es könyvbetiltásokat, a könyvmegsemmisítést, valamint a könyvtári kézirattár egykori vezetőjének, Halász Gábornak az életművét és tragikus sorsát mutatja be korabeli fotók, falragaszok, hirdetmények és audiovizuális emlékek, híradófelvételek segítségével.

magyartudat.com

13 thoughts on “L. Simon László kormánybiztos: Horthy Miklósnak nem lehet szobra Magyarországon

 1. Szegény zsidók! Na idézzük csak dr Fejér Lajost ( http://hu.metapedia.org/wiki/Fej%C3%A9r_Lajos ):
  “Történelmi tény, hogy a zsidóság az emancipációig a diaszpórában mindazon országokat, amelyben befogadták, csak vagyonszerzésre alkalmas területnek tekintette; hazájának soha, és ha üldözni kezdték, megmentőként fogadta az ország ellenségét is, és segítette a hódításban, ha annál türelemre számíthatott.”
  Rögtön meg is jegyzem, hogy ha valakit mondjuk 25 éves koráig úgy neveltek, hogy a nem közéjük tartozók csak állatok, amikkel szemben semmi gátlást nem kötelező alkalmazni, az nem fog változni egy darab papír aláírásának a hatására. Ajánlom elolvasásra az egész írást. Címe : Zsidóság

 2. ez az ember sem ismeri a tortenelmet,pedig kormanyhivatalnok!vagy ezt mondatjak vele,vagy ez a meggyozodese?eleg szomoru!tiszta vizet kellene onteni a poharba,mi vezetett idaig,hogy egesz Europa kivetette magabol az ugynevezett uldozotteket,vajon miert?miert nem keresik a valaszt onmagukban is az uldozottek?mennyi serelem gyult ossze az emberekben,hogy ilyen brutalis dolgokra voltak kepesek?tiszta vizet a poharba-mit,miert cselekedet ugy egesz Europa a huszadik szazadban?a gyokerek meg melyebbek,atnyulnak az elozo szazadokba is.az ugy nevezett uldozottek “ohh milyen artatlanok,becsuletesek,tisztesegesek,duborog bennuk a hazaszetetet,es megis,megis hogy elbantak veluk”

 3. Kedves rozsika 9905! lsimon megmondta már (ha jól emléxem) 3 éve, hogy nem a rokoni kapcsolatok számítanak, hanem az érdekek. Szóval tudják ők az igazságot, csak nem szeretnek azzal foglalkozni, mert az nem fizet olyan jól.

 4. Ez bizony nagy szégyen. Nem ezt érdemelte.Számkivetettség, legalább holtában kapná meg a megbecsülést.Megpróbálta Ő menteni a menthetőt.

 5. A rengeteg butuska cikk után, ez itt végre egy korrekt. Ez ritka.
  Összefoglalásul, egy Idézet:
  “A magyar fasizmus Horthy M. védőszárnyai alatt alakult ki.
  Azt remélte Hitlertől, hogy “Trianon” visszarendezhető.
  Mélyen antibolsevista volt, ami ugyan jól hangzik, de az
  akkori Szovjetúnió a Szövetségesek tagja volt itt a szomszédunkban.
  A tanárúr szerint semlegesnek kellett volna lennie,
  egyetértek. Ez jóval kevesebb áldozattal járt volna.
  Az amatőr “kiugrási” kisérlettel csak a saját életét mentette,
  igy megúszta a számon kérést, az országot katasztrófába sodorva.
  Felelőtlen, buta államfő volt, vezetésre alkalmatlan”

  Hozzátéve:
  H.M. mélyen antiszemita is volt, miközben a
  mai magyarok ősei német, szláv zsidó emberek.
  A világon egyedülállóan, állami szintre terelte a saját honfitársai jogfosztását, majd kiirtását.

 6. A 20 -as években bekerült az állami jogrendszerbe
  az antiszemitizmus, a magyar fasizmus.
  Ekkor már a lovastengerész volt a vezető.
  De horthy m. nem csak “magyar zsidó ügy” volt,
  hanem felelős a teljes hazai 2. világháborús áldozatokért, hiszen az ő vezetésével sodródtunk
  a nácik oldalára.
  Felelős a Trianon utáni magyarság végső megcsonkitásáért.
  A magyar történelem legsötétebb, felejthető oldala volt

 7. Mind a cikk, mind “Aba” irása rendben. Hozzátéve,
  az igazán szörnyű az volt horthy-ékban, hogy ez egy
  tiszta magyar tragédia volt, magyar a magyar ellen,
  már a 20 -as évektől kezdve itthon.

  A náci németek csak 1944 Márc. 19 -én szállták meg az országot.
  Horthy Miklós felelős kb. 2 millió magyar álllampolgár
  haláláért

  Trianon főbűnösei a franciák, angolok … voltak
  1945 után a sztálini szovjetunió fogságában voltunk.
  A horthy korszak kezdetén még hitler nem volt sehol,
  csak mi magyarok. Fölösleges a “szerecsen mosdatás”

 8. Néha próbálgatják visszahozni a sírból a szégyenteljes magyar fasizmus maradványait,
  nem gondolván arra, hogy ha tovább tartott volna,
  ma Magyarország sem lenne.
  Mindenféle áltudományos sarlatán tévút, kitaláció,
  téves infók helyett idézek …

  “A világon egyedülállóan küldtük halálba a saját honfitársainkat. (Don)
  A munkaszolgálatosok nagy része magyar zsidó volt, de voltak
  antifasiszták, írók, költők, mind fegyvertelenül (!), de akik
  fegyvert kaptak, azokat is a pusztulásba küldték ugyanúgy,
  összesen két és félmillió ember volt a II.VH magyar áldozata.

  Az elsőszámú felelős Horthy Miklós volt,

  akinek az uralkodása
  alatt párt – és állami szintre emelkedett
  a magyar fasizmus.
  Pedig ekkor Hitler még csak egy feltörekvő német fasiszta párt szócsöve volt.
  A hazai párt- és állami szintű elmebeteg gyűlölködés eredménye lett
  a hitleri vonatba való beszállás, az ország belehajszolása a teljes pusztulásba,
  ami csak azért nem következett be, mert bejöttek Sztálinék (újabb megszállás)
  aki, kimentette HMiklóst a biztos halálos itéletből, így csak mint tanút hallgatták ki Nürnbergben
  és nem adták ki a Yugoszlávoknak
  és így nekünk sem.
  Ha HM még egy évig hatalmon marad, a Szövetségesek szétszedik Magyarországot,
  ma valamiféle érdekes nyelvű “indiánok” lennénk itt ország nélkül.

  Legyen ez örök tanulság, ne üldözzük saját magunkat, akár ateista, akár keresztény,
  akár zsidó, akár buddhista … stb és az itt élő nemzetiségeinket sem, aminek
  Trianont is köszönhettük.
  Nekünk a modern békés-boldog, nyugati demokráciák között a helyünk.

  HM unokája és az azóta elhunyt menye felvették a muszlim vallást,
  a déd – és a többi unoka már nem beszél magyarul, angolok lettek,
  ifj HÍstván pedig angol-indonéz, feleségével egy karitatív szervezetet
  vezetnek a menekült és mélyszegények munkához segítségéhez
  a föld túlsó felén, Magyarországtól messze, nagyon messze …..”

  Angliában a Westminster Apátságba temették
  az összes híres emberüket, egy helyre, “összezárva” az ellenséget a jóbaráttal,
  így zárva le valamennyi korszakukat az angolok.
  Persze szobrot csak az kap aki kiérdemelte,
  Oliver Cromwell (nem a Thomas), parlamenti demkr.
  Winston Churchill, II.VH ..
  …..

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás