Ha még nem láttad

Orbán Viktor miniszterelnök vázolta az európai helyzettel kapcsolatos legfőbb elképzeléseit, mindenekelőtt a kontinens külső határainak megszilárdítását a biztonság erősítése és a schengeni megállapodás megmentése érdekében, továbbá a nemzetállamok jogköreinek erősítése, illetve a brüsszeli hatáskörök gyengítése érdekében egy új európai uniós alkotmányos szerződés kidolgozását, valamint az Oroszországgal való kapcsolatok normalizálását.
„Természetesen nem elfogadott, de tény az, hogy alapvetően minden terrorista migráns” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Politico brüsszeli hírportálnak adott interjújában. „A kérdés az, hogy mikor érkeztek az Európai Unióba” – tette hozzá a kormányfő.

A hétfőn közölt terjedelmes interjúban – mint a hírportál kiemelte – a miniszterelnök vázolta az európai helyzettel kapcsolatos legfőbb elképzeléseit, mindenekelőtt a kontinens külső határainak megszilárdítását a biztonság erősítése és a schengeni megállapodás megmentése érdekében, továbbá a nemzetállamok jogköreinek erősítése, illetve a brüsszeli hatáskörök gyengítése érdekében egy új európai uniós alkotmányos szerződés kidolgozását, valamint az Oroszországgal való kapcsolatok normalizálását.
A magyar miniszterelnök úgy vélekedett, hogy „alapvető logikai kapcsolat” van a terrorizmus és a muzulmánok – az elmúlt évtizedekben, de főleg az utóbbi hónapokban tapasztalt – európai beáramlása között. Számára és sok európai számára ez „nyilvánvaló tény, akár tetszik, akár nem” – fogalmazott a kormányfő, aki szerint a nyugati vezetők többsége tagadja ezt a tényt.
A „nyilvánvaló” tagadása pedig az európai vezetők és az emberek közötti szakadék növelésével destabilizálja az európai politikát – tette hozzá Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint a párizsi merényletek után az első számú feladat az európai határok megvédése és annak ellenőrzése, hogy kit engednek be. Utalt arra, hogy a NATO, illetve az Európai Unió országai „hadban állnak” az iszlamistákkal a Közel-Keleten és Afganisztánban.
Ebből fakadóan – mint fogalmazott – „teljes mértékben logikus, hogy az ellenség a migránsokkal együtt harcosokat is akar küldeni Európába.”
„Mi bíráljuk az EU-t és a NATO-t, mert messze vannak a tökéletestől, mindazonáltal a magyarok alapállása a nyugati intézményekhez mindig pozitív” – idézte a Politico a miniszterelnököt.
Orbán Viktor kijelentette: nem áll szándékában megüzenni a nyugat-európai országoknak, köztük Belgiumnak és Franciaországnak, hogy miként kezeljék a muzulmán migránsokat, akik – mint utalt rá – az európai uniós útlevél birtokában, de a nyugati értékeket elutasítva a „párhuzamos társadalmakhoz” tartoznak. Ugyanakkor hangsúlyozta: miközben erősödik az a követelés, hogy vizsgálják felül a nyitott határok politikáját és öt nyugat-európai ország már előzetes tárgyalásokat folytat egy „mini schengeni övezet” létrehozásáról, a legjobb módszert az ilyen hangok elhallgattatására, illetve Schengen felfüggesztésének vagy temetésének megakadályozására a határok megerősítése jelenti.
A Politico újságírója emlékeztetett: a magyar kormányfőnek is része volt abban, hogy elbukjon az Európai Bizottság terve a migránsok kötelező kvóta szerinti elosztására. Ennek kapcsán az interjút készítő Matthew Kaminski idézte a miniszterelnököt, aki kijelentette: „Ha nem értek egyet velük, akkor azt mondják, nem vagyok demokrata, nem vagyok jó ember, a rossz fickók közé tartozom.”
A magyarok az idei esztendő nehézségei nyomán – a görög válságtól a migrációig, a terrorizmustól az esetleges Brexitig – az Európai Unió átfogó újragondolását akarják – tette hozzá. A miniszterelnök szerint az unió csak reagál és reagál, mégpedig válságról válságra, ahelyett, hogy egy átfogó koncepcióval rendelkezne.
orban_viktor_szerint_putyinnal_egyutt_lehet_dolgozni2A Politico szerint Orbán Viktort Nyugat-Európában sokan jellemzik úgy, hogy hátat fordított „a liberális demokráciának”, és összefogott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ennek kapcsán a miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy – mint fogalmazott – Magyarországa Nyugat része. Szavai szerint ” ő nem az a populista provokatőr, akinek a uniós média lefesti.”
A politika alapvető jellegét az együttműködést és nem a konfrontáció jelenti – fogalmazott Orbán Viktor.
„Együttműködünk, de konfrontálódunk, ha az szükséges” – jelentette ki.
Az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokról, illetve a Vlagyimir Putyinhoz fűződő, a Politico szerint baráti viszonyáról, a miniszterelnök úgy vélekedett: „Oroszország nélkül lehetetlen helyesen intézni a magyarok jövőjét, ezért kiegyensúlyozott viszonyra kell törekednünk az oroszokkal”.
Személy szerint nem érzi magához közelinek Putyint, de hozzátette, hogy ha az ellenkezőjét érezné , akkor sem tagadná csak azért, mert ez felelne meg a nyugati véleménynek.
Putyin az az ember, akivel együtt lehet működni – jelentette ki, hozzáfűzve: „Nem egy könnyű ember”.
„Nem egy olyan ember, akinek személyisége könnyen kiismerhető lenne, nem lehet úgy tekinteni rá, ahogy egy nyugati vezetőre tekintenénk” – fogalmazott a Politico szerint a miniszterelnök.
„Oroszországgal bármelyik ország csak a valóságon alapuló hatalmi politikát folytathat” – jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint ha valaki elveken alapuló politikát kívánna folytatni az oroszokkal, az nem működne.
Az európai és az orosz elveket „lehetetlen összhangba hozni” – szögezte le a kormányfő, aki szerint az Oroszországgal kapcsolatos magyar megközelítés lényege az elvek és az ideológiák félre tétele és az érdekek középpontba helyezése.
Az interjúban Orbán Viktor a Politico szerint kijelentette: az orosz kapcsolat segít a kiegyensúlyozott kapcsolatrendszer kialakításában Németországgal.
„Nem akarunk függő viszonyt a németektől” – idézte a kormányfőt a hírportál.
Orbán Viktor szerint Angela Merkel német kancellárral könnyebb együtt dolgozni, mint Putyinnal.
„Merkellel egy elveken alapuló politikát követünk. Ha bizonyos elvekben megállapodunk, könnyű a napi ügyek intézése. Putyin esetében épp az ellenkezője igaz” – idézte Orbán Viktort a Politico.

Címlapfotó: Kurucz Árpád

magyartudat.com

 

3 thoughts on “Orbán Viktor: Putyin az az ember, akivel együtt lehet működni

 1. I will start my answer from far away from the topic.
  What people power, authority of the head of state? I believe: the power based on the truth. Why do people believe in Putin’s Russia, and love?
  The answer is simple. Very easy. Putin was not lying! Putin is not a liar.
  Example.
  When the downed Boeing Malaysian only Russia showed data from the radar. This is a state guarantee of data quality.
  What do other countries do?
  USA simply said: „It was shot down Russians.” „Trust us.”
  Then Russia asked them. „Your reconnaissance satellite was flying at this time over the place where the crashed Boeing.
  Your AWACS was flying in Poland at the time and worked. Can you show the pictures from space? Can you photos of locators?” They replied: „No. We can not publish it. On the Internet there is evidence! Believe us. The plane was hit by a Russians . They are to blame.”
  Russia asked them: „Can Ukraine publish speech between air traffic controllers and the aircraft.” They replied: „No. We can not publish it. On the Internet there is evidence! Believe us. The plane was hit by a Russians . They are to blame.”
  The Internet was full of fakes. About fake evidence of this tragedy you probably read on the Internet. The US State Department said seriously: „This is the proof in internet!” It lasted a long time. A very long time. After that Americans began to say that their findings are based on data from the Internet !!! All these data were later refuted. It was a golden time for journalist Matt Lee and Jane Psaki nightmare.
  When sombody tell for you a lie for a long time, you begin to believe it. You begin to live in it. Europe and the United States believe in all words of US Department. Few doubted Germany. But as you know in Germany a good education of the whole population. Unlike the US. But this does not save. People are starting to believe after 1000 times.
  From all that was in a state of evidence. Only Russian radar data !!! Nothing else! Also I hear verbiage Jane Psaki from the US State Department.
  Why do I trust Putin? Because I do not trust in the verbiage of Jane psaki. And I believe in the data of objective data radar and space technology. Why do they only from Russians?
  Another example. Two of the country. Ukraine and Russia. Falling living standards in both countries. Ukraine – the President’s rating of 13%. Russia – 86%.
  Reasons. „Russia and Ukraine are very, very similar countryes. For the 70-80% of Ukrainians native language is Russian. Although nationality – Ukrainian.
  People have common traditions, common history, a common history. It is very hard to deceive people after that.
  Lies will lead to a drop of the rankings. Therefore, Putin’s rating of 86%. Rating Poroshenko ???
  Power is in the truth!
  What do you think? Who I will believe? if, Only Russia has published radar data? No one else has published. Other countres waving papers and shouting „believe us”.” The answer is obvious! I will believe in Putin.
  Russia has asked the Turkish radar data. Turkish Answer: for us are forbidden to publish. Why?
  Power is in the truth!

 2. (Fordító Google)
  Én indul a válaszom messziről a témában.
  Amit az emberek a hatalom, hatóság vezetője az állam? Úgy gondolom: a teljesítmény alapján az igazságot. Miért hisznek az emberek a putyini Oroszországban, és a szerelem?
  A válasz egyszerű. Nagyon könnyű. Putyin nem hazudik! Putyin nem hazug.
  Példa.
  Amikor a lezuhant Boeing malajziai csak Oroszország megmutatta az adatokat a radar. Ez egy állami garanciát az adatok minőségét.
  Mit más országok csinálni?
  USA csak annyit mondott: „Ez lelőtték az oroszok.” „Bízz bennünk.”
  Akkor Oroszország kérte őket. „A felderítő műhold repült ebben az időben a hely fölött, ahol a lezuhant Boeing.
  Az Ön AWACS repült Lengyelországban idején, és dolgozott. Meg tudod mutatni a képeket az űrből? Tud kép lokátorok? „Azt felelte:” Nem. Nem tudjuk kiadni. Az interneten bizonyíték van! Higgye el. A repülőgép elütötte egy oroszok. Ezek a hibás. ”
  Oroszország kérte őket: „Lehet Ukrajna közzé a beszéd között a légiforgalmi irányítók és a repülőgép.” Azt felelte: „Nem, nem azt közzé. Az interneten bizonyíték van! Hidd el. A gép elütötte egy oroszok. Ezek a hibás.”
  Az internet tele volt a hamisítványok. A hamis bizonyíték ez a tragédia akkor valószínűleg olvasni az interneten. Az amerikai külügyminisztérium azt mondta komolyan: „Ez a bizonyítási internet!” Ez tartott sokáig. Egy nagyon hosszú idő. Miután az amerikaiak elkezdték mondani, hogy a megállapításai alapján az internetről !!! Mindezek az adatok később cáfolta. Ez volt egy arany ideje újságíró Matt Lee és Jane Psaki rémálom.
  Amikor sombody mondani neked hazugság sokáig, elkezded elhinni. Elkezdesz élni benne. Európa és az Egyesült Államok hinni, hogy minden szót a US Department. Kevés kételkedett Németország. De mint tudjuk Németországban a jó oktatás az egész lakosság. Ellentétben az USA. De ez nem menti. Az emberek kezdik azt hinni, miután 1000 alkalommal.
  Minden volt olyan állapotban a bizonyítékokat. Csak az orosz radar adatok !!! Semmi más! Én is hallottam üres fecsegés Jane Psaki az amerikai külügyminisztérium.
  Miért bíznak Putyin? Mert én nem bízom az üres fecsegés Jane psaki. És azt hiszem, az adatok objektív adatok radar és űrtechnika. Miért csak az oroszok?
  Egy másik példa. Két, az ország. Ukrajna és Oroszország. Csökkenő életszínvonal mindkét országban. Ukrajna – az elnök értékelése 13%. Oroszország – 86%.
  Okokból. „Oroszország és Ukrajna nagyon, nagyon hasonló countryes. A 70-80% -a ukrán anyanyelvű orosz. Bár állampolgárság – ukrán.
  Embereknek közös hagyományok, közös történelem, a közös történelem. Nagyon nehéz becsapni az embereket után.
  Hazugságok vezet egy csepp a rangsorban. Ezért Putyin értékelése 86%. Értékelés Poroshenko ???
  A hatalom az igazság!
  Mit gondolsz? Ki fogom hinni? ha csak Oroszország tett közzé a radarok adatait? Senki más nem tette közzé. Egyéb countres hullámzó papírokat, és kiabálva „hisz nekünk”. „A válasz nyilvánvaló! Én hiszek Putyin.
  Oroszország kérte a török ​​radar adatok. Török Válasz: nekünk tilos közzétenni. Miért?
  A hatalom az igazság!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük