Régen a vének tanácsa nem végzett jogot…, ám tudói voltak az igazságnak!

Elgondolkodtál már azon , hogy ez az országot megszálló JOGász kollégiumi gittegylet / jobbos-balos /, miért JOGállamról és nem igazságos, élet és szeretetalapú, értékteremtő államról beszél !?

Hogy a JOGi nyelvezetet miért úgy alkották, hogy számodra érhetetlen legyen mint a hottentotta nyelv ?

Elgondolkodtál már azon , hogy az igazság nyelve közérthető … hogy az igazság az jog nélkül is igazság .

Elgondolkodtál már azon, hogy a jog jogot szolgáltat, de nem igazságot !?

Elgondolkodtál már azon hogy az igazság alapvetése a szeretet, de a jog nem ismeri a szeretet nyelvét ?

Elgondolkodtál már azon, hogy jog által vész el az igazság ?

Az igazság Istennél … , de a jog nem ismeri Istent …. Jogilag nem meghatározható az Isteni szeretet …

Isten nem végzett jogot, …… a vének a bölcsek tanácsa nem végzett jogot …, de tudói voltak az igazságnak … az Isteni igazságnak.

Az igazság az életszerű … a jog az jogszerű, de nem életszerű ….

A jog a jogalkotók hatalmának fenntartására hívatott …

Az igazság a Teremtő szeretetének megnyilvánulása a teremtett világában.

Bernics Ferenc

Magyar Tudat

12 thoughts on “Régen a vének tanácsa nem végzett jogot…, ám tudói voltak az igazságnak!

 1. Nem vagyok jogász, de Grotius az 1600 -as években élt híres jogalkotó volt.
  Jog nélkül az emberiség mát rég kiírtotta volna saját magát.

  Ma joga van mindenkinek elmenni egy “vírusszkeptikus” tüntetésre,
  ahol elkapja majd a másiktól a vírust, amit haza visz a gyereknek,
  a családnak, a kollegájának, a szomszédnak, utazóközönségnek
  és így ki tudja meddig tart ki majd az amúgy sem kisportolt emberek szervezete.
  Olvastam errefelé, “a legjobb üzlet az elhalálozásokkal járó tevékenység”.
  Jog kapcsán.

  Megjegyzés.
  Van mutáció amit szeretünk, ilyen például a négylevelű lóhere növény
  és van ami káros, ilyen az ebola, aids, vagy az influenzák ….

 2. Tisztelt Korn_eel!
  A jogalkotás alapvetően szép elképzelés, de az igazi hasznossága és eredményessége igencsak kérdéses. A jog megalkotása és végrehajtási gyakorlata által az ember nevű teremtmény végeredményben nem lett boldogabb. Ennek oka az, hogy a jog nem képes helyettesíteni a valódi emberi értékeket és nem pótolja az emberhez méltó élet alapját, vagyis a szeretet parancsát. Ennek ellenére a jog egész világa mégis görcsösen ezen dolgozik és ezt a pótlékot erőlteti ránk. Évszázadok óta igazítgatja, finomítja a már meglévő jogszabályokat és hoz létre egyre újabbakat. Mivel az igencsak gyarló és távolról sem tökéletes egyedekből álló emberi populáció másként nem vehető rá az általános és feltétel nélküli jogkövető magatartásra, a mindenkori jogérvényesítés érdekében létre kellett hozni a sok-sok millióknak stabil megélhetést biztosító erőszakszervezeteket. Tetszik vagy sem, a törvényhozás, a jogrend fenntartását szolgáló bíróságok, a rendfenntartó szervek és maga az állam is mind ebbe a fogalomkörbe tartoznak. Az erőszak persze igen sokféle, az idők folyamán sokat finomodott és egyre árnyaltabban képes magát megjeleníteni, ez azonban a lényegén mit sem változtat, mert a szükségességét indikáló “jog” nem képes nélküle létezni és érvényre jutni. Mivel boldogságot és békességet erőszakkal soha nem lehet létrehozni, ezért ezek megteremtésére a jog eleve nem alkalmas. Főleg úgy nem, hogy a joggal való visszaélés napjainkra az egyik legszélesebb körben alkalmazott gyakorlattá vált.
  Nincs is ezen a Földön sem békesség, sem boldogság és akik képesek reálisan látni és gondolkozni, azok tudják, hogy ez az út, amin az emberiség halad, egyre távolabbra visz ezektől.
  Ön azt írja, hogy ” jog nélkül az emberiség már rég kiirtotta volna saját magát”. Sajnos kiderült – bármilyen tragikus is, – hogy a saját maga kiirtása mára az irányt tévesztett emberiség legnyilvánvalóbb törekvésévé vált, a biztos siker pedig csak idő kérdése.
  És a jog sem képes ebben meggátolni.

 3. A joggal leváltották az erkölcsöt..és ezzel véget is ért a civilizáció…jó ideje már…

 4. Az ember csak azt tapasztalja ami éppen körülötte zajlik.
  Mindentől fél, ami számára ismeretlen, így az újdonságoktól is,
  ami lehet aktuális találmány, vagy ritkán tapasztalt időjárási jelenség.
  De elfelejtette, hogy elődei már átéltek hasonló szituációkat, amikből
  szépen kijöttek, túlléptek, vagy örömmel felhasználták, ma megmosolyogjuk.
  Voltak itt háborúk, olyan rendszerek amelyek már csak a könyvekben olvashatóak,
  mi azt éljük meg ami ma van, ez az életünk, szó sem lehet semmiféle “átmeneti”
  állapotról a valóságban, aki így gondolja becsapja magát.
  A “jog” alkotása nem egységes, van ahol a tolvajnak levágják a kezét,
  vagy az elhíresült történet: évekkel ezelőtt az Egyesült Államokban
  egy civil rendőr megkínált valakit kábítószeres cigivel, ő elfogadta
  és ezért 10 évet kapott. A felháborodott népakarat kihozta a börtönből.
  Tökéletes nincs, nem is lesz, de törekedni kell azt megközelíteni.

  1. Mi mindent innen nézünk természetesen.
   Egy amszterdaminak nincs joga az utcai front felé építkezni,
   megbontaná a történelmi képet, ezért ravaszul befelé építkezik, olcsóbb is.
   Tókióban egy körzetben soha nem adják el a házakat és nem is bővíthető az alap,
   azt csak örökölni lehet, a következő újabb generáció fölfele építkezik, rá az “öregeikre”.
   Létezik olyan hely a Földön, ahol vidéken a házak körül nincs kerítés,
   mert ott nem ismerik a bűnözés fogalmát, minek a kerítés.
   Vagy a pályaudvaron ottfelejtett csomag ugyanott lesz, persze nem nálunk.
   Afrikába is el lehet úgy utazni, hogy a turista nem lát semmit a mélyszegénységből,
   bűnözésből csak a szépet. Ez már az olaszoknál nehezebb, ott gyorsan lopnak.
   Van ország, ahol egy primitív plakát szuvenírként való beszerzése halálbüntetéssel
   jár, amit megelőz a kínzással járó rabság.
   Léteznek olyan országok, ahol a politika becsülettel képviseli a saját állampolgárait,
   nem a saját személyük fontos, hanem az emberek és ha ez nem megy,
   lemond egy tehetségesebb, alkalmasabb vezetői csoport javára.
   Ehhez is joguk van az embereknek, ehhez szükséges a szabad, független média is.
   Jogunk van a gépkocsihoz is, akármennyi a haláleset, mindenki tanul a saját kárán.
   Törvények, jogok nélkül nincs ma emberiség.

   1. Tisztelt Korn_eel!
    Az első részben Ön által említettek a régmúltat írják le. Ma ebből szinte semmi nem igaz. A letűnt korok eseményeinek, tapasztalatainak teljes tárháza az emberiség szabad rendelkezesére áll ugyanúgy, ahogy a hasznos tudományok értelmesebb művelőinek a várható jövőnkre vonatkozó egyre pontosabb és megbízhatóbb prognózisai is. Az  ismeretlentől, újtól való hajdani egészséges félelem az egyén szintjén még néha fellelhető, de a globális hatalmi rendszereknél éppen az ellenkezőjére fordult a helyzet. Olyan szemléletbeli változások és őrült folyamatok zajlanak, melyek félredobják az eddig megszerzett tudást, az előző generációk tapasztalait, kultúráját és erkölcsi normáit. Szembemennek mindennel, a természet törvényeivel, az emberi társadalmak kialakult rendjével és önszabályzó, önfenntartó rendszereivel. Ennek eredményeképpen lassan már minden a fejére áll és a fejlettnek hitt  nyugati civilizáció a semmitérő és ezért használhatatlan jogrendjével együtt hozzálátott a saját sírjának megásásához.
    Nem igazán értem, mire is gondolhatott, amikor ezt írta:
    “Voltak itt háborúk, olyan rendszerek amelyek már csak a könyvekben olvashatóak, mi azt éljük meg ami ma van, ez az életünk, szó sem lehet semmiféle “átmeneti” állapotról a valóságban, aki így gondolja becsapja magát”.
    Én ezzel nem tudok mit kezdeni. Az élet, a világ, az egész létezés egy folyamatos változás, egy állandó óriási átmenet a megelőzőből egy következő állapotba. Az az ember, aki a mában megragad és annak él, az eldobja a mútját és semmibe veszi a jövőjét. Az emberi létezésben semmi nem állandó, más ami volt, más ami van és más ami lesz. Az értelem arra lenne való, hogy a megmásíthatalan múlt tanulságán éljük a mát és tudatosan készüljünk a holnapra. Ehelyett az “eddig is volt sokszor rossz, mégis itt vagyunk és valahogy majd csak lesz, mert úgy még sose volt,  hogy valahogy ne lett volna ” filozófiája igen rossz választás!
    És itt van a gond az ősidők óta erőltetett joggal. Hogy lenne képes egy anno spekulatív úton létrehozott, felülről irányított és hatalmi eszközökkel erőszakos úton fenntartott általános magatartáskódex megoldani a változó világ morális gyökerű problémáit, amik az erkölcs, a becsület, a tisztesség, a felelősség hiánya miatt lépnek fel? Egyszerű a válasz, sehogy. Lehet fétisizálni a jogot, lehet hinni abban, hogy a  p ó t l é k  valamikor a sok reszelés, csiszolás, igazgatás hatására majd általános  m e g o l d á s s á  válik. De értelmetlen dolog olyasmiben hinni, ami logikusan sohasem következhet be. A jog nem helyettesítheti az emberi értékeket. Általános jog pedig nem létezik, ezer sebből véreznek a létrehozására irányuló próbálkozások. A jog egy lokális hivatkozási alap, ami alapján itt ezért evvel, ott azért avval, amott amazért amavva lehet büntetni embereket. Erre nagyon jók az Ön által felhozott példák, bár egyesek talán már csak szép emlékeinkben fordulnak elő…
    Ezért van az emlitett annyiféle jogrend, ahány társadalom, ahányféle morális színvonal, annyiféle közösségi értékrend, közös nevező, saját belső erkölcsi egyszeregy. Emiatt ideje lenne végre ráébredni, hogy a jog állandó farigcsálása helyett az emberi elmét, az emberi lelkeket kellene formálni, nevelni, erősíteni. Újabb csapat tűzoltó hívása helyett inkább az éghető anyagokat kellene a tűzfészek közeléből eltávolítani..
    Meggyőződésem, – amivel igencsak nem vagyok egyedül – hogy ma az emberiség fennállása – szerencsére – nem a jog intézményének köszönhető, hanem sokkal inkább a még nyomaiban fellelhető általános társadalmi igazságérzetnek, az abból eredő véleményformáló és közösséget összetartó erőknek, amikkel az emberi társadalom még valamennyire védekezni képes. A világban tapasztalhatóan terjedő erőszakkal és anarchiával szemben jól láthatóan a jog, – a mai jog –  szánalmasan tehetetlen. Ez is az igazi komoly problámák kezelésére való teljes alkalmatlanságát bizonyitja.
    Ha ez így folytatódik, átveszi majd a szerepét valami más, de annak más a neve. Azt úgy hívják, hogy háború. Ott meg körülbelül annyit ér ez az egész jog, mint halottnak a beöntés.

    1. “Ha ez így folytatódik, átveszi majd a szerepét valami más, de annak más a neve. Azt úgy hívják, hogy háború. Ott meg körülbelül annyit ér ez az egész jog, mint halottnak a beöntés.” Irja Greg.

     Ezzel vissza is jutottunk az első bejegyzéshez, ahol szerepel Hugo Grotius,
     aki pont ezzel híresült el: “A háború és a béke jogáról” már 1600 -ban.

 5. ” a csapos közbeszól ” , ezt írja egy híres lélekbúvár:

  Rengeteg fölösleges energiát pazarolunk el azzal, hogy túl sokat időzünk a múlt és a jövő irrealitásában. Régi sérelmeinken rágódunk, vagy visszavágyódunk elmúlt állapotainkba; az elképzelt jövővel ijesztgetjük vagy vigasztaljuk magunkat. Eközben elsiklunk az aktuális valóság, a jelen felett, nem éljük át kellő mélységben és intenzitással. Ezért sokat tévedünk és mulasztunk. A jelenre kell elsősorban odafigyelni.

  Valahol ír az úgynevezett “átmeneti állapotról” is, amivel hitegetjük magunkat olykor,

  “A múltat nem lehet tőlünk elvenni, de az csak akkor a miénk ha ismerjük”.
  Ez viszont a történelmi ismereteinkre utal egy gimnáziumi tankönyv elején.

 6. Igen, így igaz. Kellő bölcsesség híján bizony sokat lehet tévedni, mulasztani, lehetőségeket elszalasztani . Létezni csak a jelenben lehet, a mai napot kell értelmesen, tartalmasan, hasznosan megélni, hiszen a tegnapi már elmúlt, a holnapi virradatot pedig talán már nem érjük meg. Einstein is azt javasolta, élj a mának! De ezt így mondta: “Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban!” Ennél bölcsebb tanácsot nem lehetett adni. Az egyéni arányokat viszont már ránk bízta. Rajtunk áll, mennyit vagyunk hajlandók tanulni és tenni a holnapért. Csak a mának élni olyan botorság, ami zsákutcába juttat.
  Az átmeneti állapot nem hitegetés, hiszen ez a földi élet egyetlen realitása, maga a jelen, a folyamatos változás aktuális állomása a múlt és a jövő között. Az egész életünk az egymást követő átmeneti állapotok sorozata. Rajtunk is múlik a változások előjele. Akkor hitegetjük magunkat, ha ezt a tényt nem fogadjuk el. Nekünk kell minden nap tennünk azért, hogy a holnap, ha már jobb nem lehet, legalább rosszabb ne legyen.

 7. Korn-eel
  23:48
  Sem Grotius úrnak, sem az utána következőknek nem sikerült a tevékenységükkel megváltani a világot. De még bodogabbá, jobbá, szebbé, igazságosabbá tenni sem. A háborús jognak többnyire egy újabb háború szerez érvényt, a béke pedig csak átmeneti állapot két háború között. Ennyit ér a jog. Persze lehet ezt még tovább erőltetni, egy kevéske ideje talán még maradt az emberiségnek. De legalább ezt a keveset már igazán nem szabadna erre elvesztegetni.

 8. Ami Welsben nemzeti eledel, azt nálunk az aluljáróban
  úgy hívják melegszendvics. A gyro -s pörgettyű és kaja is.
  Az Akácos út és a Yesterday kezdő sora azonos.
  János Pál pápa bocsánatot kért az inkvizícióért
  és a katolikus egyház papjainak pedofil bűneiért.
  “Az igazság százarcú ….” mondja a híres vers.
  Mindenki hordjon tiszta maszkot és mosson kezet, ez pedig a mai.

 9. Tisztelt Barlay, egyetértek a gondolataival! Az igazságot nem a név és nem a jog hordozza. Mindkettő tartalmazhatja is meg nem is. A név lehet hamis, a jog pedig gyakran elfuserált és részrehajló. A tényleges igazságot a civilizációnk szem elől tévesztette. Totális tévúton jár, mert engedte, sőt generálja az alapvető emberi közösségek felbomlását, a hit és az erkölcs eltűnését. Helyükbe léptette a pénz, a hatalom és a színlelt szabadság bálványait és ezek fenntartására a mindenhatónak képzelt jog kaotikus rendszerét.
  Szent II. János Pált méltán avatták szentté. Sajnos a világ nem hallgatott rá, ahogy a Megváltóra sem. A gőgös emberiség inkább az ostoba jogaiból építgeti a maga hazug igazságát.
  Nem csoda hát, hogy sokaknak a kézmosás és a maszkviselés is derogál.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás