Ha még nem láttad

„Ideje szó szerint idézni Tom Lantost és Montgomery nagykövetet Horthyról és arról, milyen szerepe volt a budapesti zsidók nagy részének megmenekülésében.

Lantos képviselő oly mértékben érzett hálát a magyar zsidóság egy részének megmentéséért, hogy Horthy Miklós parancsnokát – és így rajta keresztül a kormányzót – külön méltatta az Egyesült Államok törvényhozásában.

Erre 1994. május 26-án került sor, amikor a demokratapárti képviselő ezzel kezdte méltató beszédét:

„Elnök úr, az idén van a magyar holokauszt 50-ik évfordulója. Azért emelkedek ma szólásra, hogy a magyar holokauszt egyik nagy hősének adózzak. Koszorús Ferencnek, aki saját életét is súlyosan veszélyeztetve több ezer magyar zsidót mentett meg a náci haláltáborokba történő deportálástól. 1944 nyarának viharos idején a szövetséges erők Berlinhez közelítettek, míg Hitler felgyorsította a végső megoldás, a zsidó faj elpusztításának végrehajtását. Sok hősi együtt érző és emberséges tettet hajtottak végre abban az időben. El szeretném mondani Koszorús Ferenc ezredes történetét, ami az akkori idők bátor tettei közül az egyik leginkább figyelemre méltó.

1944 júniusában a nácik Európa zsidó lakosságának legnagyobb részét bezárták és likvidálták. Budapesten, Magyarország fővárosában mintegy negyed millió zsidó maradt élve. Budapest még mindig a magyar rendőrség irányítása alatt állt. A nácik úgy vélték, hogy ez az erő nem elég kegyetlen és brutális ahhoz, hogy Budapest jelentős, még élő zsidó lakosságának teljes elpusztítását megfelelően el tudja végezni.

Koszorús Ferenc a magyar hadsereg ezredese volt és alá tartozott a Budapesten és körülötte állomásozó első magyar páncélos hadosztály. Megtudta, hogy Baky László államtitkár,  a hadseregen kívül valamennyi biztonsági erő vezetője államcsínyt akart végrehajtani, hogy a náciknak teljes mértékben lojális rendőri erővel váltsa fel. Ők azután gondoskodtak volna róla, hogy Magyarországot megtisztítsák az összes, még életben maradt zsidótól.” (…)

Felmérve a helyzetet, Koszorús ezredes tanácskozott a kormányzóval és megkezdte az előkészületeket Baky és csendőri zászlóaljainak megállítására. 1944. július 5-én 11:30-kor Koszorús ezredes az első páncélos hadosztály egységeit Budapest stratégiai pontjaira parancsolta, lezárva a városba vezető valamennyi Budapest stratégiai pontjaira parancsolta, lezárva a városba vezető valamennyi utat. 1944. július 6-án 7 órakor már valamennyi egység a helyén volt és Koszorús ezredes tájékoztatta Bakyt, hogyha csendőrsége nem távozik és nem oszlik fel, megsemmisítik őket. 1944. július 7-én Baky kapitulált és kiürítette erőit.

Koszorús ezredes páratlan tette az egyedüli ismert tény, hogy egy tengelyhatalom katonai erővel akadályozta meg a zsidók elhurcolását. Ennek a rendkívüli bátor erőfeszítésnek eredményeként – amire egy különlegesen ingatag helyzetben került sor, nagy kockázat vállalása mellett – Budapestnek a nácik által történő későbbi átvételét 3 és fél hónappal késleltették. Ez a rés több ezer zsidónak tette lehetővé, hogy Budapesten biztonságot találjon és így megmenekültek a biztos kivégzés elől. Lehetővé tette a híres Raoul Wallenbergnek – aki 1944. július 9-én érkezett Budapestre -, hogy sikeres és hatékony mentő küldetését teljesítse. 1944 októberében, miután a németek elfoglalták Budapestet, Koszorús ezredes bujkálni kényszerült, mert ellenkező esetben a Gestapo feltétlenül kivégezte volna.”

————————————————————————————————————————————————————–

Mr LANTOS. Mr Speaker, this year marks the 50th anniversary of the Hungarian holocaust. I rise today to recognize one of the great heroes of the Hungarian holocaust. Ferenc Koszorús, who at great personal sacrifice to his own life, saved thousands of Hungarian Jews from deportation to Nazi death camps.

During the turbulent time in the summer of 1944, advancing Allied forces were closing in on Berlin while Hitler was racing to implement the final solution, the destruction of the Jewish race. There were many acts of heroic compassion and humanitarianism during this period. I would like to recount the story of Col. Ferenc Koszorús, one of the most remarkable examples of bravery and courage of the time. By June 1944, the Nazis had incarcerated and liquidated most of the Jewish population of Europe. In the capital of Hungary, Budapest, there remained approximately 250,000 Jews still alive. Budapest was still under control of the Hungarian police force. The Nazis believed that this force was not ruthless and brutal enough to deal adequately with the complete destruction of the large remaining Jewish population of Budapest.

Ferenc Koszorús was a colonel in the Hungarian Army in charge of the First Magyar Armoured Division stationed in and around Budapest. He learned that László Baky, Secretary of State and director of all security forces, with the exception of the army, had planned a coup d’état to install a police force [government] completely subservient to the Nazis. They would see to it that Hungary was purged of all remaining Jews.

With the help of the Gestapo, Baky formed several battalions of “gendarmerie” forces loyal to him. Orders from the Regent to disband the gendarmerie went unheeded. Colonel Koszorús controlled the last remaining active army unit in Hungary. At a time when few others would stand up to the Nazi occupation, Colonel Koszorús took the initiative to resist.

Realizing the severity of the situation, Colonel Koszorús consulted with the Regent and began preparations on his own to stop Baky and the gendarmerie battalions. On July 5, 1944 at 11:30 p.m., Colonel Koszorús ordered the units of the 1st Armoured Division to take up positions at strategic points in Budapest, sealing off all roads leading into the city. By 7:00 a.m. on July 6, 1944 all the units were in place and Colonel Koszorús informed Baky that if his gendarmerie did not leave and disband they would be destroyed. On July 7, 1944 Baky capitulated and evacuated his forces.

Colonel Koszorús’ unparalleled action was the only case known in which an Axis power used military force for the purpose of preventing the deportation of the Jews. As a result of his extraordinarily brave efforts, taken at great risk in an extremely volatile situation, the eventual takeover of Budapest by the Nazis was delayed by 3 1/2 months. This hiatus allowed thousands of Jews to seek safety in Budapest, thus sparing them from certain execution. It also permitted the famous Raoul Wallenberg, who arrived in Budapest on July 9, 1944, to coordinate his successful and effective rescue mission.

In October 1944, after the Germans had taken Budapest, Colonel Koszorús was forced into hiding to avoid certain execution by the Gestapo. While alive, Colonel Koszorús never received recognition of his actions. In 1991, Ferenc Koszorús was posthumously promoted to the rank of general by the Hungarian Government. His memory is honoured with a plaque placed in the famous Dohány Street Synagogue in Budapest.

Therefore it is with great honour and pride that I rise today in recognition of the valiant, patriotic efforts of Ferenc Koszorús. Many thousands of families are alive today as a result of the heroic actions of one man who stood up for his beliefs in a very uncertain and dangerous time. His loyalty to his country and love of humanity are an inspiration to all who struggle against oppression and the vile bigotry of racism.

Too often the efforts of those who struggled against the Nazi oppression go unrecognized. This year, the 50th anniversary of Hungarian holocaust, the world reflects on the lessons learned. I am proud to honour Colonel Koszorús, a patriot, a humanitarian, and a hero.

magyartudat.com

 

20 thoughts on “Tom Lantos Horthyról, avagy a Kormányzó hogyan mentette meg a budapesti zsidóság nagy részét

 1. Schmidt Mária
  2014. november 25. •
  A második világháború során és azt követően a győztes szovjet csapatok mintegy hétszázezer magyar állampolgárt vagoníroztak be. A vonatok lágerekbe tartottak, ahol jó esetben napi 1200 kalória tápanyagot biztosítottak a legkeményebb kényszermunkát végző százezreknek. A lágerekben tífusz és egyéb betegségek pusztítottak. A kínzások és kivégzések mindennaposak voltak, és az orosz tél nem volt kegyes azokhoz, akik éhezve, legyengülve, betegen érkeztek meg több heti vonatút után. Ez a tél nem egy korszerű hadsereggel elbánt már, hát még a fűtetlen vagonokba és barakkokba zsúfolt milliókkal!
  Horthy 400000 zsidót megmentett! Akkor ki a nagyobb ganaj elvtársak?
  Ha vagononként 100 fővel számolunk, 350 kilométeres vagonsort kell látnunk. A vagonsor keletről begördül, majd megtelik hadifoglyokkal, civilekkel, asszonyokkal, gyerekekkel, a náci koncentrációs táborokat épphogy túlélő zsidókkal, és kigördül kelet felé. Az elhurcoltak átlagéletkora 25 év. Hétszázezer magyar állampolgár tűnik el, minimum háromszázezer örökre.
  Így festene egy felszabadítás? Akkor, amikor megszállást megszállás követett?

 2. Nem szeretem a cionista mentalítást, de tény ,hogy az Estoriali villa minden költségét , egy WeissManfred alapítvány fizette. A biboldók , kivételesen nem felejtettek.

  1. Alul írja „Berlanszki” a “biboldó” szó használatáról
   ,
   ő minden áron sértegetni akar valakiket, hiszen
   ő nem az, ő ezen a körön kívűl van, hiszen ő “igazi magyar”.
   Ez azt jelenti, hogy sem a tények, és a valódi
   történelem neki nem számít, “kérem én igazi magyar vagyok”.
   Ő már kizárta a szomszédját, honfitársait, kollegáit,
   és lehet, hogy a saját rokonságát is a magyarságból,
   hiszen csak ő, és senki más az “igazi magyar”.
   Teljesen fölösleges ennek a “tipusnak” bármi féle
   cáfolat, vagy a magyar történelem valódi ismerete,
   ő már bebetonozta a sajátját, “más pedig nincs és kész”.
   A “biboldó” szó cigányul van, jelentése kereszteletlen.

   Összegzés itthon.
   A mai magyarok szláv, zsidó, német emberek leszármazottjai …
   a magyar az egy nyelv valójában, persze egyben nemzet és ország is.
   Magyar az aki tud magyarul és magyarnak vallja magát.

 3. A netes hangvétel helyett:

  Horthy, mint első számú vezető tehet a
  magyar fasizmus kialakulásáról.
  Nem menti, hogy azért ment Hitlerhez,
  hogy vissza rendezze Trianont, valamint
  mert antibolsevista volt. „Mi Magyarok” (tan)könyv is.
  Teljesen alkalmatlan volt egy ország vezetésére.
  A primitiv „kiugrásokkal” viszont megmentette
  a saját életét, nem kellett biróság elé állnia, megúszta.
  (Gárdonyi mint „bib-oldó” forog a sirjában)

  1. Az irritáló, netes hangvételű okoskodásait jobb lenne, ha megtartaná magának „kedves István”!

  2. Az irritáló, netes hangvételű okoskodásait jobb lenne, ha megtartaná magának „kedves István”!

  3. Az irritáló, netes hangvételű okoskodásait jobb lenne, ha megtartaná magának „kedves István”!

  4. Az irritáló, netes hangvételű okoskodásait jobb lenne, ha megtartaná magának „kedves István”!

   1. Kedves Anna! Ez az István súlyos tudatlanságon alapuló önteltségben szenved. Tanulásra ennélfogva képtelen és alkalmatlan.

    1. Kösz Veterán!
     Egyértelmű és világos „István” célja. Éppen ezért a továbbiakban szót sem érdemel.

     1. „Horthy, mint első számú vezető tehet a
      magyar fasizmus kialakulásáról.
      Teljesen alkalmatlan volt egy ország vezetésére.”

      Ez igaz, és az is, hogy az angol ellenségünk (Clerk)
      pontosan ezért rakta a nyakunkba, bizonyítandó
      a trianoni csonkítást, valamint kellett valaki aki
      hajlandó volt ezt aláíratni. Az idióta elvállalta a „trónért”.
      Nem volt épeszű vezetőnk Károlyi után 88. Nov.24 -ig.
      (Annának, akinek a neve héber …)

  5. istván!
   Nem véletlen a kisbetű. Primitív kiugrás, mi? Fogalmatlan vagy, vagy csak simán hazudsz?
   Nézz már utána, miért nem engedték meg az angolszászok Magyarország kilépését a háborúból, még 1943-ban? Súgok: a zsidó világkongresszus fúrta meg, mert féltették az itt BIZTONSÁGBAN élő ( Namier prof. szerint, mielőtt vitáznál) utolsó európai zsidó kolóniát. Helyette magyarok százezrei, ha nem milliói pusztultak el.

   1. zeta, ez marhaság persze, horthy nem vmi „zsidó ügy”,
    hanem komplett magyar tragédia úgy ahogy volt. 1920 körül kezdte.
    Közvetlen-közvetve tehet ő is az össz hazai 2.világháborús áldozatról,
    illetve mint vezető felelős ezért. Még az unokája is elismerte.

 4. Istenem, ha egyszer ezeket
  a jelzőket egyszer végre valaki magára is alkalmazná (itt).
  „irritáló netes hangvételű okoskodás, súlyos tudatlanságon
  alapuló önteltségben szenvedő tanulásra képtelen alkalmatlan”
  Észre se vették milyen pompás a definició az agressziv
  propaganda gépezet fórumaira, amire valójában épül 🙂

  1. Kedves István! A jelzők önmagára való alkalmazását talán el is kezdhetné. 😀

 5. Tévedés már megint.
  „istván” eddig sem érdemelt szót,
  a történet nem rólam szól, hanem a tudatról 🙂
  A magyar választópolgárok száma nyolc millió,
  nincsenek itt, a „csendes többség” hat millió.

  Saját irások visszaolvasása és elemzése.:
  Igaz-e ? Fontos -e ? Ésigytovább (kondenzcsik,gyűlölet stb)

  Másfelöl ismétlem, ez egy számitógépes játék,
  miután az oldal és a fóruma nem szignifikáns,
  ha az lenne, villámgyorsan törölve lenne az összes
  gyűlölködő bejegyzés,
  valamint nem tükröznék a ferditett cimű hireket.

 6. Once more time:

  Horthy, mint első számú vezető tehet a
  magyar fasizmus kialakulásáról.
  Nem menti, hogy azért ment Hitlerhez,
  hogy vissza rendezze Trianont, valamint
  mert antibolsevista volt. “Mi Magyarok” (tan)könyv.
  Teljesen alkalmatlan volt egy ország vezetésére.
  A primitiv “kiugrásokkal” viszont megmentette
  a saját életét, nem kellett biróság elé állnia, megúszta,
  nem úgy mint az ország, amit sirba vitt.
  (szegény Teleki P. meg öngyilkos lett miatta)

  Idézet: ” a továbbiakban szót sem érdemel” „elkezdve”

  1. Március 15-én alakult meg a Hubay Kálmán vezette Nyilaskeresztes Párt – Hungarista Mozgalom, amely a választásokon kitűnően szerepelt: 31 képviselői mandátumot szerzett, így a legnagyobb ellenzéki párt lett a parlamentben. Ekkor érte el a párt a népszerűségének csúcspontját: a szavazatok negyedét gyűjtötte össze, és 250-300 000 tagja volt.
   Mindez azonban nem Szálasi érdeme volt. Ő már 1938. július 6. óta a szegedi Csillagbörtönben töltötte büntetését, amit 1940 februárjában 3 év, 1 hónap és 23 nap időtartamban véglegesítettek. A „vezér” emlékezetére augusztus 30-án Málnási Ödön főszéktartó mozgalmi gyászt rendelt el. Szálasi kiszabadulásáig színpadias körülmények között gyászolták vezérüket, akiről így a fogoly mártír képe alakult ki. Közben kevésbé fanatikus, reálisabban gondolkodó politikusok – jelesül Hubay Kálmán és Ruszkay Jenő – irányították a pártot és a mozgalmat, így az nagyobb bázisra tett szert, mint addig bármikor.
   A második bécsi döntést követően Horthy Miklós amnesztiát hirdetett, így Szálasi is büntetése letöltése előtt szabadult.

 7. Valaki feljebb a „biboldó” szót használta, vagyis,
  ő minden áron sértegetni akar valakiket, hiszen
  ő nem az, ő ezen a körön kívűl van, hiszen ő „igazi magyar”.
  Ez azt jelenti, hogy sem a tények, és a valódi
  történelem neki nem számít, „kérem én igazi magyar vagyok”.
  Ő már kizárta a szomszédját, honfitársait, kollegáit,
  és lehet, hogy a saját rokonságát is a magyarságból,
  hiszen csak ő, és senki más az „igazi magyar”.
  Teljesen fölösleges ennek a „tipusnak” bármi féle
  cáfolat, vagy a magyar történelem valódi ismerete,
  ő már bebetonozta a sajátját, „más pedig nincs és kész”.
  A „biboldó” cigányul van, jelentése kereszteletlen.

  Ami a „szerecsen mosdatás” cikket illeti,
  Horthy Miklós 1920 és 1944 között
  volt a magyar királyság antanti bábkormányzója.
  Minden politikai döntésért ami akkor történt, azért ő a felelős,
  illetve a folytatásért közvetve 1945 -ig.
  Ezért unokája hivatalosan is bocsánatot kért utólag.
  2.5 millió magyar állampolgár áldozat volt összességében abban az időszakban.

 8. Horthy Miklós.
  Az angolok által kreált vezető Trianonhoz, hagyta a román betörést.
  1920 -tól írányította a magyar zsidók gyilkolását,
  védőszárnyai alatt alakult meg a magyar fasizmus.
  Majd jöttek a törvények, ahol minket magyarokat
  szembefordított egymással, kirekesztettük a saját honfitársainkat,
  majd kilakoltattuk, haláltáborba küldtük, de a Donhoz már
  együtt mentünk újra, bár a kirekesztettek fegyvertelenül.
  Beengedte a nácikat, a hazánkat eláruló terrorista náci kollaboráns
  nyilasokkal, akik így megúszták a katonaságot, a haza védelmét
  a magyarok gyilkolásával, segítve, kiszolgálva a nácik népírtását.

  Hát néhány kirekesztettet lehet hogy megmentett íjedtében,
  de a többséget és egyben egész Magyarországot a sírba vitte.

  A biboldók azok akik nincsenek megkeresztelve, vagyis
  a magyarok nagy többsége is. Ezt valóban a roma nyelvűek használják.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás