Erdő Péter szerint nagy és közös út áll a zsidók és a keresztények előtt

Erdõ Péter és a fõrabbi

“Eljött az idő, hogy ugyanúgy tegyünk szerte a világon, ahogy Ferenc pápa tett a római zsinagógában: átöleljük egymást, kezet fogjunk és elinduljunk egy új úton” – fogalmazott Erdő Péter bíboros.

Zsidók és keresztények a különbségekről nem megfeledkezve, egymást mélyebben megismerve érthetik meg igazán, hogy nagy és közös út áll előttük. Erről beszélt Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az ökumenikus imahetet lezáró zsidó-keresztény imaórán vasárnap este Budapesten.

Erdő Péter hangsúlyozta: Isten szándéka az egység, a világnak pedig szüksége van a zsidók és a keresztények közös kiállására, arra, hogy az “idősebb és ifjabb testvér” egymás felé forduljon és szeretetben találkozzon.
A bíboros szólt arról is, hogy az elmúlt ötven esztendő nagy előrelépéseket hozott a zsidó-keresztény párbeszéd terén: “a távolságtartó együttélésből eljutottunk egy mély barátságig, amely teológiai alapokra épül”.
“A zsidósággal való dialógus a keresztények számára igen sajátos jellegű, mert a kereszténységnek zsidó gyökerei vannak, és ez kettejük kapcsolatát egyedülálló módon határozza meg” – idézte a bíboros az Apostoli Szentszék dokumentumát, amelyet a II. vatikáni zsinat Nostra Aetate kezdetű nyilatkozatának 50. évfordulójára adott ki.
Ezért hangsúlyozza Ferenc pápa, hogy “keresztényként nem tekinthetjük a zsidóságot idegen vallásnak, sem a zsidókat nem soroljuk azok közé, akik arra hivatottak, hogy hagyják el a bálványokat és térjenek meg az igaz Istenhez. Velük együtt hiszünk az egy Istenben, aki a történelemben tevékenykedik, és velük együtt fogadjuk be a közös kinyilatkoztatott szót”  – tette hozzá Erdő Péter.
Frölich Róbert országos főrabbi (Mazsihisz) kiemelte: a keresztények és a zsidók mostanáig imádkoztak, könyörögtek, de eljött az idő, hogy tegyenek is, hogy bizonyítsák is hitüket. “Eljött az idő, hogy ugyanúgy tegyünk szerte a világon, ahogy Ferenc pápa tett a római zsinagógában: átöleljük egymást, kezet fogjunk és elinduljunk egy új úton” – fogalmazott.
Frölich Róbert felidézte a Nádas-tenger (Vörös-tenger) kettéválásának csodáját. Amikor az Egyiptomból menekülő zsidók ott álltak a tenger partján, Mózes Istentől kért segítséget, de ő így válaszolt: “miért kiáltasz hozzám, szólj a zsidóknak, hogy induljanak meg a tengernek”.
Isten válasza ellentmondani látszik annak a “gyermekkorunkban elsajátított tudásnak”, hogy ha “bármi gondunk van, forduljunk az ég felé, mert onnan jön a segítség” – mutatott rá a főrabbi. Csakhogy a zsidó legendárium úgy tartja, hogy a tenger nem azonnal vált ketté, csak akkor, amikor a zsidók már elindultak, amikor az első embernek már a szájáig ért a víz.
“Amikor tehát ott állunk a Nádas-tenger partján, akkor már nem a könyörgés ideje van, akkor már nekünk kell cselekedettel bizonyítani a hitünket”  – figyelmeztetett Frölich Róbert.
Gáncs Péter a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke arról beszélt, hogy megszámlálhatatlanul sokszor kérjünk, kívánjuk Isten áldását köszönésképpen vagy éppen szertartások végén, mégis olyan sokszor szenvedünk “áldatlan állapotban”, a megosztottság, a széthúzás állapotában. Hogyan lehet – tette fel a kérdést – hogy amit “ennyit kérünk, ennyit kívánunk és ennyiszer  fogaduk el, az nem hat ránk?”.
A válasz a 133. zsoltárban van: Isten csak oda küld áldást, ahol a testvérek egyetértésben élnek. Ez nem azt jelenti, hogy mindenről ugyanúgy gondolkodnak, de az “egyben, a legfontosabban” egyetértenek – tette hozzá az evangélikus püspök.
Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke úgy fogalmazott: az emberi életnek tartalmat a világgal, Istennel és embertársakkal való kapcsolat ad.
A sokszor kiismerhetetlen világban biztos pont az isteni törvény, hogy “szeressük egymást”.
Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke arról beszélt, hogy a világban újra és újra eluralkodik a “hamisságok rettenete”. A gonosz, a hazugság azonban nem örök, és amikor Isten ráébreszti az embert önmagára és az igazságra, álomképként foszlik szerte. Isten azonban gyakran az embereket bevonva dönti romba a hazugság rendszereit, ezért szükség van az emberi kiállásra és hitre.
Csernák István, a Magyarországi Metodista Egyház szuperintendense azt emelte ki, hogy az ember életében a legnagyobb dolog az isteni szándék felfedezése. Hozzátette, hogy noha Isten akaratát az ember nem mindig értheti meg, mégis mindig “keresnie és szeretnie” kell azt.
Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke arról beszélt, hogy ha “nem ismerhetjük is a jövőt”, ismerhetjük azt, aki a kezében tartja a jövőnket”, ez pedig reménységet ad.
Németh Pál református lelkész arra figyelmeztetett: Istennek egy népe van és ez az egy nép egy üzenetet hordoz a világban. Azt, hogy Isten irgalmas, türelmes, és megbocsátja bűneinket.
Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára fontosnak nevezte, hogy a zsidó-keresztény gyökerű Európában zsidók és keresztények tudjanak újra és újra együtt imádkozni és hirdetni Isten tetteit.
Szécsi József, a Keresztény-Zsidó Társaság főtitkára mások mellett arról beszélt, hogy mind a zsidó, mind a keresztény vallás könyvvallás, így újra és újra vissza kell térniük a “szent iratokhoz”. “Őseink szent írott és szóbeli hagyományát életet adó kapcsolatba kell hozni napjaink kihívásaival és jogos elvárásaival” – mondta.
Az ökumenikus imahetet 1908-ban rendezték meg először az egyesült államokbeli Graymoorban. A ma már világszerte megtartott rendezvényhez két évtizede csatlakozott a MEÖT, mára pedig az ország szinte minden településén megszervezik. Az imahetet lezáró zsidó-keresztény imaórát ötödik alkalommal szervezete meg a Keresztény-Zsidó Társaság és az Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia.

 

Címlapfotó: Esztergomi Érsekség

magyartudat.com

12 thoughts on “Erdő Péter szerint nagy és közös út áll a zsidók és a keresztények előtt

 1. Szép, nemes gondolatok! Még az jó lenne ha a zsidóság elhatárolódna a Talmudban megfogalmazott némely viselkedési formáktól, célkitűzésektől, továbbá minden zsidó kettős állampolgárunk eldöntené hova is tartozik hát.

  1. A zsidó elmond egy kol-nidre imát és máris mentesítve van minden gojoknak tett eskü és szerződés alól.
   Egy zsidóban soha nem lehet megbízni. Éljen fizikai munkából, kereskedni, pénzzel (a másokéval) foglalkozni, társadalmi feladatot betölteni tilos. Ha mégsem, újra és újra oda jutunk, ahol most vagyunk.

 2. Pálú Károly nyugalmazott református főesperes :
  “Jézus vér szerint galileai, tehát fajilag kevés köze van a zsidósághoz; hitének pedig éppen semmi köze a zsidók vallásához. Ha mégis hasonlítani akarnánk, akkor ő a tűz, a zsidóság a víz; ő a déli napfény, a zsidóság az éjféli sötétség.”
  A zsidóságnak és a kereszténységnek valóban el kellene indulnia egy új úton. Mindkettőnek más-más új utat kellene járnia, amik még véletlenül sem keresztezik soha egymást.
  (Miért kell az ellenőrzés? Félni kell valakitől?)

 3. Kérem szépen Erdô péter egy elkötelezet személy,egy olyan kissebbséggel amelyik,úton útfélen gyalázza a magyar nemzetet!!!Úgy néz ki nincs tisztában a TALMUD, törvényeivel,a vagy csak szinészkedik!!!Ha valaki elolvassa a talmudot,akkor semmi alapja nemlehet,egységben lenni azzal a néppel!!!ZSidó keresztény semlétezik,hiszen a katolikus hitet,^ök akarják,magukévá tenni!!!Mintha egyáltalán köze lenne a zsidókhoz!!!Mint Erdô kijelenti,hogy zsidò keresztény–esetleg ô az de a kereszténység,nem zsidó!!!Azok akik azt állítjáknémber senki háziak!!!

 4. “Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” (Mk 16,16)
  Kereszténynek és zsidónak, ha együtt akarnak menni a “nagy úton”, el kell döntenie, hogy melyik fél adja fel a hitét. Remélem, Erdő Péter ezzel a nagy menetelésre való felhívással nem a keresztényeket buzdítja aposztáziára.

 5. Rá kéne jönni!

  1. Az eszme a leghatékonyabb fegyver a közösség vagyonának elrablásához.
  2. Az eszme, a vallás a hatalom bűnrészese, támogatója, haszonélvezője. A pap meg a téveszme terjesztés szolgálója!
  3..Az anyagi javak szerzésének lehetősége, sokakat tesz gazemberré!
  4.A hatalommal haszonélvezői ünnepelnek!
  5.El tűri az ostobát a hatalomba, a többi ostoba!
  6. A világ, a hit, az eszme, ragaszkodik sajt hülyeségéhez, mint az egyes emberek!
  Eszme:

  1. A társadalomban jelenleg elfogadott, divatos, igaznak hitt vélekedés.
  2. Az a kolomp, mely után a gondolkodni nem képes, vagy hajlandó tömeg követ!
  3. A vezető réteg indoka, saját kivételezettségére!

 6. Szép és tiszteletre méltó bármely hit, de
  a Magyarok Többsége Nem Hivő.
  Valaha a fajüldözést irányitották állami szinten (horthy politika),
  azután kommunista embert akartak belőlünk faragni,
  most meg a kereszténységet reklámozzák egy olyan
  országban, ahol a lakosság 10 % -a jár Istentiszteletre.
  Már megint egy diktatúra ……
  A katolikus egyháznak a saját múlt és a jelen bűneivel
  kell elszámolnia elsősorban (inkvizició, erőszak, pedofilia, vagyonrablás …)

 7. A világ 21 legateistább országai.
  Mi a 11. helyen állunk, idemásoltam,

  the top twenty-one atheist countries are Sweden (from 46% to 85%), Vietnam (81%), Denmark (from 43% to 80%), Norway (from 31% to 72%), Japan (from 64% to 65%), Czech Republic (from 54% to 61%), Finland (from 28% to 60%), France (from 43% to 54%), South Korea (from 30% to 52%), Estonia (49%), Germany (from 41% to 49%), Russia (from 24% to 48%), Hungary (from 32% to 46%), Netherlands (from 39% to 44%), Britain (from 31% to 44%), Belgium (42%-43%), Bulgaria (from 34% to 40%), Slovenia (from 35% to 38%), Israel (from 15% to 37%), Canada (from 19% to 30%) Latvia (from 20% to 29%),

  A legateistább országokban az életszínvonal is
  a legmagasabb, mi viszont ebben a végén kullogunk,
  pedig már csaknem 30 éve váltottunk rendszert.
  Ideje lenne már felnőni, mert lassan kiürül az ország.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás