2023.11.30.

91 thoughts on “Magyarország háború és rombolás nélkül vissza tudja venni elvesztett területeit

 1. „”Minden gonosz gondolat kivétel nélkül,teketória nélkül és elkerülhetetlenül visszaszáll rosszindulatú gazdájára”” Sri Chinmoy Hát a gonosz cselekedet ?! Csak az nem hisz Magyarország feltámodásában aki nem ismeri a magyar történelmet ,a magyar nyelv szépségét-tanító erejét és nem istenien gondolkodik!

 2. Magyarország ma egy nagy menekülő nemzet.
  Aki csak tudja, elhagyja az országot,
  vagy erre készül.
  De a mindennapokban is menekül mindenki minden
  probléma elől, futunk jó messzire, ha birunk, el mindenki és minden elöl.
  Oszt csodálkozunk, hogy elvitték a fedelet a fejünk felöl. Ez van.

  1. A link egy neonáci uszitás.
   Valaha volt magyar fasizmus, magyar fasiszták,
   fölösleges előkaparni a szemétdomb alól.
   Akit érdekel Trianon valódi okai, olvassa el
   Nemeskürty István Mi Magyarok c. (tan)könyvét.

   1. Te ebbe ne beszélj bele! Először lakj itthon, majd tanulj meg helyesen írni magyarul, és utána irkálhatsz!!

    1. Én itt élek és azt írom hogy igaza van. Remélem, helyesen. Az ország adigi lakosságának kb. 54%-a volt magyar nyelvű. Ilyen alapon a 2/3-ból 3/6-od elcsatolása indokolható. Hozzátéve, hogy a horvát királyi ház kihalása után a két országnak közös királya volt – de Horvátország nem volt Magyarország része.

     1. Igen, (H.I.) de a kép jóval árnyaltabb.

      1541 után az ország 3 részre szakadt és soha nem állt helyre.
      Az istváni inkvizíciós kierőszakolt nagy Magyarország mindössze 500 évig tartott.

      Az I.VH előtt közvetlen nem volt szabad választás, mert
      a miniszterelnök joggal félt a magyar lakosság vereségétől.
      Az uralkodó osztály csak a hatalmával, vagyonával törődött.

      A nemzetiségek szövetkeztek a magyarok ellen, a vezető
      Ferenc Ferdinánd (a trónörökös) lett, akit egy boszniai-szerb
      O-M monarchia állampolgárságú terrorista, feleségével
      együtt meggyilkolt, nem tudván hogy pont a
      magyarok akkori legnagyobb ellenségét tette el láb alól.

      Mind ezek nem mentik a trianoni országcsonkítást,
      ami valójában az antantosok politikai bűncselekménye volt.
      Az egész versailles -i „békeszerződés” erről szólt, a győztesek
      gyarmatosításáról, terület osztozkodásáról, mintegy alapot
      adva a következő világháborúnak, a másodiknak.

   2. Próbálja megmagyarázni, miért Nemeskürthy írása tartalmazza Trianon valódi okát!

    1. Nemeskürty István: MI MAGYAROK
     (1989. címlapon a „Rákóczy induló” festmény)

     Idézet:
     „Ez a mű nem száraz történettudományi értekezés, hanem – mint ahogy azt már Nemeskürty Istvántól megszoktuk – lebilincselően izgalmas, nagyszerű olvasmány, mely hozzásegíthet ahhoz, hogy múltunkat végigkísérve jobban megérthessük jelenünket.A szerző Magyarország történetét dolgozza fel, időrendben haladva a honfoglalástól egészen 1947-ig, a párizsi békéig. Így olvashatunk az államalapító Szent Istvánról és a többi Árpád-házi király uralkodásáról, az Anjouk koráról, a Hunyadiak dicsőségéről, a török megszállásról és a három részre szakadt ország keserveiről. A szerző elénk tárja a kuruc világot, részletesen bemutatja a Habsburg Birodalmat, ír a jakobinus mozgalomról, a napóleoni háborúkról, a reformkorról, valamint a 48-as polgári forradalomról és szabadságharcról, majd az ezt követő kiegyezésről. Külön fejezet szól az első világháború tragédiájáról, majd pedig a trianoni békétől a párizsi békéig terjedő történelmi időszakról.”

     Trianon okai nem csak ebben a könyvben olvasható persze, de talán
     ez a legjobb magyar történelem könyv amit idáig történész írt.
     A szerző nagyon tud, gondolkodik, kiválóan használja ismereteit,
     rendszerez, kutat, ismertet és ha kell verziókat is felállít, forrásai hitelesek.
     Nem utolsó szempont, hogy a kiadási év és a szerző híres neve miatt már nem
     volt aki cenzúrázza sem az előző, sem azt követő rendszertől, egyszerűen kiadták.
     Kiegészítő gimnáziumi olvasmány-tanköny is bármikor, alapja a magyar nyelv,
     örök darab.

     1. Trianon okához valóban ismerni kellene az egész magyar történelmet („Barlay”).
      Erre itt nincs mód, így csak egy lehetetlen részlet kiemelés.
      A háborúra már az egész világ készült, a feszültség hatalmas volt.
      A látszólagos primitív okot szolgálta a gyilkosság, ahol G.P. pont
      azt ölte meg, aki a magyarok akkori legnagyobb ellensége volt.
      Fogalma nem volt, hogy a háttérből az oroszok irányították, bujtották fel
      erre, mivel az ő érdekük volt a háború azonnali kirobbantása
      (cár, feudalizmus, gyarmatosítás, Besszarábia, Monarchia …).
      Ugyanakkor a Háború legnagyobb vesztesei lettek, ami véres polgárháborúba
      torkollott (ennek az élére állt gyorsan egy Lenin nevű elmebeteg diktátor)
      Hát így robbant ki a Háború közvetlenül. Volt egy jó osztrák film erről (Merénylet ?)

 3. Ezt a cikket angolul is szeretnem latni hogy megoszthassam az Americai baratokkal hogy lassak hogy mi is tortent velunk.. Errol semmit nem tudnank es meg sok minden masrol. Legszivessebben elkuldenem az INFOWAR.COM -hoz. Akkor tobb szazezren megtudjak ha nem millionyi ember.

  1. ..Egy ezeréves nemzetet tettek tönkre a „győztes hatalmak ” és politikai okokból azt a harcos, művelt, Európát mindig megvédő keresztény országot: mely mindig Európát védte!!!… A magyar népen álltak bosszút, nem csak Magyarországon, mivel 3- és fél millió magyart hajtottak idegen, primitív uralom alá!!! …ezt a régi magyar-honhoz hozzá sem lehetett hasonlítani a toleranciát a rabló, cinikus utód-államok „lovagiasságához??!!…” Rögtön elkezdték üldözni a leszakított 1000- éves magyar őslakosokat a nemzet-rablók !!!… telhetetlenségükben nem ismertek határt, sőt a románok a megszállás alatt a legaljasabb módon raboltak, vitték nemzeti javainkat: rabolták a Nemzeti Múzeumunkat, könyvtárainkat, ingó és ingatlan értékeinket, mozdonyokat, vasúti- kocsikat: amit csak értek!!!…Az egyik magasragú angol tiszt már nem tudta ezt ép ésszel nézni és leállította ezt a rablást,és rájuk ordított „Legyen már vége ennek a rablásnak !!!”… (később szobrot is kapott érte a mai napig is ott áll az emlékmű!..) Népszavazást nem engedélyeztek a „győztes hatalmak”, mert tudták ők az 1000- éves Magyarországon akarnak továbbra is élni !!!… EZÉRT IS VOLT IGAZSÁGTALAN TRIANON …..

   1. Amerikai (nem angol) Harry Hill Bandholtz tábornok lovaglópálcás szobra
    a budapesti Szabadság téren (a 2006 -os székházgyújtogatással szemben) látható.
    A lovaglópálca, amivel a románokat kizavarta az országból, a háta mögött látható 🙂

    Miután még senki nem írta alá Versaille szerződést,
    mert a román csapatok még itt voltak,
    a Tanácsköztársaság már összeomlott, folyt a horthysta fehér terror,
    így a Clerk misszió (ez angol) bábkormányt hozott létre, hogy legyen
    aki aláírja a Trianont. Ezt a Horthy vezette „kormány” meg is tette, így
    az hivatalos lett, most már kormányerőre emelkedhetett a mészárlás
    és Magyarország teljes rombadöntése.

    Persze, hogy igazságtalan volt Trianon, de mi mindent megtettünk
    az előtte levő években, hogy velünk ezt megtehessék, saját magunkat
    üldöztük folyamatosan és még ma sincs vége, mindenki ezzel él vissza
    és uralkodik rajtunk, mi meg „csodálkozunk”.

    Amig lesz aki megeszi a rádió-tv sorosgyűlöletkampányt, addig ne is álmodozzunk
    normális Magyarországról, örüljön ha ide temetik.

    1. Igaz mindkettő 🙂
     Vagyis az angol Clerk küldte ki a románokat, miután beszervezte
     a mélybuta Horthy Miklóst antant szolgálónak, aki így hazaáruló lett.
     Az amerikai „csak” a Nemzeti Múzeumból kergette el a román fosztogatókat.

 4. „Zsu” -nak.
  Az amerikaiak nagy része azt sem tudja, hogy létezik
  Magyarország, hol van, illetve nem is érdekli őket.

  Minket sem érdekel különösebben az amerikai nép és
  nem is tudunk róluk semmit („Iker torony, JFK,”…stb)
  A rendszerváltásnál néhányan gratuláltak nekem a
  magyar köztársasághoz („Puszkász és 56 után végre szabadok vagytok”).

  New York -ban a magyar negyedben számtalan magyar él, aki egy szót sem tud angolul, mert nem
  megy át az utca túloldalára sem, merthogy minek.

  A mai amerikai kollegák meg sajnálnak minket, hogy
  újra szélsőjobb propaganda van Magyarországon,
  miután már egyszer ők Hitlert leverték, Sztálin meg sehol. (Én csak mosolygok, az orbáni rezsim sem örök)

 5. Igazságtalanul döntöttek… és mivel beszálltunk a hülyeségbe, ezért eljátszottuk azt is, hogy 2020-ban visszakapjuk a területeket. Én annyit mondok még, hogy ha akkor a Horthy-ék meg a Telekiék nem szállnak be Hitler mellé a csónakba, akkor talán 2020-ban visszakapjuk. Nem fogjuk. És ebből cirkusz lesz.

  1. Mr. Ígaz.
   Igaza van, jó amit írt, de ez csak részigazság.
   Ugyanis Magyarország legnagyobb hibája a nemzetiségek „kezelése” volt Trianon előtt.
   Ha nincs I. V.Háború és Trianon, a történelmi Magyarország akkoris szétesik, csak hosszabb
   és nem tragikus úton. Hasonlóan mint a volt Yugoszlávia, Csehszlovákia, és a Szovjetúnió.

   1. Az, hogy megérdemeljük a sorsunkat, ez az, amit mindenkivel el szeretnének hitetni, még velünk is! Magyarországon, kétszer annyi román iskola volt, mint a régi romániában. S Erdélybe, a román bojárok kegyetlenségei miatt szivárogtam fel egyre többen, akik a saját fajtájukat nyúzták. Nálunk jobb sorsot kaptak + taníttatást, aztán elirigyelték a helyzetünket. Csak azt nem értették meg, és értik meg a mai napig, hogy amink volt, azért tenni kell!! Így amit elbitoroltak, az szétesett, tönkrement…..

  2. Ez egy baromság ! Semmien körülmények között nem kapnánk vissza ! Főleg romántól ! Nem játszottun mi el semmit, persze hogy nem adják ! Hisz a szlovákoknak, ukránoknak mem lenne országuk akkor ! Ennek vissza szerzése csak fegyveresen lenne elképzelhető ! Horthyról meg annyit, hogy nagyon is sokat tett magyarorszégért ! Egy sírszélén és világgazdasági csőd szélén táncoló országot rántott vissza a biztos pusztulásból ! Ezek ma már tények ! De az ö tanait, és polititáját is meg hamisították ahogyan egész történelmünket ! Volt itt szálasi is, aki valóban nem tett semmit, sőt irtotta magyart meg a zsigóságot, és oda dobta ! Szerintem inkább ezen gazemberekről kell beszélni nem Horthyról fröcsögni hűlyeségeket !

   1. a szlovakoknak nem de az ukranoknak igen hisz ukrajnanak csak egy kis resze volt a mienk,nagyobb teruletuk volt lengyel no es a sajat ukran resz

 6. Comment *”Isten áldja meg a magyart,tartson neve míg a Föld tart,Isten áldjon meg bennünket,minden igaz magyar embert..”.és nem az a magyar ember akinek az őse az volt,hanem akinek az utódai is azok lesznek .AMEN.

 7. Edét kibővítve:

  Mint jól tudjuk, józanésszel sem árt emlékezni néha indulatok helyett,
  a valódi tanúlság jóval nagyobb:

  Magyarország Trianon nélkül is szétesett volna.

  A degenerált győztesek agressziója csak meggyorsította ezt,
  ne felejtsük, pont azt csinálták, mint ma Orbán Viktor a “Soros-migráncs” őrülettel,
  ők is a hatalmukat betonozták be pont így, besöpörve a világ egyetértő tapsát
  (és megalapozva a II. Világháborút)

  Ma vagy nem lennénk,
  vagy esetleg több magyar lakta terület maradt volna itt,
  ha válás békés, mint a volt Csehszlovákiában,
  vagy polgárháborús lett volna mint a volt Yugoszláviában,
  vagy atomkatasztrófás mint a volt Szovjetúnióban 🙂

  Ha a nemzetiségeinket egyenlő félként kezeltük
  volna, “Trianon” nincs a vereség ellenére sem
  és Ferenc Ferdinánd (merénylet-trónörökös)
  sem mondhatta volna:
  “lesz olyan radirom, amivel Magyarországot eltüntetem a térképről”.
  Tehát:
  A történelmi Magyarország mindenképpen szétesett
  volna, mert a nemzetiségeinket magunk ellen fordítottuk, ezt használták fel a trianonosok.

  1. Ez így van: „Trianont” alapvetően
   a nemzetiségeink üldözésének köszönhetjük ..

   Ma pedig:
   A skizofrén despota diktátorunk lelke mélyén gyűlöli a magyarokat,
   hiszen őt kihagytuk a Nagy Történelemből, mindössze 1.5 millió
   lefáradt honfitársunknak köszönheti az önkényuralmát, ezért
   üldöz immáron mindenkit, orvostól, bíráktól a hajléktalanokig át, az egész országot.
   Betegesen retteg a saját hatalma elvesztésétől,
   ami nem csoda ….

   1. murray… ki is a skizofrén? Kár is szót vesztegetni az agymosottakra, amilyen maga is.. Itt viszont ne firkáljon.

    1. csibemókus (k.m.), ha nem bírod ki ….
     akkor reagálj a bejegyzésekre, had dörzsölje a
     kezét örömében ….. akit illet 🙂

     Az oldal címe pedig itt van csak neked, mint
     nehéz felfogásúnak:
     „Magyarország háború és rombolás nélkül vissza tudja venni elvesztett területeit”

     Ekkora marhaságot, na mindegy, más sem hiányzik
     nekünk és Erdélynek, hogy újra leigázottak legyenek
     általunk, mi meg belerokkanjunk. A történelmi Magyarországnak nincs létjogosultsága, merthogy
     nem is volt.
     Lásd a volt Yugoszlávia, Csehszlovákia, Szovjetunió ..

     Ami Orbánt illeti, az orvosi – pszichológusi szakvélemény rövidített kivonata. Ez van ma itt.

  2. nem esett volna szét !! ahogy nem esett szét 1000 évig ! legfeljebb Erdély lett volna szövetségi állam + szlovák autonómia de nem! a MAI határok alapján!!.
   A többi az önostorozás…a hülyeség be van tanítva mindenkinek s azt szajkózza…Olyan életszínvonal volt Mo-n amiről Romániában, Szerbiában, Boszniában, Oroszországban csak álmodni tudtak. Olyan gazdasági fellendülés jött a kiegyezés után ami nem ismert lehetetlent. Virágzása teljében tették tönkre az országot az irigy szomszédok s nagyhatalmak bólintottak rá, mert nekik úgyis a világuralmon járt az eszük…

   1. A „történelmi nagy” Magyarország,
    amelyet I.István verekedett ki testvér háború árán,
    mindössze 500 évig tartott (1541 augusztus 29.).
    Ez után soha többé nem létezett a magyar birodalom,
    csak néhány térképen. Trianon ezen rontott tovább.

 8. Magyarország háború és rombolás nélkül vissza tudja venni elvesztett területeit. A megállapítás jogos, és igaz lehetne, de csak egy esetben. Ha Magyarországnak kmpatibilis vezetői államférfiai lennének, és nem olyan lehetetlen alakok, akik rendszerint rossz döntések hozatalával bebukják hazánk tekintélyét, és nemhogy a területek visszavételének tárgyi jogmegállapodását kezdeményeznék, hanem áruló módon elfordulnak attól. Egyetlen egy normális politikust sem tudok megnevezni aki a magyarság érdekeit kellő módon képviselhette volna. Talán Darányi Kálmán és gróf Teleki pál lehettek volna ilyenek, de nem hagyták őket. Ma nemhogy visszavegyük ezeket a területeket, hanem azon kell imádkoznunk nehogy még veszitsünk a maradékból is vagy netán a magyarok legyenek európa kurd nemzete, és magyarország európa kurdisztánja. Az EU aztán végképp nem szolgálja a magyarság érdekeit. Brüsszelt felejteni kéne.

  1. ez igaz . csak anyit hozza hogy az ukran teruletek egyreszet vissza kaphattuk volna de az akkori vezetoinknek nem kellett,mert arra a teruletre be kellett volna ruhazni,am akkor ok kevesebbet tudtak volna ellopni ki sajatitani

   1. A “történelmi nagy” Magyarország,
    amelyet I.István verekedett ki testvér háború árán,
    mindössze 500 évig tartott (1541 augusztus 29.).
    Ez után soha többé nem létezett a magyar birodalom,
    csak néhány térképen. Trianon ezen rontott tovább.

    További degradálást hozott a „párizsi béke”.amit
    köszönhetünk az angolok által fölénk helyezett
    Horthy Miklósnak, aki elindította a hazai fasizmus vonalat,
    amit a szovjetek azonnal ki is használtak ellenünk.
    (katonai erő, báb kormány, látszólagos „szabad” választások)

    Az EU -ban alapvetően ott a helyünk, Európa kellős
    közepén voltunk mindig, az Ural hg a keleti határa.
    A valódi nagy történelmi dátumaink 1989, 2004, 2007, :
    Magyar Köztársaság, EU tagság, Schengen.- határok.

 9. A fidesz mar teljesen eljatszotta a becsuletet.Szerintem normalis jozanul gondolkodo magyar ember nem fog rajuk szavazni.Mert tobbezerszer bebizonyosodott, hogy aki mar egyszer becsapott , az be fog csapni maskor is, mert jellemtelen !

  1. A nem magyarok támogatják a Jobbikot, akik asszimilációs európai nemzetet hozhatnak létre a történelmi Magyarország területén!
   ( Magyarként élni, a nemzetünk ellenségeként?

   1. Most akkor csak maga a „magyar”, vagy talán maga sem az ?:
    Kár erőlködni, zsákutcába keveredett.

    Ez is az amiről le kell szokni,
    hogy „majdénmegmondomkiamagyar” stílusról.
    Már csak néhány alaposan tanulatlan szánalmas
    emberke szajkózza ezt. A színvonal alacsony lesz ezzel.
    Egészséges felnőttek és fiatalok ettől a stílustól mesze járnak.
    Mindenki magyar egységesen és természetesen, mind a10 millió ember.
    Ha én valakivel nem értek egyet, attól Ő még magyar marad.
    Mindenki arra szavaz, vagy nem szavaz akire akar.

  2. Hozz fel egy példát, hogy mikor kit csapott be a Fidesz⁉
   Mióta Fidesz/KDnp kormány van, azóta javul Hazánk (Amely úgy látszik nem a hazád) helyzete‼

   1. A fidesz már mindenkit becsapott. Még téged is. Csak még nem ébredtél rá. Parazita módjára ellop, felél, elpusztít mindent. Talán ha elfogy az Uniós pénz áradata, felébrednek a fidesz mákonyt falók. A fiataljaink jó része elvándorol. Ez a tragédia nem Trianon. De álmodozni persze lehet…

    1. Érdekes Tamás , amikor gyurcsotány lopta szét az országot akkor sehol se voltál .. Én nem vagyok egy párt tagja sem , nem is hiszem hogy valaha is beállnék bármilyen pártba . De azt tudom hogy a baloldali kormányok alatt pokol volt az élet az országban . Most ezt a virusos balhét leszámitva jól élünk , nem lesik ki mikor , hol mit csinál , esetleg mit mond ? Egy dolgot tudok , az ország még most is nyögi a baloldali kormányzás áldott tevékenységeit . Érdekes , most is inkább a virus mellé állnak mint a kormány mellé .. Tudod bennem ez nagon nagy kérdőjelt ébreszt … Képesek lennének az ország népe ellen tenni csak hogy politikai tőkét kovácsoljanak , vagy inkább mindenáron kiszolgálják a globalista baloldali törekvéseket ??? Mindenesetre alávaló dolog amit elmüvelnek . És nem kell messze menni mire lennének megint képesek ha vissza kormányzásra kerülnének . Jó elrettentő példa a jelenlegi Budapesti ballib vezetés — vezetés ?? Inkább szabad rablás … Na látod ezért nem kér a ballibekből normális hazafi .. Aki meg rájuk szavaz , az vagy haszonélvezője a ballib rendszernek vagy agyhalott .

    2. Több kelet-európai ország fiatalja elvándorolt és nem csak a Fidesz éra alatt mentek el hazánk fiataljai…

    3. neked Trianon nem volt tragédia, mert nem a te személyes tragédiád volt .Nekünk AZ (is) VOLT !!

    4. elég furcsa hogy ma amikor minden információ max 5 perc kutakodás után megtalálható sok tájékozatlan azt szajkózza hogy összeomlik magyarország a fidesz lop…bla bla….amióta fidesz kormányoz nem volt soha ennyire erős a magyar gazdaság,építenek,beruháznak,növelik 10 év óta folyamatosan a fizetéseket,a családtámogatásokat,az agráriumot támogatjak ezen a héten egy új projekt 45 milliárddal..az oktatást,egészségügyben nagy javulások …új utak. óvodák..szóval épül ,erősödik az ország,folyamatosan új munkalehetőségek…jönnek a külföldi befektetők,a nemzetközi hitelminősítők is elismerik a magyar gazdaság növekedési sikereit…stb….miről beszél a sok buta tájékozatlan ,gyűlölködő balos szavazó..ráadásul elég buták ,mert egy olyan eszmét támogatnak a szavazataikkal amelyik történelmi ,politikai és gazdasági bizonyítékokkal igazoltan rendszeresen a saját nemzetére támadt,próbálta eladni,szét rombolni…kérdem én ha egy autószerelő elbaxxxa a kocsidat…elviszed újra oda javítatni ha igen buta vagy..

   2. Nos a TÁRKI felmérése bebizonyította ,hogy az ország lakosságából 4.6 millióan szegénységben élnek,köztük én is ! Akkor most miről beszélsz te ? IGEN IS becsapta, hülyének nézi, elszegényítette az ország népét ! Kivéve az az 1 milliót akit gazdaggá tett ! De hogyan ? !((((((

    1. Nos ha ezt a kommenet akkor irtad volna, mikor a elkúród trónolt, akkor azt mondanám van igazságod. De 2019 nov 27-én reggel 7 órakor ilyet irni a neten, hogy egy felmérés bizonyitotta a siralmas helyzetet, azt feltételezi, hogy nagyon beszivhattál az éjszaka, és nem igen emeled meg a vélhetően súlyos hátsódat- amit éhezőként növelsz a net előtt, hogy a csipás szemeddel szét is lehetne nézni, a sok sanyarú ember között, akik egymást szétszedve iparkodnak mindent leszedni a boltok polcairól.

    2. Nem gondolom hogy afidesz szegènyítette el azokat kik most szegènyek ,mikor a fidesz rezsi csökkentèst hozott lètre! Aki szegèny ebben az orszàgban az rossz döntèsek sorozatàt hozta, ès nemtudott megfelelő egzisztenciàt teremteni, így lemaradt afejlődèstől!Modja meg mit lehet olyan emberrel kezdeni aki nemtudja mèg a rezsièt se kifizetni? Egyetlen orszàg nincs a vilàgon aki akkora segèlyt adna szegèny embereknek,hogy a sorsuk àtfordulna gazdagba! Hitelel se lehet őket segíteni mert nemtudják visszafizetni! Amúgy meg a gyurcsàny kormàny pènzügyi gurúi találták ki,a deviza hitel euen formàjàt amivel szintèn elszegènyedtek emberek! Egyszóval mindenkinek a tetteièrt felelni kell ha rossz döntèst hoz azert is! Ma màr nincsenek vagyon elkobzàsok, padlás lesöprèsek mint a hàború utàni kommunidta diktatúràban! Munka alapú tàrsadalom van ahol dolgozni kell ès akarni kell!

   3. A Tanú c. filmben kérdezi a miniszter Pelikánt,
    „milyen a hangulat nálatok ? Mert a hangulatjelentések szerint jó”
    „Akkor biztos jó”, válaszolja Pelikán vállát vonogatva.

    Sem a rendszerváltásban, sem az uniós tagságban,
    sem a schengeni határokban nincs ott a mai miniszterelnökünk neve.
    Ott egész más nevek szerepelnek, ami ma már magyar történelem.
    Ez az ő baja alapvetően, megpróbál „történelmi” személy lenni,
    de az csak akkor sikerülhet, ha elintézné, hogy Magyarország királyság legyen. 🙂

    Ma egy 70 év körüli orvos nyugdíja 56 ezer forint, átdolgozott,
    gyógyított, tanult évek után. Nem írogat sehova az interneten ….. ő sem.

 10. Még egy hír Trianonról: 2020-ban nem lehet emlékezni rá. De miért? Mert 100 éve történt. Pont ezért kell emlékezni erről a szemtelen és aljas igazságtalanságról. Nekem momentán nagyon de nagyon fáj.

 11. Talán csak annyi hogy ebben az országban a történelem a legnagyobb tanító mesterünk. Sok- sok tapasztalattal , elörejutést de sokszor mintha ez nem is volna. NA tudunk változtatni mindenen csak akkarni kellene. 100-éves évfordulót pedig meg kellene ünnepelni mert ezek-azok is hozzánk köthetök.csak kitartás gyerúnk. E.Z. Szeged

 12. Nem a Magyartudat oldalon lennék? Hogy kerülnek ide sorosbérenc orbángyűlölők? Hogyan is üldöztük a nemzetiségeket? Úgy, hogy 4000 román iskolát tartottunk, míg a Regát a felét sem! Vagy amikor a gyulafehérvári oláhgyűlésre a MÁV ingyen szállította a küldötteket, hogy aztán az ottani ígérgetéseikből egy szót se valósítsanak meg? Egyébként szerintem csak az a magyar, aki magyarul gondolkodik, beszél és magyarul helyesen ír.

  1. Kedves András, minden igaz, csak az utolsó mondatával nem értek egyet ! Sajnos túl sok az olyan magyarul beszélő, gondolkodó aki helyesírásban kitűnő mint Kertész Ákos, Glatz Ferenc, Eörsi, Esterházi, Konrád, Korniss, Heller, és az egész Helsinki bizottság – sajnos a végtelenségig lehetne sorolni kozmopolita írókat, akadémikusokat, művészeket akik remekül képesek befolyásolni a tapasztalatlan ifjúságot a liberális elvek felé, ide számítva a kockás-inges tanárokat .
   Amit Trianonnal tehetünk, hogy sokféle nyelven tájékoztatjuk a világot a valós magyar holocaustról – bár mi nem önként hoztunk áldozatot – a 15 millió magyar ember sorsát megnyomorító igazságtalanságról. Beszélni kell róla nemzetközi szinten

   Koltai Lajosnak üzenem, nem elég magyarnak vallani magát, úgy is kell cselekedni – a fasizmus pedig nem más mint a bolsevizmus, kommunizmus vagy annak átcsomagolt alakja a liberalizmus. Mindenkinek joga megélni a nemzeti identitását, de nem egy másik országban bomlasztani…A trójai fa ló itt van országunkban ! A migráns simogató liberálisok nem magyarok – ez józan paraszti ésszel kimondható !!

   1. Divat összemosni a 2 diktaturát, de ez álságos. Persze egyik se legyen.
    Amiben egyezik a 2, az az 1 párt rendszerű központi (katonai) uralom.

    A fasizmus alapja olasz, de a hitleri felülírta azzal, hogy az emberiség
    egy részét ki akarta írtani, a többin pedig uralkodni.

    A kommunista diktaturák alapja Lenin, de attól alaposan eltértek
    a későbbiek, mint pl jellegzetes a magyar Kádár-korszak,
    ahol 56 leverése után jöhetett a „vidám barakk”.
    Más volt a szovjet, kínai, vagy most pl ÉKorea kommunista diktaturái,
    vagy a Kuba, ahol szárnyal a turizmus.

    Nálunk a fasizmusnak Horthy M irányításával és a kommunizmusnak
    is volt hazai verziója, a Rákosi, Kádár szocépítés, a másik különbség,
    hogy mig a magyar fasizmus jelei már látszottak 1882 -ben,
    majd 1920 -tól beindult jóval a nácik megszállása (és a „nyilasok”) előtt,
    a magyar kommunizmus csak a sztálini bekebelezés miatt jöhetett létre

    1. erősen betanult agitprop szöveg…Horthy rendszere nem volt fasizmus, 1882-ben még a fasizmus olasz szülőhazájában sem látszottak annak semmi jelei, az 1. vh. alatti antant s bolseviki bomlasztás ill. az az utáni „békerendszer” szülte elégedetlenségből született a fasizmus. Magyar fasizmus tk. csak a nyilasuralom 2-3 hónapjáig létezett, ezzel szemben a kommunista rákosi stb. diktatúra 53 évig, utána a liberáltszocialista maffia még kb. 16 évig, nos utána van egy nemzetibb, konzervatívabb irány ami lassan visszavezethet oda hogy ismét nemzet lesz a népből s nem szégyelli vagy tagadja meg múltját…

   2. „Thomas Webb”: Ezek szerint maga itt az egyetlen magyar ? 🙂
    Meg fog lepődni, mindenki az, még Magát is elismerjük magyarnak,
    még ha butaságokat is állít. Sebaj …..

  2. Nem igazán értem a célzást, de ha erre gondol, akkor:

   Magyarország vesztese volt az I VH -nak,
   majd a trianoni csonkítás (okai tankönyvben),
   a kommunisták agresszív hatalmi törekvései.
   Ekkor lett vezető Károlyi Mihály, e hatalmas terhekkel a nyakában.

   Vezette az őszirózsás foradalmat, kikiáltva a köztársaságot amely
   a háború azonnali befejezését, az ország függetlenségének megteremtését,
   a demokratikus reformokat és a nemzetiségekkel való megbékélést
   követelte az ország területi egységének sérelme nélkül. (összesen 12 pont)

   Munkatársa elárulva, átjátszotta a hatalmat a kommunistáknak.
   A románok bejönnek, ez már sok volt, Károlyi lemond.

   Aztán az antant (ellenség) ráveszi Horthyt Trianon aláírására,
   cserébe lemondatják Kunékat és kizavarják a románokat akik
   ellen csak a kommunisták harcoltak egyedülállóan.
   Így a hazaáruló Horthy védőszárnya alatt megalakul a fasizmus hazai
   verziója, a maradék esélyünket is elvesztve bármi féle határ rendezéshez.
   Az ellenség által beszervezett Horthy Miklósnak személyes ellensége
   lett az utolsó legitim magyar államfő Károlyi Mihály.
   Nem sok híja volt, hogy a magyarok ország nélküli földönfutók legyenek

   Egy edzett, kemény, agressziv …stb politikus sem bírta volna ezeket,
   gyerekkorában súlyosan egészségügyi hátrányos volt, amit sikeres
   műtét hozott rendbe, így lett egészséges, felfedezve az életet.

   1. borzasztóan ferdítő, erősen betanult agitprop szöveg…
    Károlyi egy degenerált, aljas Antant ügynök volt,aki meggyilkoltatta a miniszterelnököt,Tisza Istvánt, felbomlasztotta a királyságot, megtiltotta az ellenállást, átengedte az országot az ellenségnek aztán lelépett.
    Horthy is antant jóváhagyással lett az aki, de a gyáva károlyi „Csehszlovákiába”, Kun B. a Szovjetunióba „menekült”, egyik sem vállalta tettei következményeit, így valakinek „el kellett vinnie a balhét”, vagyis aláírni a diktátumot. Utána kényszerpályán mozgott az ország…csak hát nagy szövegek durrantása helyett sokat, sokat kéne még a roboz nevű trolloknak olvasni…

    1. (lehel ?)
     2 különböző „lehel ” is van itt meglepő módon.
     Ennyit „troll” ügyben 🙂
     A történelem pedig egy tudomány és nem az
     indulatok, álmok világa,
     azt úgy hívják „mese, vagy legenda”.

    2. (lehelnek egy kis hazai töri)

     Károlyi Mihály. 1918-19. miniszterelnök,
     az első magyar köztársasági elnök.
     Őszirózsás Forradalom, vagyis elszakadtunk a Monarchiától.
     Magyarország köztársaság, irány a polgári demokrácia.
     Az ország háborús vesztes, Trianon, lepusztult gazdaság,
     éhínség, spanyol nátha járvány, kommunisták nyomulnak,
     a románok megszállják az országot, ekkor Károlyi lemond.

     Az üresen maradt hatalomba beülnek a kommunisták,
     akik harcolnak a románok ellen (egyedül), de nem osztanak
     földet, és terrorizálják a gazdagokat, ugyanakkor Horthyék
     hátbatámadva őket a lakosságot gyilkolják.
     Ezután találja meg az Antant Horthyt Trianon aláírásához.

     Károlyi szobrát a mai kormány eltolta a Parlament mellől
     a Balatonra …………….
     Oliver Cromwell szobra változatlanul a helyén Londonban.

  3. Nem voltak választások Magyarországon, mert Tisza István
   félt attól joggal, hogy a magyarság kisebbségbe szorul az országban.
   Az osztrákoknál már bevezették, mi nem követtük a kor szellemét.
   Ettől még önmagában nem tört ki volna a „Nagy Háború”, de az már hosszú ….
   (Mi köze ennek Soros Györgyhöz, Orbán Viktorhoz, Kádár Jánoshoz, tatárjáráshoz, mohácsi vészhez ?)

 13. RÁ kéne venni az EU-t, hogy a Hazánk területére bevándorolt gazdasági migránsokat ossze fel a nyugati országok között kvóta alapján‼
  A sok román biztos jól érezné magát Franci-, Német, Svéd- Spanyol országokban, ahol magasabb a munkanélküli segély‼

 14. Ember.
  Aki tud magyarul és magát magyarnak is vallja, Ők a magyarok.

  Senki soha többé nem mondhatja meg, nem döntheti el
  a másikról, hogy mi, vagy ki legyen. Ez „öngól”.
  Az volt a magyar fasizmus egyik ismérve.

  1. Koltai-magyarok: Ez így van, hajszálpontos. Természetesen.

   Webb:
   Most hirtelen sok lett az „ellenálló”, szánalmasak a jelszavak,
   megy a „magyarkodás”, „keresztényezés” egy javarészt ateista országban,
   de ha holnaptól megint egy Kádár szerű rendszer jönne,
   lenne ám hatalmas pálfordulás, újra nőne a „partizán mozgalom” létszáma.
   Trianon pontos és összes valódi okait már illene elolvasni,
   hiszen ez is a magyar történelem része, még ha lesúlytó is.
   Tudomásul kell vennünk, hogy az alapvető okai mi magunk vagyunk,
   mi tehetünk róla.
   Van olyan ország, ahol már a kisebb lopást is karlevágással büntetik,
   ez szörnyű, de azért a lopásról mégis csak a tolvaj tehet személyesen.
   Vagy USA -ban valaha 2 marihuánás cigaretta birtoklásáért valaki
   10 évet kapott, végül a tömegek felháborodása kihozta a börtönből.
   Hát a mi Trianonunk is hasonló, aránytalan büntetés, de attól
   a bűncselekmény még megtörtént.
   A világot nem kell „tájékoztatnunk”, ismerik jól,
   láttam erről több kinti dokumentumfilmet is, viszont nekünk
   fogalmunk sincs a „világ” történelméről …sem.
   Másfelől az embereket nem nagyon érdekli a történelem, sehol.
   Az ifjúságot nem kell félteni, már se Kádár -, se Horthy -rendszerek ..
   szabadon járhatnak – kelhetnek a föld bármely országában,
   ma már olyan is kimegy aki nyelveket sem tud, majd megtanul.

   1. „a bűncselekmény még megtörtént.”
    Milyen bűncselekményt követett el Mo. amiért meg kellett így büntetni???
    „A világot nem kell “tájékoztatnunk”, ismerik jól,
    láttam erről több kinti dokumentumfilmet is, viszont nekünk
    fogalmunk sincs a “világ” történelméről …sem.”
    A világnak fogalma sincs arról mi történt, nem is érdekli, amit láttál majd mind propaganda anyag. Az igazi történelmet csak hosszas, kitartó kutakodással,átgondolással lehet megtudni, semmiképp se 1-2 filmből…

  2. Koltai Lajos szerint:
   2019.10.16 – 18:08

   „Ember.
   Aki tud magyarul és magát magyarnak is vallja, Ők a magyarok.

   Senki soha többé nem mondhatja meg, nem döntheti el
   a másikról, hogy mi, vagy ki legyen. Ez “öngól”.
   Az volt a magyar fasizmus egyik ismérve.”

   Így van.
   Ide másoltam, mert kuszák lettek a „válaszok”,
   ez nem nekem szólt, hanem valakinek feljebb 🙂

   Ez a néhai Trianon kapcsán is fontos,
   de ma már át lehet sétálni a szlovákokhoz
   egy remek eredeti sztrapacskához. Érdemes.

 15. Egyetértve a „Hegyi M” és a „Koltai” írásokkal, hozzátéve.

  Most volt egy órás film az I. Világháborúról,
  abban nem szerepeltek a magyarok sem (pl. a Monarchia),
  csak a szegény angol áldozatokról szólt a film, néha németekről is.
  Vajon mit kerestek az angolok Európa közepén, netán valaki
  megszállta Angliát , és mit kerestek Arábiában, Törökországban … ?
  A filmecskét (riporter M.Palin) a „nagy” BBC kreálta.
  Egy másik filmben ami a lengyelekről szólt, csak lengyelek nem szerepeltek,
  és a szöveget az idős színész (M.Károly) olvasta fel a wikipédiáról.
  Mindkét film a „közmédiának” nevezett csatornán úszott le.

  A trianoni „békeszerződés” pedig a II. Világháborút alapozta meg,
  „hála” a franciáknak, angoloknak, amerikaiaknak, oroszoknak,
  akik radikalizálták a németeket (is) erre világ-terrorizmusra. 50 millió halott.

 16. A „polgári demokrácia” kitörése óta ez a szegény országa paraziták martaléka lett.
  Előtte még volt némi fejlődés.

 17. Bocsanat az ekezet nelkuli iras miatt. Californiaban elek a tengerparthoz kozel. DE sokat gondolok a regi hazamra. Voltam otthon mult nyaron egy csaladi okbol, eskuvo volt. Budapest nagyon szepen ragyogott. Rengetegen voltak ott, nehez volt ki igazodni. De mennyiben vagyunk mi is Putin szebeben? Honnan jott nekunk penzunk ujja epitesre?
  Kulonben a Magyarok nagyon sok kulturat hoztak ide . Egesz Hollywood majdnem velunk kezdodott. Korda Sandot megteremtette az Angol film kulturat. Nekik semmi se volt. Muveszeink akik Oscar dijjat is kaptak megteremtettek az Etyeki hatalmas film studiot, a Korda Sandor studiot nem messze a fo varostol. Magyar neveket lehet olvasni minden mozi utan. Ugy hogy most kissebbek vagyunk teruletunkre nezve, de vannak nalunk sokkal kissebb orszagok is, akik megis jatszanak kulturalis szerepeket a vilagon. Terulet nem szamit annyit mint a tehetseg es a kitartas. ez a fontosabb terulet .

 18. Amerikai Magyar Közlap
  Hungary has such a vast permanent print for all of Europe. The bastians, castles, villages, cultural influences can be seen all over Europe.
  It may well be as some have said that the Magyars are the foundation to many cultures and their influence in life is seen almost everywhere.
  So, if you think about it, our land may be small today but our contributions to the world makes #Hungary a pillar, a foundation, influencing world-wide.
  We are all over the world.

 19. Azt hiszem, Istennek szüksége van minden népére, de amikor az emberek nem szeretik egymást, semmi köze sincs nekik. Mint Jézus mondta, egy olyan királyság, amely belülről szakad meg, biztosan el fog pusztulni. Az egyetlen módja az, ha jobban szeretik magad, függetlenül a nyelvtantől. Sajnálom a közelmúltbeli történetedet, de talán ez isteni büntetés volt, és valahol alapvetően tévedtél. Őszintén nagyra értékelem nemzetét és kultúráját.
  Szeretettel, Romániai román nő.

 20. ATTILA -NÉZZÜNK SZEMBE MAGUNKAL POLITIKAI HACACÁRÉK NÉLKÜL–A HUNOK MÁR NEM ELŐDEINK HANEM VALAMI FIN-UGOR HANDABANDA SZERINT VAGYUNK ITT EUROPÁBAN . DE SAJNA VAN KB.600 HUN EREDETÜ SZAVUNK AMELYEKET MAI NAPIG HASZNÁLUNL KISSEBB ,NAGYOBB VÁLTOZÁSOKKAL. CSAK EGY KICSIT UTÁNA KELL NÉZNI. VAN ILYEN A FINEKNEK??? NA UGYE ,HOGY NEM. ŐK VOLTAK AZ ELSŐ BIRODALOM AKITŐL RETTEGETT KÉTT ROMAI BIRODALOM ÉS VAGY HUSZFÉLE VÁNDORNÉP. SZÉTESTEK MINT BIRODALM HUSZ KUTYA HUZTA SZÉLYEL DE PÁR SZÁZ ÉVVEL KÉSŐBB A MAGYAROK VISSZAÁLLITOTTÁK RÉGI NAGYSÁGÁT. SZENTISTVÁN -NAGYLAJOS STB, TRIANONNAL IS UJRA JÁTSZOTTÁK A TŐRTÉNELMET . DE TŐBB MINT VALOSZINÜ A JO MAGYAR KŐZMONDÁS SZERINT „AMI KÉSIK AZ NEM MULIK” MIT MONDOTT MINDSZENTI BIBOROS HERCEGPRIMÁS „HA VAN EGYMILIO MAGYAR AKI IMÁDKOZNI FOG „-„NINCS VESZVE SIMM”I!!! EZEKET A TÉNYEKET NEM LEHET MELLŐZNI SEM MEG NEM TŐRTÉNTEKNEK TEKINTENI. VALAHOGY IGY KELLENE GONDOLKODNIA FELELŐSEN MINDEN MAGYARNAK!!

  1. Tisztelt Attila

   Én nem hiszem, hogy így kellene gondolkodnia mindenkinek,
   ezt bízzuk az emberekre.
   Bejegyzése hemzseg a helyesírási hibáktól, ami nálam is előfordul,
   de magánál ez kriminális, a csupa nagybetű pedig „kiabálást” jelent a neten.
   A történelmi és nyelvi megállapításai pedig kusza és érthetetlen.
   A „tényeket” is inkább hagyja a történészekre, sok jó könyv van.

   Más.
   Tisztelt Szerkesztőség,

   Elnézve írásaikat, bár nem mindennel értek egyet, de gratulálok
   és köszönöm, hogy bátran kirakják mindenkinek a véleményét.
   Ez a mai világunkban nem is olyan természetes, lassan egyedülálló.
   De azért remélem, hogy nyomdafestéket nem tűrő és/vagy
   gyűlöletkeltő bejegyzések nem kerülnek ide.
   További sikeres tevékenységet.

 21. „Anna” angol nyelvű szövegére reagálva,
  ahol még szerencse, hogy látszik a kifejezetten magyar érdekeltség (fejléc).

  Természetesen az erős túlzás,
  eu kastély-vár maradványok tömege származik a templomosok keresztesháborúk
  építkezéseiből, az alapok Arábiában, egy elhíresült diplomamunka pont
  ebből származik (Lawrence és később Wooley), ma is hozzáférhető.
  A templomosokat 1314 -ben megsemmisitették vagyonukért,
  Franciaország nagy lett, de a franciák szerncsétlenek. Röviden.

  Más, de szintén a témakörhöz ….
  Burg volt izraeli belügyminiszter nyilatkozata, Izrael Magyarország hasonlóság:
  „Mind a két ország római provincia volt: Pannonia, illetve Palesztina néven. A középkorban mind a két országot lerohanták a tatárok, aztán hosszú ideig éltünk török fennhatóság alatt. Maguknak volt egy Kossuthjuk, nálunk ugyanezt a szerepet töltötte be Ben Gurion.
  Az is közös, hogy a magyarok és a zsidók nagy része is szétszóródott a világban, az országhatárokon kívül él. Egy különbséget emelnék ki: mi tudunk idegen nyelveket, maguk nem, pontosan nem is értem, hogy miért nem.
  – Ja, még van egy közös vonás: mindketten az amerikai bankokból élünk.”

  „– Háromezer-háromszáz évvel ezelőtt Meri Neptah fáraó azt vésette fel egy fekete gránittömbre: „Összezúztam Izraelt, magva sem maradt!”
  Tudja valaki, hogy ki volt Meri Neptah? Azt hiszem, senki sem emlékszik rá”
  Ez nálunk Ferenc Ferdinánd a „trónörökös” terve volt:
  „lesz radir, amivel a magyarokat letörlöm a térképről”, majd egy
  osztrák-magyar boszniai szerb terrorista eltette lábalól.

  Ha fontos a magyarságunk, akkor ismerni kell a történelmünket is, szerintem.
  Szépek lehetnek az indulatok, de ész nélkül sima focidrukkerek vagyunk
  egyik kezünkben sörrel, a másikban szotyolával és a vezérszurkoló majd
  beint nekünk, hogy mikor, mit szajkózzon a kórus. Az ilyeneket utálják
  pl Erdélyben, de nagyon, szerencsére csak ritkán vetődik oda 2-3 hasonló.

 22. 30 év alatt nem voltunk képesek felépíteni egy új Magyarországot,
  pedig egy ápoló kinyitotta a zárt osztályt, amiben addig lakoztunk.
  Szerencsések azok, akik ma már nem ragaszkodnak hazájukhoz,
  és minden további nélkül letelepednek valahol Ny Eu -ban.
  Ők járnak jól, bár nyilván magyarul álmodnak még sokáig.

  1. Összetartozás érzést okoz nálunk a közös nyelv.
   Ez különösen külföldön érezhető, mert ott még nem voltunk összeugrasztva.
   Voltunk a fasizmus és a kommunizmus követői, de már nem érvényes egyik sem.

   Csak néhány démonjait kergető ember látható a neten, akik a számítógép
   előtt ülve nyomoznak folyamatosan esetleges „követőkre”, mintegy önmaguk
   igazolására.

   Mai közéletben szereplők már mind „megvilágosodtak”, akik a koruk szerint
   még részt vettek a „szoc építésben” (lásd Orbán V. és Gyurcsány F. életrajzok),
   mert mindenki más vagy nem él már, vagy nyugdíjas, vagy később született.
   (minden hozzászólás előtt ott a „szerint” szó, így nálam is)

 23. A hazai érzelmi hozzáállásunk örök, ez természetes,
  de a történelem egy tudomány, ami ezt nem tartalmazza

  Egy történész írja: „Trianon értelmezhetetlen az 1.VH nélkül”.
  Ha győzünk maradnak a határok, a magyar lakosság,
  a magyar birtokok, de a szerb, horvát, szlovén és a többi nemzeté is.
  Vagyis úgy beleestünk volna a dél szláv polgárháborúba,
  „mint ide Lacháza” előbb vagy utóbb. Megúsztuk az idióta
  vezetőink (1920 -tól) ellenére is ezt legalább.
  (Valamint a trianoni szerződés egyben a 2.VH egyik kiváltó oka is volt,
  nem megyek bele a lehetséges háborús helyzet fantáziába, fölösleges)

  Ami a „szép” gazdasági statisztikákat illeti, ezek sosem fedik
  a valóságos állapotokat. Lehet nagyon jó egy ország külső képe,
  miközben a nép szerencsétlen, összeugrasztották, rabszolga,
  háborúba sodorták, (lásd pl Druon -tól a 100 éves háború előzményei..)

 24. A valódi lényeget egyetlen hozzászólásban sem olvastam. A SZABADKŐMÜVES világuralmi törekvések folyamatát kell megvizsgálni,megnézni,hogy magyar oldalról kik voltak ezek név szerint és akkor minden sokkal egy értelmübb lesz.

  1. „VaSándor”:
   Mi az, „valódi lényeg”, meg „Szabadkőművesek világuralmi törekvése” ? ? ?

   Az internet nevű programot használva láthatjuk más számítógépek tartalmát,
   már amivel hülyítik a nagyérdeműt (álhír, reklám, propaganda … stb).
   A mi dolgunk, hogy, ne a szemétben turkáljunk, hanem használjuk
   a józaneszünket.

 25. Magyar történelem nem csak a tankönyveinkben található, hanem a
  magyar irodalomban is ha valakit valóban érdekel Magyarország történelme.
  Itt is írták feljebb a legjobb példát:

  Nemeskürty István: MI MAGYAROK
  (1989. címlapon a “Rákóczy induló” festmény)

  Nyilván más is van, de ez idáig ez a legjobb hazai történelem összefoglaló. „Jó helyen volt jókor” a kiadása.
  Azóta minden film és tankönyv is erre támaszkodik mert hiteles és olvasmányos egyedülállóan.
  Minden kor át akarja írni a történelmünket a saját politikai kampányának megfelelően.
  Nem árt ismerni a valódi történelmünket, sarlatán, elmebeteg fércművek felkutatása helyett.

 26. Ha átolvassuk Magyarország történetét egy lépésben,
  akkor azt érzi az ember, hogy I.István túl nagy területet hozott létre,
  nem voltunk képesek azt egyben tartani, és tele voltunk ellenséggel.

  Tatár, török, nem segített senki, majd a németek is nekünk estek.
  A 3 részre szakadt országban (habsburg, török, Erdély-Szapolyai),
  még az erdélyi székelyek nagy többsége is török párti lett, sőt,
  volt aki román. De még a lengyelek is lecsaptak a magyar trónra (!)
  Aztán jött a cári orosz, majd a másik is, és angol, francia.ármányos
  gyarmatosítási törekvések. Hát így könnyű volt Magyarországot
  szétszedni a versailles -i „békeszerződés” (Trianon) ürügyén.

  Az Európai Unióban már csak ezért is ott a helyünk, hogy folyamatosan
  emlékeztessük a valódi történelemre az ott parkoló országokat,
  akik ezt a szőnyeg alá söpörték, bár az egyik már kihullott (Brexit)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük