2023.12.07.

33 thoughts on “Trianon- Ausztria miért kapta meg az Őrvidéket?

 1. Ebben a pár sorban valóban nem lehet a bonyolult háttér okokra rávilágítani, csak sejtetni… Lehet, hogy anyagilag és politikailag jobban jártak az elcsatolt őrvidéki magyarok, ám annyi szomorú, hallgatag embert máshol nem láttam. Mint már, akik megmaradtak magyarnak, mert akik asszimilálódni próbáltak, ugyanolyan zajos, harsány, erőszakos emberekké váltak, mint az osztrákok, akik hiába kicsik, mégis mernek nagyok lenni. Lásd bankjaikat, akik itt, Magyarországon legalább annyi ember életét rövidítették meg, mint anno a szabadságharc után.

  1. Teljesen egyet értek,ráadásul aki tud magyarul beszélni az sem szólal meg anyanyelvén.Jobban kihasználják és lenézik arrogánsan a magyarországi magyarokat,de nen csak otthol, hanem ha átjönnek itt is!Szégyenletes!!

    1. Nem, van ahol otthol, ez egy régies tájszólás.
     Ha nem ismered ezt a kifejezést, az baj,hiányos a műveltséged.

     1. Szerintem nem baj. Vagy Te hány olyan embert ismersz, akinek teljes, és tökéletes a műveltsége minden területre kiterjedően?

    2. Tájszólásokban az ” Otthol” is helyes. Értelmezés szerint a fonetika is mutatja, ” Ott-hol” , hol az ott-honunk, az ottlétünk, az odatartozásunk van….

   1. Így igaz, tisztelt Tutkovics úr! Saját tapasztalataim alapján írtam az összegzést. (Rég hallottam már az „otthol” kifejezést, örömmel töltött el.)

  2. A zajos, harsány és eröszakos emberek nem valószinü, hogy az egykori magyarokból fejlödtek ilyenné. Ez ugyanis nem a magyar ember sajátja. A bankár az pedig megint egy másik kategória. Sok nemzetiségü a mai Ausztria. Azt, hogy „OSZTRAK” csak mi mondjuk igy ? Vajon miért? Hiszed, hogy osztrák megnevezés nem az „Österreich”-böl származik ?? Elhiszed-e nekem ?!
   OSZTRÁK = ÖS-TRÁK – na látod ez megmutja, hogy valójában kik voltak a mai Ausztria öslakói, és ezt te magyarul, és csak is magyarul tudod megmagyarázni.

   1. egy másik takarásból értelmezve: öster- reich= keleti gazdagság, keletről jövő gazdagság….

    ” Vizsgáld meg a felhőt, honnan keletkezik..”

 2. Miért, miért? Az osztrákok mégis csak a „mi kutyánk kölykei”, még ha rosszalkodtak is egy kicsit. A magyarokon pedig „már megint nem volt sapka”. Persze szigorúan antirasszista alapon.
  „Ungarorum eliminandos esse!”

 3. Tisztelt Anna!
  Ennél pontosabb,találóbb megfogalmazást a helyzetről még nem olvastam!

  1. Köszönöm! (Csak(?) az bánt, hogy a magyarok még mindig nem képesek az önérdek érvényesítésére.)

 4. alapjaiban egyetértek azzal, hogy Trianon gyalázatos diktátum volt Magyarországra nézve. azonban történelmi kutatásaim sok mindenben nem egyeznek a cikkben írottakkal: a 20-as években Sopronban javarészt „poncichterek” (sokan azt mondják, hogy svábok, de ezt most ne is firtassuk) laktak. a nagy többség tehát német ajkú volt (attól még sokan magyarnak vallották magukat. a kettő nem zárja ki egymást). a lényeg, amiért Magyarország mellett szavaztak, elsősorban a vallásuk volt (a lutheránus vallásúak nem akartak a katolikus Ausztriához tartozni. a másik fontos érv éppen a gazdasági helyzet volt. bármilyen hihetetlen, de Magyarország (mint erős agrárország) jobban állt akkoriban, mint Ausztria. itt még nem a második VH után vagyunk! a Kékfrankos bornak nagyon jó piaca volt Magyarországon, az osztrákok akkor még alig ismerték. Bécsből sokan jöttek élelemért Sopronba. a „más nemzetiségűek” többnyire ugye a „krobotok”, vagyis horvát nemzetiségűek. ők Soprontól keletre laknak főleg (Kópháza, Hidegség, stb.), és a népszavazás kimutatja, hogy szinte mind Magyarország mellett szavaztak. Cenk úgyszintén. mást mutat pld. Harka, Ágfalva, Balf, Bánfalva, Fertőrákos, ahol a „sváb” lakosság 80-90 %-a szavazott Ausztria mellett. minden osztrák kisiskolásnak megtanítják Burgenlandban, hogy Sopron azért nem került Ausztriához, mert a magyarok csaltak (az evangélikus lelkész halottak nevében adott le szavazatokat, ami utólag kiderült, ill. az Erdészeti Egyetem diákjai is szavazhattak, akik az ország minden részéről jöttek). és hogy állítólag a poncichtereket megfélemlítették, hogy ne menjenek el szavazni. ez lehet mind igaz, de a végeredményről, a 67,2 %-ról már nem beszélnek. a cikk nem tesz említést arról, hogy minek, ill. kiknek köszönhető a szavazás: amikor vonaton jöttek az osztrák csendőrök átvenni a közigazgatást, Ágfalvánál jó nagy meglepetés érte őket: a Prónay Pál féle „rongyos gárda” nem hivatalos katonái lövöldöztek rájuk. kevesen voltak, jól szétszóródtak, mímelvén, hogy mekkora „hadsereg”. a legtöbben Kecskemétről jöttek és Izsákról. diákok is voltak köztük. mindkét oldalon voltak halottak. az osztrák csendőrök vonata visszatolatott. Bécsújhelyig meg sem állt. na ennek a harcnak eredményeként lett később népszavazás.

  1. Az,hogy a halottak is szavaztak,vagy az erdészek is ,söt olyan szöveg is volt,hogy katonai alakulatot telepítettek,hogy több szavazó legyen,nem igaz.
   Ugyanis a szavazó névjegyzékbe csak azokat vették fel,akik a szavazás előtt 4 évvel a településen állandó bejelentettként laktak. A szavazást más nemzetek tisztviselői és tábornokok ellenőrizték.

 5. Az örséget azért vették el, mert a vesztes Ausztria kieggyezést, kártérittést követelt Tirol elvesztéséért az olaszok részére. Minden más szomszédja „nyertes” volt, igy ezektöl nem mert elvenni semmit, Svájc semleges volt, a Németektöl meg nem mertek, igy maradtak a magyarok, mi hülyék. Ha a szar Habsburgok a magyar miniszternek aláirják a visszatérö frontkatonák további fegyverbentartását, akkor Magyarország ma Nagy-Magyarország lenne. Négy napig nem irta alá a „Magyar-király (szar Habsburg, dögöljenek meg, meg rohadjanak el), majd lemondása elött kinevezte a félbéna, dadogo Károlyit. A magyar honvédelmi-miniszter meg hazatért és a katonák le lettek fegyverezve. Ma meg a szar Habsburgok megint a magyar trónra akarnak ülni, és vannak hülye magyarok akik ezt elösegittik. Még idén lesz az elsö próbálkozás evvégett.

 6. De mi is a lényeg? Elvették, ellopták az ősi földet. Ma már mindenki írhat bármit, kutathat elemezhet. A lényeg a lényeg, azt az anyaföldet amit addig 1000 éves határunk védett azt ma már idegenek bitorolják. Ennyi. Nem kell szépíteni, nem kell megmagyarázni.

 7. A fenti hozzá szólások mind igazak, de hozzá kell tenni, hogy az őrvidéket a „sógorok” dél Tirol elcsatolásának ellentételezéseként kapták sajnos a mi rovásunkrra.

 8. Tudomásom szerint voltak, akik ott egy folyosót szándékoztak létesíteni az északi és déli szlávok között (hogy aztán a magyarok tényleg elmerüljenek a „szláv tengerben”). Aztán valahogy ez mégsem sikerült, és valószínű a Tanácsköztársaság miatt nem Magyarország, hanem Ausztria kapta meg.

 9. Oster Reich. Keleti Birodalom. A német birodalom keleti része, azaz Österreich. Ennyi; nem több, nem kevesebb. Nem ős trákok!

 10. Ausztria a békeszerződésben aláírta,hogy nem fog Németországgal egyesülni és lemond Dél-Tirolról az olaszok javára. Cserébe felajánlották az Őrvidéket! Szálasi felvetette egy Hitlerhez intézett levelében,onnan nem beszámíthatónak tartotta. Meg kell nézni – régen magyarok voltunk – című sorozatot,róluk szól. Felmerült a deportálásuk is az anschluß után és az itteni kommunista hatalomátvétel után is,ezt miért nem írtátok hozzá? Ekkor 1948-50 -ben indult el a tömeges asszimiláció. Az anschluß-ig jobb életszínvonal volt hazánkban,mint az osztrákoknál.

  1. …ha az Antant szabadkőműves vezetőinek országunk elleni ármánykodását hónapokkal előbb általunk megismert, országdaraboló, nemzetgyalázó paktumának aláírására a mi nemzetidegen kormányunk (a kormányzónk tudtával!) nem küldi ki a szabadkőműves aláírókat Trianonba;
   ha a nemzetgyűlés a hónapok óta tartó sírás-rívások, tüntetések, cikkezések ellenére nem ratifikálja egy évvel később a sokezer-triliárdos nemzeti vagyonunk trianoni elherdálását;
   de ha mégis, ezt a kormányzó nem írja alá(!), hanem előtte népszavazást rendelt volna el;
   ha az Őrvidék területén a Rongyos Gárda által kikiáltott független lajtabánsági államot a kormányzó a Nemzeti Hadsereggel az osztrák csendőröknek nem segített volna felszámolni, hanem elismerte volna;
   ha a kormányzó mindenáron nem akart volna a szabadkőművesek (zsidók) uralta Népszövetségbe igyekezni,
   akkor minden másképpen történ(hetet)t volna…

   A csehek, románok, szerbek által megszállt területeinkről a politika változásával, egy idő múlva elkotródtak volna a megszállók.
   Így azonban ki lettek elégítve a rablók igényei.
   Néhány ezer négyzetkilométer kivételével rajta maradhattak a megszállt területeinken, megkapták hozzá a javainkat és még kárpótlást is kellett fizetnünk nekik.

   Sajnos, az elmúlt 30 évben az idegenszívűekből álló kormányzataink (az összes!) sem tettek egyetlen hivatalos lépést sem a békés revízióra. Inkább a trianoni paktummal Csehszlovákiának adott Kárpátalját az ukránoknak adták, az olaszok által ’24 ben bekebelezett független államot: Fiumét meg az olaszoknak hagyták.
   Hogy a felvidéki és a vajdasági politikai-jogi változásokról ne is beszéljünk.

 11. Bejártam az Őrvidéket /Burgenland/ Északtól-Délig, Kelettől- Nyugatig, Fertő tó környéke MAGYAR jellege megmaradt főleg a Fertő

  Zúg/ Zick See/ madárvilág Moson bánfalvától – Fertő Boldogasszony falváig szürke marhák, apró tavak, gémes kút, síkság puszta….

  Közép Őrvidék Horvát falvai MAGYAR névből Filezs/Füles/ eredeztetik ma is a falvak elnevezését ! Magyar falvak : Közép Pulya Alsó Őr, Felső Őr, Őrsziget, Nagyszentmihály Elnémesedett : Boldogasszony, Nezsider, Feketeváros Lajtakáta stb

 12. Ami a Monarchiát illeti, volt egyszer egy Őszirózsás forradalom,
  ami 3 napig tartott és talán az egyetlen normális
  vezetőnkre emlékeztet, Károlyi Mihályra.
  A szobrát áttolták Balatonra, az aktuális főideológusunk az emlékétől is fél.

  Bár az Istváni magyar állam mindössze 500 évig tartott (1541 Buda),
  a trianoni csonkítás közvetlen lehetősége a háborús vereség volt,
  de mi is megtettük a magunkét előtte, föladtuk a „nemzetiségi ziccert”
  az angol-francia-usa gyarmatosítóknak a szerb-cseh-szlovák-
  román- egylettel a háttérben.

 13. BKissTóthLászlónak ..
  Természetesen semmi nem igaz abból amit ide írt.
  Fölösleges cáfolni a gyűlöletkeltő koholmányokat,
  olyan mintha azt bizonygatná, hogy a Föld lapos.
  Gyógyulást ….

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás