Ha még nem láttad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGKÉSETT NYÍLT LEVÉL (SAJNOS A GYORSAN PERGŐ ESEMÉNYEK  MIATT CSAK  POSZTUMUSZ  ELNÖKI FUNKCIÓRÓL VAN SZÓ)

FELDMÁJER PÉTER  ÚRNAK

A MAZSIHISZ ELNÖKÉNEK

TISZTELT ELNÖK ÚR!

Tekintettel az Ön hézagos és felületes történelmi ismereteire, nagyfokú elfogultságára, cionista gondolkodására, figyelmetlenségére, udvariatlanságára és cezaromániás nyilatkozataira, kísérletet teszünk arra, hogy meggyőzzük Önt az elnöki funkciójából való távozás szükségességéről.

Hazánkban most nem a JOBBIK veszélyezteti a társadalmat, hanem Ön és részben a MAZSIHISZ, valamint az MSZP nótáját fújó balliberális hazai és külföldi ellenzéki körök.

Ön és az Ön által vezetett MAZSIHISZ fatális szereptévesztésben vannak: életünk szinte minden területén kiváltságot igényelnek maguknak! Önök kívánják eldönteni, hogy elődeink (hőseink, nagyjaink) kiket tiszteljünk, kinek és hol lehet emlékműve, mik lehetnek a nemzeti szimbólumaink, mit tartalmazzanak az iskolai oktatási anyagaink, kik lehetnek terek, parkok vagy utcák névadói, melyik pártot kell megszüntetni, stb.

Ugyanakkor Önök nem kifogásolták a Magyar Kommunista Munkáspárt létét és nem határolódtak el az egykori Tanácsköztársaság (Kun Béla és társai) rendszeres megünnepléseiktől, Szamuely és a Lenin-fiúk gyilkossági orgiáiktól, Rákosi koncepciós pereitől, Kádárék tömeggyilkosságától, hazaárulásuktól és erkölcsi – gazdasági pusztításuktól.

Egy szóval sem nehezményezték a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai kormányok nemzetellenes tevékenységét, a 2006-os gyalázatos rendőrségi attakjukat, hazugságaikat és semmittevésüket. Akkor Önök úgy viselkedtek, mintha nem magyar állampolgárok lennének és közömbös lenne Önök számára, hogy merre tart az ország szekere.

Most viszont úgy viselkednek (minden területen és kérdésben), mintha Magyarország a saját tulajdonuk lenne, és a magyarok lennének a bevándorlók! Horthyval kapcsolatosan primitív és torz történelmi ismereteiknek köszönhető, hogy képtelenek megérteni Horthy pozitív történelmi szerepét (amit még Sztalin is akceptált). Vita tárgyát nem képezheti, hogy Horthy a németek által megszállt vagy a megszállástól rettegő európai államok államfői között egyedüli államfőként mondott nemet Hitlernek katonai és katonapolitikai kérdésekben, a”zsidótörvények” kiadásával pedig halogatta hazánk megszállását, és több hazai, valamint külföldi zsidót mentett meg a holokauszttól, mint a német megszállás alatti államok összessége.

Sztalin Horthy elleni haragja és bosszúja még emberileg érthető lett volna, de az Önök Horthyval szembeni elvakult gyűlölete semmivel sem magyarázható! És ez nem Horthy mentegetését jelenti, hanem a számokkal és tanúkkal (többek között az Önök életével is) igazolható rideg tények ismertetését.

Önök sohasem marasztalták el Sztalint a pogromok és kitelepítések (Birobidzhan) miatt, a Szovjetunióba menekült zsidó-lengyel Bund vezetőinek, valamint Szocialista Internacionálé Végrehajtó Bizottság tagjainak kivégzéséért (1942-ben), illetve mintegy 350 ezer magyar állampolgárok Szovjetunióba hurcolásáért (1945-ben), sőt akkor is hallgattak, amikor Sztalin az „orvospert” készítette elő, és zsidó orvosokat veretett agyon a kényszer vallomások kicsikarása érdekében.

Önöket az sem érdekelte, hogy Horthy ún. „kiugrási” kísérletét a nemzetközi zsidószervezet vezetői ellenezték, mert tisztában voltak azzal, hogy a hazánkban lévő magyar és külföldről idemenekült zsidók élete addig van biztonságban, amíg Horthy a helyén van és a németek nem szállják meg az országunkat.

Önök,- Tisztelt Feldmájer Úr, csak azért élhetnek és szidhatják most Horthyt, mert ő azt tette, amit egy állampolgáraiért (sőt más államok üldözött polgáraiért is) felelősséget érző bátor és művelt államférfi tehetett (az adott körülmények figyelembe vételével)!

Önök az „antiszemita” címkézéssel és az antiszemitizmus terjedésével revolverezik a világ közvéleményét, de a kiváltó okokat nem tudják, vagy nem akarják vizsgálni. Hazánkat konzekvensen az első helyen emlegetik az antiszemita államok toplistáján, holott ezt még a hangadók is tudják, hogy szemenszedett hazugság.

Hazánkban van az európai államok között a legtöbb zsinagóga és a legtöbb helyen rendezett hanuka (8 napig tartó) ünnepségek, beleértve még a Hősök terei rendezvényüket is. Nincsen olyan ipari, kereskedelmi, közlekedési, művészeti, katonai, belügyi, vallási, közoktatási, külügyi, egészségügyi, mezőgazdasági, könyv-és lapkiadói, stb., stb. területe az országnak, ahol – akár a legmagasabb pozíciókban is -, nem lennének vagy nem lehetnének zsidó személyek. Még a parlamentben is vannak olyan képviselők, akik kettős állampolgársággal rendelkeznek.

Az utóbbi helyzet váltotta ki az Önök egyik legnagyobb kifakadását, amikor a JOBBIK-os Gyöngyösi Márton képviselő nemzetbiztonsági szempontból kifogásolta, hogy nincsenek összeírva a kettős állampolgárságú személyek. Önök szinte „őrjöngve” követelték Gyöngyösi úr lemondását, holott jogi és szakmai felelősségem tudatában kijelenthetem, hogy a kettős állampolgárságú országgyűlési képviselők KOMOLY kockázatot jelentenek nemzetbiztonsági szempontból! Éppen ezért, a világ államainak elsöprő többségében ab antiquo nem lehet kettős állampolgárságú személy OGY-i képviselő, vagy kiemelt állami ügyekkel foglalkozó testület (szervezet) tagja. Izraelben például nem emelhet szót emiatt egy Gyöngyösi álláspontjával szimpatizálható képviselő, mert ott nincsen kettős állampolgársággal rendelkező személy.

Ami Feldmájer úr (és a MAZSIHISZ) figyelmetlenségére és udvariatlanságára utaló kitételemet igazolja, az összefüggésben van a Jad Vashem kitüntetésre javasolt személyről (többször) küldött levelem sorsával.

Miközben Jad Vashem elismerést kaphatott az a háromszoros dezertőr, „aranykoszorús” hazudozó, kollégáit eláruló (spicli), valamint lakásukat és ingatlanjaikat birtokba vevő Király Béla, aki két tanúval (földijeivel) igazolta, hogy amikor a vezérkartól „kirándult” a frontra, akkor főként egy század munkaszolgálatos katonák ellátásával foglalkozott, beüvegeztette a barakkjait, sapkarózsát is biztosított számukra, majd hazakísérte a gyalogosan és lovas kocsival haladó századot, nehogy bántódásuk legyen az úton.

Aki ezt a mesét elhitte, az elfelejtette megkérdezni Királyt, hogy hol szerzett üveget és hol szerezhetett sapkarózsákat a front közelében, hiszen pl. az üveg a legkurrensebb közé tartozott még a városokban is. Azt sem tisztázták a kitüntetésre jelölt ügyében, hogy ki volt a század parancsnoka, és mit tett addig, amíg a vezérkarról érkezett vendég az üveges totókkal foglalkozott? No meg a gépkocsija,- hogy bírta a tempót tartani hazáig a gyalogosokkal?

Király érthetetlen és groteszk változata Fehér Lajos (Pacal) őrnagy kitüntetés javaslati anyagának semmibevétele. Az anyagot többször eljuttattam a MAZSIHISZ-hez, megjelent 3 folyóiratban, de Feldmájer úr még csak válaszra sem méltatta. Király anyagával ellentétben Fehér Lajost 46 tanú javasolta a Jad Vashem kitűntetés odaítélésére, köztük olimpiai bajnokok, rabbik és annak a pékségnek a vezetője, akinek tudtával Fehér az élete kockáztatásával csempészte be hónapokon át a budapesti gettóba a pékség anyagát, valamint lóhúst az éhezők számára.

Feldmájer úrnak nem volt érdeke Fehér Lajos ügyével foglalkozni, hiszen ezzel növekedett volna azoknak a száma, akik támogatták az üldözött zsidókat.

Fehér Lajos (Pacal) még él, nem lett antiszemita és ma is azt vallja, hogy jobb adni, mint kapni! Ami azt illeti, ő nem is kapott semmit Feldmájer úrtól vagy a MAZSIHISZ-től, még egy köszönő levelet sem!

Ennek ellenére egyet értek Orbán Viktor miniszterelnök úr nyilatkozatának azzal a tételével, hogy zéró toleranciát hirdetett meg az antiszemitizmus ellen. Ugyanakkor kiegészítem erre a nyilatkozatra vonatkozó észrevételemet azzal a kéréssel, hogy zéró nyilatkozatot kellene hirdetni az „antimagyarizmus” ellen is, mert Heller, Tabajdi, Bokros, Tamás(G. M.), Göncz (K. és Á.), Demszky, Vadai, Kertész, Ungár, Esterházy és sokan mások (esetenként burkolt módon) már gyakorolták ezt a „műfajt”) itthon és külföldön is, nem beszélve egyes zsidó állampolgáraink versben, prózában, szóban vagy írásban közölt magyarság elleni gyűlöletük közhírré tételéről, mindennemű komolyabb következmények (észrevétel, szankció) nélkül.

Ennek a kettős mércének a megszüntetése (megítélésem szerint) nagyban segítené a jelenleg kialakult feszült viszonyt az érintett felek között, pontosabban az eddig érintett személyek vagy szervezetek számának jelentős csökkenését.

Befejezésként kívánom Feldmájer úrnak, hogy pihenje ki magát és gondolkodjon el a fenti kérdésekről, választ nem várok Öntől, mint ahogyan Fehér barátom sem tart már igényt a MAZSIHISZ válaszára.

Lejegyezte:

Prof. Dr. Bokor Imre

magyartudat.com MT

8 thoughts on “Úgy viselkedik a MAZSIHISZ, mintha a magyarok lennének a bevándorlók – Az MJB nyílt levele

 1. „Hazánkban van az európai államok között a legtöbb zsinagóga és a legtöbb….”
  A magyar nép nem zsidó. Hogy lehet, hogy itt ennyi zsinagóga épült!
  Aztán meg csodálkozunk, hogy miért olyan furcsa az újságírás.

  1. Bárkire rá lehet mutatni hogy ő zsidó, akár magára is
   Kedves Mari.
   Vajon hogy néznek ki a magyarok ?
   Ha nem lenne magyar nyelv, nem is léteznénk.
   Vajon kik vagyunk mi ? Egy nagy keverék nép.
   De ez nem baj, sőt, érdekes.
   Sok nemzetiséget összefoglal a magyar, benne
   a zsidót is többek között, tehát ne „üldözzük” saját
   magunkat és más vallását sem.

   Épp elég volt a 20-as évektől bevezetett állami üldözés majd a másfélmillió magyar áldozat (Horthy M.).
   Akkoriban sokan bizonygatták hogy ők „tiszta”
   magyarok, aztán kiderült, hogy létezett egy ük-ük
   zsidó vallású rokon és igy ugrott a kereszténységük,
   majd a szabadságuk és később az életük is.

   A cikk egyszerű hamisitvány, célja az antiszemitizmus
   életben tartása, gyűlöletkeltés. „normális?”
   De hát ezt persze mindenki tudja, csak néhányan nem.
   Többen megirták már itt is, lehet elgondolkodni .. néha

 2. Elférnek,senkit nem zavarnak derék zsidajaink ha a nép, a nemzet felemelkedésén munkálkodnak! Amúgy minden népcsoportnak megvan a fájó emléke, de előre kell nézni nem a múlton siránkozni. Templom építés meg a felekezetek ügye ilyesmire csak minimális támogatást szabad adni, bármelyik vallásról legyen is szó!

  1. Akkor te egy derék mi a …. vagy jó ember ? Ki, mi a „magyar” te szerencsétlen.
   A „magyar” kb 6-8 nép keveréke, plusz egy közös nyelv használat. Nem tudtad ?

 3. Elnyomják a magyar embereket.
  Nagy a hatalmuk, pedig Magyarország nem Izrael.

  1. A demokrácia magyarra fordítva zsidó diktatúrát jelent. Választani pedig csak azok közül lehet, amik közül nem érdemes választani, mert lényegi eltérés nincs közöttük.

   1. Persze ostobaság amit ideírtál Eszelke.
    „Már minden mást kipróbáltunk, de nem jött be, maradt a demokrácia” (idézet szabadon)
    Te is a paranoiádba fogsz belebetegedni, miközben nagy valószínűséggel
    téged is érint a zsidó származás, hiszen magyarnak gondolod magad (vagy nem ?)

  2. Mari, te is elnyomod ? A te neved is héber csibemókus 🙂
   (alattomos gyűlölködő vagy lelkem, rámegy az egészségedre)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás