Kárpát haza a Mag népe szakrális Magyarországa

Mindenki tudja, Trianonban a Magyar nemzetet felfeszítették.

A Szovjet megszállással, ’56-ban meghalt a kereszten. 

Majd 2004-ben, az Európa Unió csatlakozással, sírba helyezték.

„És hogy eltemettetett és hogy feltámadott a harmadik napon.” (~ Korinthusbeliekhez 15:4)

A halál után a feltámadás következik. 

Ellenben a feltámadás megvalósításáért tenni is kell!

Nem zengnek a falevelek, ha nem fújja szél.

A sír mély és sötét.

Ezért egyik legfontosabb a Szakrális szemlélet kialakítása.

Első sorban a szerves gondolkodás.

Ilyen a folyamatok észrevétele és annak egymáshoz való kapcsolódások felismerése.

A minőség megismerése és érték szerinti kezelése.

Egyben a Világ minőségekben való látása a mennyiségi szemlélet helyett.

Mennyiség helyett minőség!!!

Minőségekben kell látni a Világot, egyszerű okért, mert minőségekből alkotott.

A mennyiség, a számbeliség csak a részlet.

De a részlet is csak az egész okán létezik.

Mai világunkban mindent a számosság fejez ki.

Ez is része a Teremtésnek, de a minőség felülírja a számbeliséget.

Ahogy az Igazság is az írott törvényt!!!

Egy néhány jó alma minőségében „több”, mint egy veder elrothadt alma.

Egy értelmes ember többet ér mint sok hülye!

Az összefüggések meglátása nagyon fontos.

A mai anyagias környezetünk leszűkíti érzékszerveinket, a Világ észlelhetőségét.

Ezen túl kell látni.

A rekeszítés, a beskatulyázás a legártalmasabb.

De ehhez egy belső érzés szükséges és annak kialakítása és kifinomítása.

Ha ez megtörtént, akkor már alapvető dolgokra bukkanhat az ember: a Kárpát medence a Szűz Anya teste!

Ez Magyarország! A Kárpát haza.

A Magyar nemzet a Szűz Anya nemzete!

Ő a Magyarok Anyja és királynője!

Ő a Világ győzelmes királynője!

A Kárpát haza, Magyarország, a Magyar királyság, az Ő országa!

A Szűz Anya Magyarország örökös királynője!

A Magyarok a Fehérlófia, a Fehér Ló nemzete! 

A Fehér Ló Jézus!!!

Ő Magyarország örökös királya!

A Magyar Szent Korona a Világ koronája!

(…)

Addig érnek az isteni csapások, amíg meg nem tanulják az emberek a Szakralis szemléletet, a Szakralis szellemiséget.

Addig lesz pénz hiteles csalás, amíg meg nem történik a Szakralis szemleletre való áttérés. 

Addig lesz megszállás és szenvedés ameddig a szenvedés és az Élet bűnösségét hirdető falcs vallást fel nem fogja váltani a Szakralis szellemiség.

S ameddig az emberek nem hajlandóak meglátni az Igazságot, nem lesz javulás.

Ha az emberek szemet hunynak az emberi természetet debilizmus által felváltása előtt, folytatódik a pokoljárás.

Az Igazság felismerése vihet a legközelebb a megoldáshoz.

Maga az Igazság a szakralitás. 

Továbbá, a Magyar nemzet nem csak hogy a MAG és a MAG nyelvet bészeli, hanem ez egy Szent nyelv és egyben Táltos nyelv.

A Magyar nemzet maga is táltos!

Pontosan a Krisztusi minőséget tölti be, ha a Keresztény szempontból közelítjük meg a Magyarok miben voltát.

De a gebe csikó jelképe még jobban elénk tárja ezt a minőséget.

Az a meggyalázott, megvetette s kigúnyolt gebe csikó, amely parázs evése után Táltos paripáva válik!

Ez a Magyar jövendő!

A Megváltó (Megváltó – megváltoztató) egyetemes, a Fény mindenkihez eljön és mindenki számára újjászületik.

De a bűnösség nem mindenkire vonatkozik! Mint ahogy Jézus tanításai is egyetemesek, de nem mindenkire érvényesek egyaránt.

Főképpen azokra vonatkozik akikhez bűnösségük megváltása okán érkezett el.

Nekik szólnak a szeresd felebarátod, nekik szól a szeresd az ellenséged is!

S nem a szerves műveltségű nemzeteknek. Azoknak elég a türelem, a kitartás.

A betegséget nem lehet szeretni!

E tanítások az összhangra késztetnek, a kölcsönviszonyon alapuló létre.

Most ebből nincs mit tanítani egy Indiánt vagy egy Magyar parasztot, mikor számára ez a mindennapi létnek része.

Egy ilyen életmódban nincs se bűn, se szenvedés.

A szenvedést az életellenesség adja, az Igázáság megtagadása és pusztítása. 

S AMÍG A MAGYAR NEMZET AZ ÉLETET ÉS AZ IGAZSÁGOT SZOLGÁLJA, MEG FOG MARADNI, FEL FOG TÁMADNI!

MagHon

Previous post Rogozin: A katonai robotunk kilövi az Abrams és Leopard tankokat
Next post Rengeteg hazai település rövidesen átlépi a visszafordíthatatlan hanyatlás kapuját

3 thoughts on “Kárpát haza a Mag népe szakrális Magyarországa

 1. A Fehér Ló nem Jézus…..a Fehér Ló Attila! Ő a székely nép hun vezére, fia, Csaba az, aki visszatér népét megmenteni.
  „És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön.”
  „És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.”

  1. Csaba Királyfi,
   Utolsó napjainkban is élő SZÉK-ünk a SzékélyFÖLD, Jáfet fiainak a leszármazottai, kik feldúsultak Csaba királyfinak és vitézeinek vérével, hogy az idők végéig kitartsanak.
   Mentették évezredeken keresztül drága magyar nyelvünket és még ma is legdrágább kincsünk, magyar nyelvünk őrzői ők.
   Kettős szerep hárult rájuk, mióta a magyar ember, felvette a világvallások valamelyikét, vagy a szekták valamelyikét, mert ezzel a cselekedetével elfordult Sém fiainak leszármazottaitól, kik egyedül, mint papok, mint az ÚR papjai („Áldott az Úr Sémnek Istene”) voltak hivatva arra, hogy őrizzék az Úr nyelvét.
   A Székek fiai közül, ma már az utolsó SZÉK is nyelvével együtt VEGYVESZÉLY-ben van, most teljesedik majd be a HIT-ük, mely szerint Csaba királyfi eljön a hadak utján és megmenti népét.
   E HIT bekövetkezését János Patmosz (P+T+M+ŐS) szigetén a következőképen látta.
   “És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.
   És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő maga.
   És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik.
   És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.
   És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.
   És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.
   És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, a melyek repdesnek vala az égnek közepette: Jőjjetek el, és gyűljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára;
   Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtok űlőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét.
   És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ül vala és az ő serege ellen.
   És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:
   A többiek pedig megöletének a lovon űlőnek kardjával, a mely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával.”
   Most már ugye érthető a hunok és avarok lóval való temetkezés és valamennyi lovas sir Európa és Ázsia földjén, de nem csak az emlitetteken, hanem bárhol a földön.
   (még én ide teszem azt is, hogy a fenti bibliai versekből a fehér lovon ülő nem lehetett Jézus, mert elsősorban Jézus soha nem ölt meg senkit! Még az ördögöket sem, amikor kijöttek az emberből, és bementek a disznókban, mielött a disznók belefulladtak a tengerben.
   “És az ördögök kérik vala őt mindnyájan, mondván: Küldj minket a disznókba, hogy azokba menjünk be.
   És Jézus azonnal megengedé nékik. A tisztátalan lelkek pedig kijövén, bemenének a disznókba; és a nyáj a meredekről a tengerbe rohana. Valának pedig mintegy kétezeren; és belefúlának a tengerbe.
   A kik pedig őrzik vala a disznókat, elfutának, és hírt vivének a városba és a falvakba. És kimenének, hogy lássák, mi az, a mi történt.”

 2. Trianon kapcsán ugyan,
  de előtte ott voltak az oroszok, a Monarchia, németek, törökök..stb,
  Trianonnál angolok, franciák, románok … és még tovább,
  Trianon után vörös és fehér terror, nácik, ezek után szovjet vazallusok lettünk.
  Csak a tiszavirág életű Őszi Rózsás Forradalom (1918. Károlyi) nyújtott
  egy kis reményt, de csak 1989. óta vagyunk szabad Köztársaság.

  Aki egyszer elolvasta a magyar történelmet (pl. Mi magyarok, N.I. 1989.),
  akkor láthatta, hogy a legnagyobb bajt mindig a hazai uralkodó
  osztályaink marakodása okozta a hatalomért, vagyonért, miközben
  az alattomos ellenségeink ezt játszva kihasználták ellenünk.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - informatikai jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg. Az internet világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosítók személyes adatbázissal nem kerülnek összekapcsolásra. A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás